Menno Grootveld on Mon, 9 Sep 2019 19:59:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] De Lutkemeerpolder moet groen blijven


Onderstaande tekst had ik eind vorige week geschreven als opiniestuk voor Het Parool, voorafgaand aan de demonstratie voor het behoud van de Lutkemeerpolder van afgelopen vrijdag. Helaas heeft Het Parool het stuk niet willen plaatsen en heeft de krant hoegenaamd geen aandacht aan de demo besteed... Maar met een paar kleine aanpassingen is de tekst toch prima geschikt voor dit forum:

De Lutkemeerpolder moet groen blijven


Ingeklemd tussen Osdorp en Schiphol ligt een fantastische groene polder, de Lutkemeerpolder. Er wordt nog echte akkerbouw bedreven, want het is vruchtbare kleigrond, en er is onder meer een biologische zorgboerderij, de Boterbloem, gevestigd. Begin vorige week was deze polder het toneel van een treurige ontruiming door de Amsterdamse politie.

Wat was er aan de hand? Activisten hadden in een deel van de polder een tentenkamp opgeslagen uit verzet tegen de plannen van de gemeente Amsterdam en de luchthaven Schiphol om op deze plek een bedrijventerrein te vestigen. Hen was aangezegd dat ze uiterlijk maandagochtend verdwenen moesten zijn, en toen bleek dat ze dat niet gedaan hadden, greep de politie in. Mensen werden (soms redelijk hardhandig) van het terrein verwijderd en de tuintjes die buurtbewoners daar in de voorgaande maanden met veel liefde hadden aangelegd werden op brute wijze omgeploegd.

Het is hoog tijd dat aan deze waanzin een einde wordt gemaakt. Anderhalf jaar geleden is in Amsterdam na de laatste gemeenteraadsverkiezingen een college aangetreden dat zichzelf progressief en groen noemt, en duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Voortdurend worden er allerlei goede (en minder goede) ideeën op de stad losgelaten om de boel te vergroenen en te verduurzamen, waarbij steevast (en terecht) verwezen wordt naar de klimaatcrisis. Het storten van zand in een groene polder ten behoeve van een bedrijventerrein verhoudt zich daar uiterst slecht toe.

De argumenten die het “progressieve, groene” college van B&W aanvoert om deze plannen toch door te zetten is dat het te veel geld zou kosten om er een streep door te halen, dat de afspraken reeds lang geleden zijn gemaakt, en dat het een “circulair, klimaatneutraal” bedrijventerrein wordt, waar ook nog ruimte is voor de zorgboerderij.

Maar dit zijn stuk voor stuk drogredenen. Als “geld” het leidende motief is, ook als het om het aanpakken van de klimaatcrisis gaat, kunnen we beter meteen ophouden. Dan is dit Brazilië in het klein. Daar wordt sinds het aantreden van de ultra-rechtse president Bolsonaro het Amazone-oerwoud in recordtempo platgebrand omdat dat nodig zou zijn voor de “economische ontwikkeling” van het land.

Als afspraken die in het verleden gemaakt zijn ondanks voortschrijdende inzichten toch niet teruggedraaid kunnen worden, waar kiezen we onze stads- (en land-)bestuurders dan nog voor? Als je in je verkiezingsprogramma hebt staan dat je de stad wilt vergroenen, kun je het niet maken om je na de verkiezingen te verschuilen achter eerder gemaakte afspraken die daar dwars tegenin gaan. Ook niet als je coalitiegenoten (lees: D66) dat zo graag willen. Dan moet je ruggengraat tonen en opkomen voor je principes.

En ten slotte: dit betekent niet dat je het vermaledijde bedrijventerrein vervolgens moet gaan proberen te verkopen als “circulair” en “duurzaam.” Dat is volksverlakkerij. Er is helemaal niets “circulairs” en “duurzaams” aan het inrichten van (onder meer) een distributiecentrum op vruchtbare kleigrond, ook niet als dat distributiecentrum CO2-neutraal is. We kunnen de “korte ketens” in de voedselvoorziening alleen maar bevorderen als we de akkerbouw in de onmiddellijke nabijheid van onze steden steunen.

Wij roepen de wethouders en gemeenteraadsleden van GroenLinks, de SP en de PvdA dan ook op om korte metten te maken met de voorgenomen vernietiging van de Lutkemeerpolder en binnen de coalitie de strijd aan te gaan met D66 (en met name wethouder Kock) om dit te bewerkstelligen. Laat zien dat het je menens is als je het hebt over het tegengaan van de klimaatverandering.

Wij eisen dat de Lutkemeerpolder groen blijft en gebruikt kan blijven worden voor akkerbouw, en dat de zorgboerderij in zijn huidige vorm en hoedanigheid kan blijven.

Afgelopen vrijdag hebben wij bij de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein, bij de Stopera en op het Spui gedemonstreerd, omdat de groene zoom tussen Amsterdam en Schiphol ons aan het hart gaat. Zolang onze argumenten door dit college van B&W niet serieus worden genomen, zullen we blijven doorgaan met actie voeren voor het behoud van de Lutkemeerpolder en de Boterbloem.

Wie repressie zaait, zal verzet oogsten!


Menno Grootveld, lid van FairCity en de actiegroep Behoud Lutkemeer!

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).