Eric Kluitenberg on Fri, 13 May 2016 16:22:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Reminder: Technology / Affect / Space #2: Designing Affect Space, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, vrijdag 20 mei, 13.30 uur


Het Nieuwe Instituut & Open! presenteren:

Technology / Affect / Space #2: Designing Affect Space
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Vrijdag 20 mei, aanvang: 13.30

Een publieke discussie over en onderzoek naar de affectieve geografieën van de stedelijke ruimte en affectieve data in de stad.

De afgelopen jaren doet zich een nieuw patroon voor bij mobilisatie in de stedelijke ruimte. Massieve samenscholingen van groepen mensen verschijnen net zo snel als ze weer ontbinden. De mobilisatie begint via internet, raakt geladen met hevige affectieve intensiteit en vloeit vervolgens over in de publieke ruimte - de plekken waar mensen elkaar willen ontmoeten. Omdat deze publieke ruimte echter is verzadigd met mobiele media (smart phones) en draadloze netwerken (3g, 4g, wifi) wordt de ‘actie op straat’ meteen vastgelegd en teruggestuurd in het media netwerk. Kleine incidenten kunnen zo snel uitgroeien tot grote gebeurtenissen. 

Open!, het online platform voor kunst, cultuur en het publieke domein, is een publiek onderzoekstraject gestart om deze dynamiek te onderzoeken, in samenwerking met het MIT ACT Art Culture Technology Program in Cambridge (Mass.), LAPS wetenschappelijk instituut voor kunst en publieke ruimte en Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, in vervolg op het essay Affect Space, geschreven voor Open! door media theoreticus en onderzoeker Eric Kluitenberg (2015). Parallel aan deze publieke discussies wordt een serie van zes opdracht-essays gepubliceerd op het Open! platform. 

In deze bijeenkomst verkennen we de rol die dergelijke affectieve vormen van uitwisseling spelen in de stedelijke publieke ruimte en de wijze waarop mobiele en draadloze technologieën deze versterken en intensiveren. Vervolgens onderzoeken we de methodes waarop ‘affectieve data’ aan de stedelijke omgeving worden onttrokken. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het City Pulse project van Atos en het Living Laboratory project dat momenteel wordt ondernomen door de stad Eindhoven, waar het uitgaansgebied Stratumseind in ‘real-time’ wordt gecontroleerd, terwijl gelijktijdig sociale media stromen worden geanalyseerd op zoek naar lokale stemmingswisselingen.  

De bijeenkomst stelt de vraag ter discussie welke rol de (ruimtelijke) ontwerp-disciplines kunnen spelen in deze complexe en zeer veranderlijke ruimtes, die tegelijk een massief maar ook uiterst vluchtig karakter hebben.

Met presentaties van:
Javier Argota & Rodrigo Delso Gutiérrez (JARD, architecten en onderzoekers, Madrid), Michael Buser (geograaf, University of the West of England), Linnet Taylor (onderzoeker, University of Amsterdam), Albert Seubers (Director Global Strategy IT in Cities, Atos), Marcel Schouwenaar (The Incredible Machine / Internet of Things Design Manifesto, Rotterdam), Michiel de Lange (onderzoeker Universiteit van Utrecht University), Martijn de Waal (onderzoeker Universiteit van Amsterdam), en Eric Kluitenberg (moderator).

Voertaal: Engels
Toegang: vrij
Reserveringen via Het Nieuwe Instituut

Meer informatie:

Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
http://hetnieuweinstituut.nl <http://hetnieuweinstituut.nl/>

Open!, Platform for Art, Culture & the Public Domain
www.onlineopen.org <http://www.onlineopen.org/>

LAPS - Rietveld Academie:
http://laps-rietveld.nl <http://laps-rietveld.nl/>

Links:

Affect Space essay:
www.onlineopen.org/affect-space <http://www.onlineopen.org/affect-space>

Rodrigo Delso Gutiérrez
www.connectingcities.net/project/open-urban-television-out <http://www.connectingcities.net/project/open-urban-television-out>
http://parsejournal.com/conference/2015-2/draft-timetable/the-conflict-of-urban-synchronicity-and-its-heterotemporalities/ <http://parsejournal.com/conference/2015-2/draft-timetable/the-conflict-of-urban-synchronicity-and-its-heterotemporalities/>

Michael Buser
http://people.uwe.ac.uk/Pages/person.aspx?accountname=campus\m-buser <http://people.uwe.ac.uk/Pages/person.aspx?accountname=campus\m-buser>

Linnet Taylor
www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/t/a/l.e.m.taylor/l.e.m.taylor.html <http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/t/a/l.e.m.taylor/l.e.m.taylor.html>

Albert Seubers
http://ascent.atos.net/author/albertseubers/ <http://ascent.atos.net/author/albertseubers/>
http://ascent.atos.net/securing-the-cities-of-the-future/ <http://ascent.atos.net/securing-the-cities-of-the-future/>

Marcel Schouwenaar
http://iotmanifesto.org <http://iotmanifesto.org/>
www.the-incredible-machine.com <http://www.the-incredible-machine.com/>

Michiel de Lange
www.uu.nl/staff/MLdeLange/0 <http://www.uu.nl/staff/MLdeLange/0>
http://themobilecity.nl/author/michiel <http://themobilecity.nl/author/michiel>

Martijn de Waal
http://themobilecity.nl/author/martijn <http://themobilecity.nl/author/martijn>
http://thehackablecity.nl <http://thehackablecity.nl/>


=============================


Het Nieuwe Instituut & Open! present:

Technology / Affect / Space #2: Designing Affect Space
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Friday May 20, start: 13.30

A public discussion and research meeting about the affective geographies of urban space and affective data in the city.

