Geert Lovink on Mon, 21 Sep 2015 14:04:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Open Call: Utopia van de Kunstkritiek


Open Call: Utopia van de Kunstkritiek

Het Instituut voor Netwerkcultuur (HvA) en Domein voor Kunstkritiek brengen in  samenwerking met de Boekmanstichting in het voorjaar van 2016 een dubbelpublicatie uit over hedendaagse kunstkritiek. Naast de papieren editie van Tijdschrift Boekman verschijnt bij het Instituut voor Netwerkcultuur een aparte digitale collectie onder de noemer Utopia van de Kunstkritiek. Wij zijn vooral op zoek naar experimentele bijdragen waarin tot uitdrukking komt hoe de kunstkritiek de vele uitdagingen van de digitale internet technieken aanneemt en verder voert.

In de bijdragen kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod komen: welke mogelijkheden bieden de digitale media en hoe kunnen we op een zinvolle wijze online kritiek bedrijven? Hoe werkt tekstuele, audiovisuele of interactieve kunstkritiek online en wat zijn de gevolgen van de diversiteit aan stemmen, publicatiemogelijkheden en het ontstaan van nieuwe kritische genres als de longform?

In onze collectie nemen we op wat misschien nu nog tot het rijk van de utopieën behoort maar in de toekomst praktijk kan worden: de veelheid aan vormen van kritiek en metakritiek, verspreid over alle disciplines van de kunsten in alle mogelijke vormen, van video-essays, podcasts en longreads tot e-maildiscussies, tools om automatisch sterren uit te delen en algoritmische amazonreviews te creëren.

We nodigen je van harte uit om aan die collectie een bijdrage te leveren!

Stuur voor 18 oktober je voorstel (max. 1 A4) naar Leonieke van Dipten, leonieke@networkcultures.org

De deadline voor je bijdrage is 4 januari 2016. In februari 2016 gaat de digitale collectie in productie.

Voor zowel kritische, journalistieke als kunstzinnige producties is, in overleg, een budget beschikbaar.

Voor meer informatie over kunstkritiek in het digitale domein, zie: http://www.publishinglab.nl, http://domeinvoorkunstkritiek.nl/ en http://www.networkcultures.org.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).