Geert Lovink on Sun, 13 Jan 2019 08:23:57 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] onderteken de xs4all petitie!


From: Tjebbe van Tijen (tjebbevantijen@gmail.com <mailto:tjebbevantijen@gmail.com>)

Op Facebook reageerde ik al op de XS4ALL handtekeningenactie met deze tekst (kun je deze ook op nettime plaatsen (ik zit nu in Berlijn en weet niet of mijn mailing-list inlog nog werkt)

the idea of XS4ALL became XS2ALL 
(access 2 all our data)
we need XCHANGE BY CONTROL 
(exchange of our own data with ourselves in full control)
- deciding to whom we give access of what - 
~
XS4ALL al jaren terug opgeslokt door KPN
om nu weer uitgespuugd te worden
Ik zie handtekeningenacties. Waartegen? Waarvoor?
Gisteren schreef ik deze ontboezeming
als reactie op een posting van een vriend van mij op zoiets ouderwets als een emai-list, te weten die van zogeheten 'net-activisten': nettime... (een lijst ontstaan in een tijd toen er geloofd werd in de sociale revolutie die via het internet gestalte zou krijgen):
"Wel aan alles gaat eraan
hetgeen ooit xs4all was bestaat al lang niet meer
wie heeft de infrastructuur in handen?
de conglomeraten
namen zijn wegwerpartikelen
wie herinnert zich nog de PTT?
wat eerst een groot gebouw was, genaamd postkantoor is nu een kiosk of sigarenhandeltje hier of daar
dat zijn post nauwelijks naar binnen kan halen, wat zakken en pakken op pallets met zwenkwielen op de stoep 
en als het druk is staan de mensen (zoals bij de KPN servicepuntje Waterlooplein) zelfs buiten half in de regen
dat is er geworden van de paleizen van Tante Pos...
dus dient niemand verbaas te zijn dat de KNP zich zelf voor de zoveelste keer herschoffelt.
Dit bericht gaat ook via de kabels van het conglomeraat met de K de P en de N of die van de Z, de I, twee maal een G + een O.... die het weer pachten of verpachten aan anderen, enkel het computer-management-systeem weet nog wie of wat op welk moment in de tijd formeel gesproken eigenaar van de gebruikte data-communicatie-infrastructuur was of is.
Zijn wij soms verstekelingen op dit netwerk waaraan niets 'eigens' meer is?
Moet ik mijn abo bij Ziggo opzeggen? Een ander dat bij de KPN, of welke 'provider' dan maar ook?
Is er ergens een onbesmette kabelaar te bekennen tussen hier en Tokyo?
Ik denk van niet.
Moeten we dan al die kabels uit de grond trekken?
Zijn er hackers die ons digi-verstekelingen 'ondergronds' weten te smokkelen ?
Zijn niet alle succesvolle pioniers van toen - zoals de Digitale Stad, Hacktic, XS4ALL - geworden tot de nieuwe en uiteindelijk ongewenste fuserende en herschoffelende ondernemers van morgen?
Wordt niet alles wat - al was het maar even - succes heeft overgenomen samengevoegd, opgeschoond, doorverkocht, opgeheven?
Is een stabiele organisatie die niet meegaat met de tijd van maximalisering van gewin NIET het gruwelijkste wat een samenleving gedreven door marktwerking kan overkomen?
In welke mate was en is XS4ALL (ooit) een ideële organisatie?
Hoe zit het met de korte golf? ...het verzenden van berichten via de stratosfeer, is dat gebied van kaatsende radiogolven die digitaal omgezet kunnen worden nog vrij?
...of rest ons nog slechts de postduif en de fietskoerier, oh nee ook die laatste is vermarkt met een Über app.
Ja ik zie mijzelf nog fietsen - jaren geleden - door de Flevopolder naar een tentenkamp op een weitje in de polder met allemaal hackers...
Galactic Hackersparties had je toen (ook nog een keer in poptempel Paradiso)... ik ben er geweest in een verleden dat als een salamiworst plak voor plakje afgesneden en opgegeten werd door de winstmaximaliserende conglomeraten...
...hoe lang terug was dat al niet, dat revolutionaire elan van datacommunicatie? 1993 of zo...
Zijn er dan geen nieuwe datageuzen?
... zitten die diep verborgen in het oude medium van een mailinglist zoals deze? [nettime]
... gaan zij de KPN torpederen? al was het maar een poging met een publicitair karakter?
... moeten we met zijn allen XS4all uit de KPN wegkopen?
... hoeveel energie zal dat kosten en kan die niet beter ergens anders voor gebruikt worden?
Wie moer er aan de macht komen om al die kapitalistische kabelaars te nationaliseren en zijn we als dat ooit maar zou gebeuren niet veel verder van huis?
De Rijkskabelaar is ook de Rijksbeknibbelaar…. de Rijkswebwachter... 
... denk eens in het het rijksgeregelde dataverkeer in de voormalige Soviet Unie, China, Iran....
Kan dan Brewster Kahle met zijn kennis en het Internet Archive en de Way Back Machine een nieuwe superorganisatie, als alternatief voor Google en wat al niet meer realiseren?
Is het nieuwe world wide web systeem al klaar? van die menselijke God die het World Wide Web schiep.... ik lees
"Tim Berners-Lee unveils radical plan for the fabled 'New Internet' that will decentralize the global system and allow users to take back control of their data from sites like Google and Facebook…."
Kunnen we daaraan bijdragen, daaraan meedoen? Dat lijkt me beter...
zie deze wiki:
"Solid (Social Linked Data)[1] is a web decentralization project led by Tim Berners-Lee, the inventor of the World Wide Web. The project is run from the Massachusetts Institute of Technology (MIT). The project "aims to radically change the way Web applications work today, resulting in true data ownership as well as improved privacy"[2] by developing a platform for linked-data applications that are completely decentralized and fully under users' control rather than controlled by other entities."
XS4ALL betekent nu dat wij allen met al onze sterktes en zwaktes digitaal toegankelijk zijn voor het winstbejag conglomeraat dat als een duizendkoppig monster steeds andere merknamen gebruikt om een onstilbare honger naar profijt te voeden met ons dagelijkse gedoe op het internet.
XS4NONE is dat het enige antwoord daarop?
Kan XS4ALL veranderd worden in XCHANGEbyCONTROL?
... toegang voor hen die wij uitkiezen tot dat wat wij beschikbaar wensen te stellen. Publieke algemene toegankelijke informatie kan daar een onderdeel van zijn.
——
Postscript