In recent years a new pattern of mobilisation has emerged in urban space. Massive gatherings of crowds appear as quickly as they dissolve. The mobilisation starts online via the internet, charges with affective intensity, and spills out into public space - the places where people want to meet. But public space itself is filled with mobile media (smart phones) and wireless networks (3g, 4g, wifi) so that the ‘action on the street’ is immediately recorded and sent back into the media network. In this way small incidents can transform quickly into massive events. 

Open! the online platform for art, culture and the public domain has launched a public research trajectory into the dynamics of this recurrent pattern, following up on the essay Affect Space written for Open! by media theorist and researcher Eric Kluitenberg (2015). Three public discussions and research meeting have been convened with our partners the MIT ACT (Art, Culture, Technology) program in Cambridge (Mass.), LAPS Research Institute in Art and Public Space in Amsterdam, and Het Nieuwe Instituut in Rotterdam to explore these dynamics. In parallel to these public meetings a series of six commissioned essays will be published on the Open! platform in the coming months. 

In this meeting we will explore the role of affective exchanges in urban public spaces and the ways in which mobile and wireless technologies reinforce and amplify these exchanges. Next we will examine the ways in which ‘affective data’ are extracted from the urban environment, as evidenced in for instance the City Pulse research project of Atos and the Living Laboratory pilot project currently undertaken by the city of Eindhoven, to monitor the leisure district Stratumseind in real-time, while simultaneously analysing social media feeds to detect ‘mood-changes’.

The overall aim is to question what the role of (spatial) design disciplines can be in these complex and highly volatile spaces, which are both massive and ephemeral at the same time.

Talks and presentations by:
Javier Argota & Rodrigo Delso Gutiérrez (JARD, architects and researchers, Madrid), Michael Buser (Geographer, University of the West of England), Linnet Taylor (researcher, University of Amsterdam), Albert Seubers (Director Global Strategy IT in Cities, Atos), Marcel Schouwenaar (The Incredible Machine / Internet of Things Design Manifesto, Rotterdam), Michiel de Lange (researcher Utrecht University), Martijn de Waal (researcher University of Amsterdam), and Eric Kluitenberg (moderator).

Entrance: free
Reservations via Het Nieuwe Instituut

Further information:

Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
http://hetnieuweinstituut.nl/en <http://hetnieuweinstituut.nl/en>

Open!, Platform for Art, Culture & the Public Domain
www.onlineopen.org <http://www.onlineopen.org/>

LAPS - Rietveld Academy:
http://laps-rietveld.nl/?lang=en_us <http://laps-rietveld.nl/?lang=en_us>

Links:

Affect Space essay:
www.onlineopen.org/affect-space <http://www.onlineopen.org/affect-space>

Rodrigo Delso Gutiérrez
www.connectingcities.net/project/open-urban-television-out <http://www.connectingcities.net/project/open-urban-television-out>
http://parsejournal.com/conference/2015-2/draft-timetable/the-conflict-of-urban-synchronicity-and-its-heterotemporalities <http://parsejournal.com/conference/2015-2/draft-timetable/the-conflict-of-urban-synchronicity-and-its-heterotemporalities>

Michael Buser
http://people.uwe.ac.uk/Pages/person.aspx?accountname=campus\m-buser <http://people.uwe.ac.uk/Pages/person.aspx?accountname=campus\m-buser>

Linnet Taylor
www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/t/a/l.e.m.taylor/l.e.m.taylor.html <http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/t/a/l.e.m.taylor/l.e.m.taylor.html>

Albert Seubers
http://ascent.atos.net/author/albertseubers <http://ascent.atos.net/author/albertseubers>
http://ascent.atos.net/securing-the-cities-of-the-future <http://ascent.atos.net/securing-the-cities-of-the-future>

Marcel Schouwenaar
http://iotmanifesto.org/ <http://iotmanifesto.org/>
www.the-incredible-machine.com/ <http://www.the-incredible-machine.com/>

Michiel de Lange
www.uu.nl/staff/MLdeLange <http://www.uu.nl/staff/MLdeLange>
http://themobilecity.nl/author/michiel <http://themobilecity.nl/author/michiel>

Martijn de Waal
http://themobilecity.nl/author/martijn <http://themobilecity.nl/author/martijn>
http://thehackablecity.nl <http://thehackablecity.nl/>
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).