Josephine Bosma on Wed, 19 Feb 2014 14:48:22 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Tenk


Merijn Oudenampsen heeft met een aantal mensen een denktank opgericht. De website ervan vindt je op:  http://tenk.cc/

"Hier de beginselverklaring van TENK, de linkse denktank die we opgezet hebben met een aantal sympathieke linkse mensen. Ja ze bestaan wel degelijk, ook al denkt Femke Halsema van niet. (Denk Tenk!)"

TENK – Beginselverklaring

TENK is een voertuig voor kritiek en analyse. Het biedt ruimte voor een overtuigd linkse blik op onze wereld, en wil zo bijdragen aan een nieuwe politieke debatcultuur. Want linkse politiek is verwaterd. Als een aangelengde limonade zonder kleur, geur of smaak is het de laatste jaren steeds verder verdund met wisselende doses technocratie, pragmatisme en centrisme.

Rond een groot aantal maatschappelijke kwesties is in de afgelopen decennia een rechts-conservatieve consensus gevormd. Daar tegenover staat een sterk gefragmenteerd links dat zich denkt te moeten voegen naar de marges van haar tegenstanders. De partijcultuur op links heeft ertoe geleid dat linkse partijen vooral met het wel en wee van de eigen club bezig zijn. Er is geen partijoverstijgend links geluid, geen breder gedragen politieke cultuur van debat en analyse. Bij gebrek aan alternatieve ideeën lijkt het steeds minder uit te maken wie als winnaar van de verkiezingen uit de bus komt.

TENK wil de ruimte voor het denken over alternatieven vergroten. In het publieke debat zien we een sterke versmalling van het spectrum aan verwoorde politieke opinies. Kritiek op de huidige crisispolitiek komt nauwelijks aan bod. Vergezichten ontbreken al helemaal, in een mediacultuur die gefocust is op poppetjes en incidenten. Dit terwijl de huidige crisispolitiek schreeuwt om weerwoord en protest. Een toenemend aantal kwesties – ecologie, economie, democratie, integratie, internet, mobiliteit – vereist een radicaal politiek denken, niet het verwaterd links dat we nu kennen.

Er is behoefte aan tegenwicht. TENK heeft als doel daar een bijdrage aan te leveren. Het wil als verzamelplek fungeren voor linkse opiniemakers, activisten, schrijvers, kunstenaars; voor stemmen uit maatschappelijke organisaties en bewegingen. TENK wil een inhoudelijke en strategische discussie op gang brengen in samenspel met de linkse partijen, juist door op onafhankelijk wijze, buiten alle partijen te staan. TENK streeft naar een ondogmatische, kritische en polemische debatcultuur op links, om de politieke bloedarmoede te bestrijden.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).