Ik kreeg een reactie op bovenstaande tekst van Peter P.
Peter van der P Het bestaan enerzijds van xs4all als eigenzinnige en niet alleen maar commerciële provider (zie de steun aan Zuid-Afrikaanse jongeren op dit moment) en anderzijds een compleet andere datastructuur zijn volgens mij twee verschillende zaken. De kabels waarover de data gaan zijn per gebied van iemand anders, hier zijn ze van KPN en van de kabelmaatschappijen als Ziggo, die hun tv-kabels monopoliseren.
Zie ik het goed dat er met het opdoeken van xs4all een meer uitgesproken monopoliesituatie gaat ontstaan, waarbij KPN niet alleen de kabels bezit maar ook een vollediger zeggenschap over de toegang? En biedt dat wellicht extra mogelijkheden tot tegengas?
en schreef deze reactie:
Tjebbe Van Tijen Natuurlijk heeft XS4ALL een aparte geschiedenis, ik denk aan het faciliteren van data-communicatie van de oppositie tegen de de wisselende regimes in Belgrado... op het hoogtepunt van onderdrukking aldaar... maar dat alles neemt niet weg dat Xs4ALL besloot om de regen onafhankelijke bedrijfsrechtelijke onafhankelijkheid in te ruilen voor een afhankelijke binnen een geprivatiseerde staatsfirma als KPN. Hoe gedetailleerd ook de vrijwaring tegen inmenging, de onafhankelijkheid werd ermee opgeheven. Daarop concerteert zich mijn overdenking. 
Zie het statenrechtelijk, als je als klein land een regeling aangaat met een veel groter land dan wordt je onontkomelijk een vazalstaat.
Er moet contracttechnisch een optie zijn geweest om een aangegane inlijving van XS4ALL in de KON weer ongedaan te kunnen maken. Mocht die er zijn, waarom horen wij daar niet van? Ik vermoed dat die er of niet is, of dat de 'echtscheiding' dusdanige financiële verplichtingen met zich brengt dat in de praktijk een uittreden van XS4ALL uit het conglomeraat KPN praktisch onmogelijk is, of direct zou leiden tot een faillissement.
Laten we wel wezen ook de KPN kan opgeslokt worden door een andere data-moloch... 
Peter van der P stip het al aan het samengaan van leverancier van data-communicatie met dat van toegang krijgen tot data van de klanten. Dat is zulk een totale chaos (vanuit het gezichtspunt van de klanten/gebruikers) met de staat als Rijkwachtmeester van dat wat de staat wenst te definiëren als privaat-gebied (dezelfde staat die weer sleepwetten heeft gemaakt die ons allen tot verdachten maken en dus toestaat dat onze data constant door de zeef van de politie gehaald wordt) ... ik zie iet in in welke mate XS4ALL een wezenlijk verschil zou weten te maken in welke mate ongewenste toegang door wie of wat dan ook tegen gegaan wordt.
Het lijkt ij dat er vooral sprake is van een nostalgisch verlangen naar tijden die voorbij zijn... toen het internet, toen het wordt wide web nog tot het beloofde land van melk & honing leken te behoren, vrij van al die winstmakerij, pioniersgebied van gelijkheid, zuster- en broederschap die de utopische idee van 'vrijheid' toy werkelijkheid zouden maken.
Natuurlk niets van dat alles bestaat... maar wellicht is het zo, dat hoe groter de datastromen, hoe gedifferentieerder de kanalen waarlangs gebruikers hun data aanbieden en uitwisselen, hoe meer dynamische vrijruimte (Freiraum) er bestaat.
Ik gebruikte in mijn eerste tekst niet voor niets de term data-verstekeling. Daar is de toekomst…

