Johan Speckens on Fri, 17 Jan 1997 15:28:53 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: welkom


Beste Nettime,

Op deze wil ik de diskussie starten:

     MONETAIRE DEMOKRATIE
     
Eenieder nodig ik uit kort te reageren op deze implicaties
met het oog op de komende monetaire eenwording en de mogelijkheden 
die demokratisering van monetaire kwesties bijdragen aan een
gelijkmatige en diverse economiese politieke en culturele 
ontwikkelingen.

      Han Speckens  johan@edc.nl     

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.