Johan Speckens on Thu, 19 Dec 1996 19:52:54 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: na Singapore, voor Amsterdam.


hallo nettime,

Na de aftrap in Singapore, kunnen we nu de aanloop naar Amsterdam LIVE
meemaken op WWW.CORPWATCH.ORG, een site waar alle gegevens van de 
corporaties tesamen komt.
Iemand al het grote SHELL-scenario gelezen in NRC handelsblad, 19 
dec.?
                   S P E C K S

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.