Patrice Riemens on Sat, 2 Jul 2016 11:42:59 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Ippolita Collectief: Internet: De democratische Illusie I-03


Ippolita Collektief
Internet: De Democratische Illusie.

Hoofdstuk I
In het tijdperk van de sociale media


. . . . . .
(vervolg op I.02)


Deze hele opzet werkt natuurlijk alleen als en doordat de gebruikers er aan … meewerken. Democratische ‘distrattention’ [*], ziedaar een geweldig efficiënt marktwapen! Waar het daarbij omgaat is de onmiddellijke bevrediging van miljoenen gebruikers die niet kunnen wachten om te publiceren, te ‘taggen’, te becommentariëren of links te posten naar hun foto’s, hun video’s, hun tweets of hun teksten naar al hun ‘vrienden’ die ook allemaal aan het surfen zijn op de golven van de grote ‘Mare Nostrum’ van de sociale media. Maar wat daarbij veelal vergeten wordt, is dat deze zee de onze niet is, maar wij surfen vrijwel altijd in het private domein van d’een of ander bedrijf: nu vaak Facebook, of Flickr, of Twitter, en anders het volgende digitale aquarium waarin de toekomstige vissen in het Net van straks zullen rondzwemmen, zich zullen ontspannen en hun (informatie-) voer zullen vinden. Het bezit van de laatste kostbare gadget die ons in staat stelt om permanent on-line te zijn - en dan meteen ook constant onder surveillance te staan - maakt ons gelukkig. En binnen afzienbare tijd kunnen wij dag zeggen tegen onze betaalpassen en gaan shoppen met een smart-dinges dat ons terstond, en feilloos, zal gidsen naar hetgeen waar onze verlangen naar uitgaat, dit op basis van van wat wij denken, wie we zijn en met wie we zijn. En omdat de apparaten steeds kleiner worden is het geen rocketscience om te voorspellen dat online data-opslag op het punt staat om in omvang te exploderen.

De meeste programma’s die wij vroeger op onze computers pleegden te installeren kunnen heden ten dagen vervangen worden door web applicaties. Het hebben van een PC, een “personal” computer, heeft weinig zin meer nu iedereen een “eigen” plek op het Internet heeft. Tien jaar geleden zaten de gebruikers nog met handen in het haar temidden van al die directories, files en folders op hun desktop, nu hoeven ze alleen nog maar hun creaties on-line te (ver)spreiden.

Vandaag de dag dient het digitale gereedschap vrijwel uitsluiten om toegang te krijgen tot het Net en de diensten die daarop beschikbaar zijn. De gebruiker zelf “bezit” niets meer zij/hij deelt alles met de grote bedrijven die haar/hem in staat stellen om, gratis en voor niks, toegang tot hun diensten te krijgen. De computer in de zin van een materieel object is als het ware verdampt in de Cloud. Gelijk de Griekse Goden op de berg Olympus stuurt de beheersingsinformatica onze levens aan vanaf de wolken. Deze ‘evolutie’ komt voort uit een heel precies technisch en economisch intentie: het web te transformeren tot het zenuwcentrum van alle informatie- en communicatie technologieën. De sleutel bestanddelen van dit project zijn: de ‘cloud’ het trio ’smartphone-tablet-eBook (en in het algemeen, alles wat op WiFi draait), browsers, HTML5 en de sociale media.


Van file naar Cloud

Het in verscheiden van het begrip ‘file’ is een van de opmerkelijkste consequenties van de massale verspreiding van mobiele technologieën. Vroeger moest je toch wel ’n beetje een idee hebben hoe documenten in je computer opgeslagen werden: toen waren wij gewend aan files en folders. Normaal: onze beelden, onze audio-files, onze opnames, de telexten die wij schrijven zijn allemaal files. Wij waren er aan gewend elke soort te associëren met een specifiek software pakket: tekstverwerking , multimedia lezer, beeldweergave, of beelden retoucheren. In het tijdperk van de smartphones, tablet en web-applicaties is deze aanpak overbodig geworden. Je hoeft je niet meer druk te maken met files, nieuwe apps bieden ons diezelfde functies en diensten aan. Maar deze vereenvoudiging heeft wel als gevolg dat je niet meer ziet wat zich op de achtergrond afspeelt.

Het duidelijkste voorbeeld is waarschijnlijk dat van audio-files. Voordat iTunes er was rangschikten wij audiofiles (soms met wat weinig suggestieve benamingen) in folders, om ze vervolgens, naar behoefte, aan een playlist toe te voegen. Met de komst van programma’s die in staat zijn om reusachtige multimedia ‘bibliotheken’ te beheren (door ze in te delen naar artiest/album/jaargang enz.), of zelfs automatisch ’smart’ playlists kunnen genereren, kunnen onze files allemaal de prulebak in. In feite bestaan zij nog steeds [net als onze ‘trash’ -PR], maar nu zij door een stuk software gerund worden zijn ze verdwenen in een geheimzinnige achterkamer waar maar heel weinig gebruikers zich ooit wagen.

Nog een stap verder werd gezet in het geval van muziek-streaming. Voortaan is de multimedia bibliotheek on-line. Je hoeft geen audio-files meer te downloaden, wat in menig geval het risico van een cyberdelict inhoudt als je van van peer-to-peer netwerken gebruik maakt. Alles waar naar wij willen luisteren staat nu gewoon, legaal, op het Internet! Adieu opslaan, indelen, taggen! Spotify, Grooveshark en anderen doen het werk voor ons.

En deze ontwikkeling betreft niet alleen audio-files. Sociale media gebruikers voeden deze met een constante stroom aan beelden en video’s. Je kunt zelfs documenten delen door middel van on-line pakketten. En dan is er tenslotte de Cloud, die ons niet alleen een “eigen” on-line stek geeft en ons allerlei diensten aanbiedt (het synchroniseren van al onze ‘devices’, bijvoorbeeld), maar ons bovendien diets wil maken dat wij ten alle tijden (nou ja vooruit, 99,9% van de tijd) toegang hebben tot onze data. De Cloud stelt ons namelijk in staat om bijna altijd en bijna altijd om niet beschikking te hebben tot een hoeveelheid gegevens waar onze eigen apparaten gewoon te weinig geheugen hebben om het aan te kunnen.

Met alle informatie ‘in de wolken’ ontstaat een geheel nieuwe vocabulaire: SaaS, Software as a Service, DaaS, Data as a Service, enz. Een gevirtualiseerde functionaliteit wordt voortaan in een on-line dienst. Alles wordt “daar boven” beschikbaar, klaar voor onmiddellijk gebruik. “ Alles verandert zodat niets verandert”! [**]. Toegegeven: kwaliteit en hoeveelheid informatie waarop wij toegang hebben is toegenomen, en die toegang is sterk verbeterd. Maar wie zijn de voornaamste eigenaren van deze ‘wolken’? Juist, altijd dezelfden: Google, Apple, Micro$oft, en zelfs Amazon . . .


. . . . . . .
[*] Samenstelling van ‘distraction’, verstrooing en ‘attention’, aandacht.
[**] Zie het Lampedusa/Tijgerkat citaat aan het begin.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).