Tjebbe van Tijen 12/1/2019


> On Jan 12, 2019, at 6:46 PM, Geert Lovink <geert@xs4all.nl <mailto:geert@xs4all.nl>> wrote:
> 
> https://petities.nl/petitions/xs4all-moet-blijven?locale=nl <https://petities.nl/petitions/xs4all-moet-blijven?locale=nl>
> 
> KPN is voornemens de merknaam XS4ALL te laten verdwijnen. Dat is het kip met de gouden eieren slachten. XS4ALL is een sterk merk, dat jaar na jaar als beste wordt beoordeeld door de Consumentenbond. XS4ALL is  voorvechter van privacy en veiligheid en dat mag niet verdwijnen. Teken daarom deze petitie.
> 
> —
> 
> Wij
> Klanten, medewerkers en sympathisanten van XS4ALL
> 
> constateren
> dat u voornemens bent de merknaam XS4ALL te laten verdwijnen
> 
> en verzoeken
> u dit voorgenomen besluit niet door te laten gaan en de merknaam XS4ALL te laten bestaan.
> 
> —
> 
> Veel bijval voor petitie
> De petitie met de oproep om XS4ALL te behouden heeft veel meer bijval gekregen dan verwacht. Ondanks het feit dat er geen 'sociaal-maatschappelijk verantwoord publiek doel' wordt gediend met de petitie, zoals dat  natuurlijk gebruikelijk is, wordt de petitie vandaag toch massaal getekend.
> 
> De teller staat inmiddels op 24.616, waar gehoopt was op enkele honderden steunverklaringen.
> 
> Op social media regent het de hele dag al aan negatieve reacties op het voorgenomen besluit van KPN om te stoppen met het merk XS4ALL. XS4ALL wordt door hen als een sterk merk gezien, dat vertrouwd en betrouwbaar is, en staat voor kwaliteit, service en persoonlijke aandacht, elementen die door hen niet worden toegekend aan KPN. Ook het feit dat XS4ALL al jaren als beste uit de tests komt bij de Consumentenbond en voorvechter is van privacy en veiligheid wordt herhaaldelijk genoemd.
> 
> Onder andere Emerce, AD, Volkskrant, BNR en Geenstijl besteedden al snel aandacht aan de negatieve feedback die KPN krijgt. Het lijkt hiermee onbestaanbaar dat KPN de voorgenomen koerswijziging voortzet.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).