Marleen Stikker on Thu, 12 Dec 1996 13:55:06 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: What's in a name ?


(een column die ik geschreven heb voor Intermediair Online )

What's in a name ?

In de begindagen van De Digitale Stad in 1994 werd er regelmatig gebeld met
de vraag of ze de directie van het Internet konden spreken. Toen bleek dat
Internet BV niet in het telefoonboek of de Gele Gids stond, was de
conclusie snel getrokken dat het een anarchistisch netwerk is waar geen
gezag heerst en iedereen ongevraagd zijn computers aan vast kan knopen.
Cyberprofeten als de Amerikaan John Perry Barlow en in Nederland Maurice de
Hond spreken van een oneindige cyberspace waar iedereen is uitgenodigd om
aan deel te nemen en waar andere wetten regeren: cyberwetten vrij van
nationale overheden en vrij van centraal gezag.

De realiteit is anders. Een cruciaal element van het Internet, de verdeling
van web-adressen, is in 1995 door de Amerikaanse overheid overgedragen aan
een private onderneming: Network Solutions Inc., een Amerikaans bedrijf met
nog steeds sterke banden met het Witte Huis en het Ministerie van Defensie.
Om al die miljoenen computers te kunnen administreren en te identificeren
is in de zeventiger jaren een systeem geÔntroduceerd van domeinnamen. Zo
worden bijvoorbeeld commerciŽle websites gerangschikt onder het domeinnaam
.com en educatieve instellingen onder .edu. Landen buiten de Verenigde
Staten mogen alleen de eigen landsextensie voeren (.nl voor nederland, .jp
voor Japan).
Door de dramatische groei van aanvragen voor domeinnamen ( van 4.000 per
maand in 1994 naar 50.000 per maand eind 1996) ontstaat nu een gecreŽerde
schaarste en zijn de eerste gevechten rond naamgeving op het Internet
losgebroken. Wie bijvoorbeeld als eerste het domein theater.nl registreert
heeft een monopolie op die naam. Bovendien wordt het aanvragen van
domeinnamen steeds bureaucratischer en kostbaarder. In landen als Oost
Europa of AziŽ wordt de uitgifte van web adressen gebruikt als een verkapte
manier voor het reguleren van het Internet.

Tijdens de laatste Next5Minutes, een internationale conferentie over
tactische media in Amsterdam nam  kunstenaar Paul Garrin het initiatief
voor het creŽren van een alternatief voor deze situatie. Zijn project
Name.Space komt er op neer dat in principe ieder woord en iedere afkorting
als domein genomen kan worden zonder dat iemand er exclusieve rechten op
heeft. Zo kunnen bijvoorbeeld de domeinen .news, .radio, .times en een
oneindig hoeveelheid andere topdomeinen ontstaan waar iedereen zijn eigen
organisatie aan kan toevoegen. Name.Space doorbreekt het monopolie van de
naamgeving en daarmee een van de centrale hiŽrarchische elementen van het
Internet. Om het te laten slagen moeten internetproviders de nieuwe
domeinen opnemen in hun systeemconfiguratie en moeten de gebruikers van het
Internet hun software instellingen laten verwijzen naar de providers die
deelnemen aan Name.Space. Garrin is voortvarend te werk gegaan en heeft een
vliegende start gemaakt met de introductie van Name.Space.

Een van de grondleggers van het Internet in Nederland, Rob Blokzijl van het
Nikhef, geloofd niet dat Name.Space een realistisch alternatief is. Volgens
hem is de naamgeving op het Internet te complex en zijn er te veel krachten
in het spel om het te laten slagen. Dat neemt niet weg dat Name.Space voor
het eerst sinds lange tijd op een brutale en tot de verbeelding sprekende
manier de structuur van het Internet aan de orde stelt. Dat dit initiatief
voortkomt uit de hoek van mediakunstenaars is niet verrassend. De
introductie van Internet in Nederland is tenslotte ook afkomstig uit
dezelfde wereld van cultuur en tactische media.

Wat mij wel verbaasd is de dociele houding in het Westen ten op zichte van
deze problematiek. Onder onze ogen raakt het Internet meer en meer
verkaveld. Als ook maar een deel van alle cyberdromen realiteit moeten
worden, dan is fundamenteel onderzoek naar de onderliggende
machtsstructuren van het Internet en het formuleren en steunen van
alternatieven van het grootste belang.

Ik pleit hier niet voor het oprichten van een nieuw top overleg tussen
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Het jammerlijk mislukte overleg
over de standaardisering van de settopbox heeft bevestigd dat een dergelijk
overleg te eenzijdig is samengesteld en te veel korte termijn belangen
heeft om werkelijk de toekomst in te kunnen kijken.
De politiek is voornamelijk bezig met de vraag of de ziek- zwak en
misselijken toegang hebben tot het Internet en wat het betekent voor de
eigen bestuurlijke organisatie.
Belangrijke zaken, uiteraard, maar als tussen de bedrijven door het
Internet zijn bijzondere kenmerken en open structuur  verliest, en daar
zijn meer signalen voor (niet alleen de kwestie van naamsregistratie) is de
belangrijkste slag verloren.
----------------------------------------------------------------------------
-----------
Dinsdag 17 december zal in De Waag een discussie plaatsvinden over Name.Space.
Tijdens de bijeenkomst zal nadere uitleg gegeven worden over de gevechten
rond de domeinnaam registratie en zullen voor- en tegenstanders met elkaar
in discussie gaan.
Meer informatie over Name.Space: http://namespace.autono.net en/of
http://name.space

In verband met de beschikbare plaatsen is het aan te raden te reserveren en
ons te melden of je komt: e-mail aan roos@waag.org.

The Killer Club: dinsdag 17 december, 20.30 uur in De Waag, Nieuwmarkt 4
Amsterdam
Toegang: ü 10,-
----------------------------------------------------------------------------
-----------

-------------------------------------------------------------------
Society for Old and New Media / Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media
tel: +31-20-557.9898 / fax: +31-20-557.9880 / www.waag.org
Name.Space: waag.free.zone


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.