Andreas Broeckmann on Fri, 6 Dec 1996 17:10:02 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Net taal


http://valley.interact.nl/ICATT/NETTAAL/home.html

N e t t a a l
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

     Web Site, Web-site, web-site, web site, Web-Site, of
     WebSite? Of misschien wel website? Als je op Internet gaat
     zoeken naar de 'correcte' spelling van dit nieuwe woord, dan
     kom je op zijn minst alle bovengenoemde varianten tegen. Het
     nieuwe Groene Boekje, noch de even nieuwe Dikke van Dale
     helpen je op dit punt verder. Tijd voor een voorstel, dus. Tijd
     voor Nettaal, een initiatief van ICATT.

     In Nettaal vind je de woorden waar iedere Internet-gebruiker
     dagelijks mee te maken heeft. De woorden die door iedereen
     anders gespeld worden, omdat niemand weet hoe het moet. En
     er moet ook niets, omdat die woorden nog maar net bestaan.
     Nettaal heeft een adviserende functie, in een welgemeende
     poging om enige eenheid te scheppen. Tegelijkertijd is Nettaal
     een discussieplatform, dat open staat voor aanvullingen,
     suggesties en commentaren.--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.