Patrice Riemens on Fri, 1 Apr 2016 14:08:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Klaas Knot en het helikopter geld ... (NRC)Grüzi mittenand,

In de NRC van het laatste w/e een 2 pagina's interview met Klaas Knot, de baas van de Nederland(sch)e Bank. Klaas is het niet eens met het 'kwantatieve verruiming' (QE) van de ECB. Hij staat daarbij wel een beetje alleen, alleen de twee Duitsers en de eene Let (of Est) in de board is het met hem eens: QE werkt niet, en gaat NL mogelijk 4mld kosten. Het eerste is waar, het tweede speculatief. Omdat QE dus niet werkt, denkt de ECB aan nog 'hysterischer' maatregelen: 'helikoptergeld', oftewel aan ieder EU (€) burger een smak geld (pak en beet €1000) overmaken. Ook daar is onze Klaas heel erug tegen: hij had dan ook gehoopt 'dat hij nooit serieus over dat plan zou hoeven discussieren', maar helaas pindakaas, het wordt nu wel in ernst overwogen en Klaas vind het niet leuk, maar 'heeft wel met die realiteit te maken'. Waarom is Klaas zo tegen zolangzammerhand de enige maatregel die de consumptie en dus de economie zou aanjagen en naar alle waarschijnlijkheid de inflatie op z'n minst naar die gewenste 2% zou opstuwen (het zou wel es meer kunnen zijn als je 't me vraagt)? Wel, het is inkomnsbeleid door centrale banken en dat is ongewenst (nee Klaas, het is een financieel-economische maatregeld die 'toevallig' de vorm aanneemt van inkomensbeleid) en uiteindelijk kost het alleen maar klauwen met geld, die uiteindelijk 'de belasting betaler' zal moeten opbrengen. Bovendien 'krijgen wij' (de centrale banken, met hun balansen die steeds meer op die van een vulgair beleggingsfonds gaan lijken) 'er niets voor terug'. Oftewel de Hollandsche 'boter bij de vis' mentaliteit in optima forma. 'De belastingbetaler' is ook een interessant begrip: terwijl _iedereen_ zeg maar €1000 ontvangt (inclusief een forse stoot, geen of weinig (direkte) belastingbetalers), draait 'de belastingbetaler' pro rata van haar aanslag ervoor op, het fameuze Uyliaanse concept van 'de sterkste schouders, etc.'. Aan dat soort redistributieve flauwekul heeft onze Klaas natuurlijk een broertje dood.

De consensus onder economen is zo langzammerhand overweldigend dat austeriteits politieken juncto behoudend budgettair beleid ons finaal in de impasse leiden, met groot menselijk lijden, m.n. aan de onderkant vd samenleving tot gevolg (cf Griekenland als extreme voorbeeld). Maar Nederland is in deze echt een 'fool's paradise' aan het worden. Volstrekte onzinnige, maar vooral erg desingenueuze statements van een Klaas Knop worden voor zoete koek (of althans 'verstandig') aangenomen, kritiek en alternatieven blijven uit, of, wellicht erger, moeten vanuit de 'lunatic fringe' komen, de best mogelijke dooddoener.

Nog zo 'n leuke van onze Klaas: het loopt mis met de pensioenen, en met name het toenemend aantal zzp-ers moet in het gareel worden gedwongen: dokken voor een pensioen, waarvan de uitkomst geenszins gegarandeerd is, want Klaas stelt maar ook gelijk vast dat het onvermijdelijk is dat meer (investerings)risico's op de individueen afgewenteld gaan worden, of wat je noemt een wenkend perspectief. En alsof het nog niet genoeg is, wenst onze Klaas ook nog es een scheiding te maken tussen twee soorten zzp-ers: de 'echte ondernemers', die je van die plicht moet kunnen vrijwaren (zij komen immers tot weloverwogen keuzes) en de andere sukkels en klaplopers, die weliswaar zich onvrijwillig tot een zzp-status veroordeeld zien, maar eigenlijk niets anders zijn dat gewone werknemers. Schande! Pak ze!

Als ik zo 'het debat' Nederland volg denk ik steeds vaker dat ik een een zoo terecht ben gekomen.

Don't worry, be happy!
p+5D!
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).