Geert Lovink on Wed, 12 Feb 2014 18:27:23 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] proefschrift van marianne van den boomen over metaforen in nieuwe media


(vanmiddag vond de promotie van marianne van den boomen plaats aan de universiteit van utrecht. in een bomvolle zaal ging marianne er zelfverzekerd tegenaan en verdedigde haar studie met verve ten overstaan van een grote commissie. er werd veel gelachen en gediscussieerd. al met al een echte nederlandse aangelegenheid, met deelname aan dit langdurige en ambitieuze project vanuit rotterdam, amsterdam, nijmegen en natuurlijk utrecht. jos de mul las een mooie laudatio voor. heel erg gefeliciteerd, marianne, ook namens iedereen op nettime-nl! /geert)

Promotie Marianne van den Boomen: Metaforen in de nieuwe media
bron: http://nieuws.hum.uu.nl/

Tegenwoordig zijn we zo bekend met email, desktops, zoekmachines, Facebook-vrienden en de cloud, dat we ons nauwelijks realiseren dat dit stuk voor stuk metaforen zijn – beeldspraak voor bepaalde digitale verwerkingsprocessen op onze computers, tablets en smart phones. In haar proefschrift onderzoekt Marianne van den Boomen de invloed van deze metaforen op ons denken, spreken en handelen.
Metaforische vertalingen vormen onze enige toegang tot digitale code, die alleen ‘leesbaar’ is voor machines en niet voor mensen. De vertaalslagen van digitale code naar metaforische code doen echter meer dan het cognitief begrijpelijk maken van het digitale. Ze bepalen niet alleen ons denken over wat er mogelijk en onmogelijk is met computers, maar ook ons spreken en handelen. Daarmee geven ze mede vorm en richting aan maatschappelijke debatten, academische vertogen, technologische innovaties en ideologische plaatstoewijzingen.

Soorten metaforen

Van den Boomen legt dit in haar proefschrift bloot door het materieel-semiotische spoor te volgen van vigerende metaforen in digitale praktijken. Aan de orde komen conceptuele metaforen, die de interface op begrip brengen (zoals mailbox, pagina, hyperlink), vertoogmetaforen, die maatschappelijke en academische vertogen ordenen (media als venster, spiegel, container en kanaal; internet als elektronische snelweg versus cyberspace; software als ding of taal), en materiële metaforen, die geobjectiveerd en gematerialiseerd worden in  software (virtuele gemeenschap, web 2.0, sociaal netwerk), en die in feite combinaties vormen van concepten, vertogen en digitaal ingebouwde metaforen.

Belichten en verduisteren

Alle metaforen belichten specifieke aspecten, en tegelijkertijd verduisteren ze andere dingen. Opvallend is dat de dominante nieuwemediametaforen primair gericht zijn op het onzichtbaar maken van de materële werkzaamheid van media, software en netwerken. Een uitbreiding van de klassieke conceptuele metafooranalyse met de notie van materiële metaforen kan dat weer terughalen.

colophon Auteur: Marianne van den Boomen. Editorial support: Miriam Rasch. Design en DTP: Katja van Stiphout. Printer: ‘Print on Demand’. Uitgever: Institute of Network Cultures, Amsterdam 2014. ISBN: 978-90-818575-7-4

Download het proefschrift hier: http://issuu.com/instituteofnetworkcultures/docs/tod14

Zie ook : http://networkcultures.org/wpmu/portal/publication/no-14-transcoding-the-digital/
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).