Patrice Riemens on Thu, 14 Jul 2016 12:48:12 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Ippolita Collectief: Internet: De democratische Illusie II-02Hoofdstuk II

“Het Internet is democratisch en vrij!” Niet waar!

Een ontologische benadering
Urbi et Orbi


Beweren dat het Internet een constante en onveranderlijke aard zou bezitten is onzinnig. En diens kenmerken staan evenmin onwrikbaar vast. Het Internet bestaat immers uit een samenstelling van mechanische apparaten (computers, routers, servers) gekoppeld aan semiotische elementen (codes, programmeertalen) en biologische acteurs (mensen) die allemaal op een heel complexe manier met elkaar interacteren. In technische termen, en om de taal van de cybernetica te gebruiken, zien wij feedback mechanismen, en het verschijnsel van zelf-generering die wij al eerder besproken hebben: de megamachines groeien op _autopoietische_ [*] wijze.

Het Internet vormt de uitkomst van ontwikkelingen in de informatica. Echter, informatica is niet slechts een techniek om informatie automatisch te beheren, zoals de etymologie van woord dat doet denken - namelijk de samenvoeging van ‘informatie’ en ‘automatisme’. Informatica heeft zijn eigen logica en schuift voortdurend op zijn grondvesten. En tegelijkertijd heeft het zowel een theoretische als een experimentele dimensie. Want eerst vindt er een linguïstische formalisatie plaats (en dus een formalisatie van de kennis), die vervolgens op elektronische (en dus materiele) componenten wordt toegepast, waarmee programmeertalen worden ontwikkeld, die op hun beurt de aard van de kennis beïnvloeden. Wij hebben hier derhalve met een heel bijzondere vorm van feedback loop te maken.

Nogal eens wordt deze complexiteit gebagatelliseerd en voor niet ongewoon aangezien, en dit hetzij uit onwetendheid, dan wel uit kwade trouw. Als men het over complexe systemen heeft is het logisch dat sommige aspecten daarvan in de schaduw blijven. Niettemin wordt het hoognodig om nieuwe ethische, of zelfs eerder: esthetische, benaderingswijzen te ontwikkelen, die recht doen aan de complexiteit van het hele gebeuren. Benaderingen die ons in staat moeten stellen om er op een betere manier ermee om te gaan, in plaats van elke keer in zwijm vallen bij de introductie van weer een nieuwe ‘app’. Derhalve moeten wij ons, gezamenlijk en individueel, dringend gaan bezinnen op de grote antropocentrische omwenteling waaraan wij allemaal zijn gaan deelnemen. Binnen het voortdurend proces van groei en keuzes die mensen (door)maken, moeten wij strikt de veelvuldige vorm die de structuur van het Internet aanneemt scheiden van het achtergrondgeluid van de expliciete of heimelijke reclame die de ware brandstof van het (digitale) kapitalisme vormt.

En ja, de tijd schiet voorbij, en het technologisch imperatief maant ons om toch vooral bij het moment van nu te blijven. “Always on the move” is kennelijk het motto, maar als je op die manier van dag tot dag leeft heb je geen tijd voor reflectie op de realiteit en ben je alleen maar bezig met de schijnwerkelijkheid. Maar ja, het is wel stukken kalmerende en tegelijk opwindender! ‘Friends’ en ‘Followers’ bij de vleet, volstromende mailboxen, SMSen die je voortdurend over het hoofd ziet, want ‘like-en’, pica upload, raggen, posten … er komt gewoon nooit een einde aan de flux. En natuurlijk laat je alles online staan, want je wil er zo bij kunnen, toch?

Maar hoe kan het toch zijn dat wij ooit dachten dat het Internet ons meer democratie, meer vrijheid, en meer economische welvaart zou brengen?

(Wordt vervolgd
volgende aflevering: Het Internet is niet hetzelfde als het Web)


. . . . . . . . .

[*] https://en.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis
(no surprise - ‘tiz het Varela-Matsurana dinges -P)______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).