Florian Cramer on Tue, 11 Feb 2014 00:06:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Tribunaal tegen Apple, WORM, Rotterdam, a.s. donderdag avond


HET TRIBUNAAL KLAAGT AAN: APPLE
Locatie: WORM, Boomgaardsstraat 71, 3012 XA Rotterdam
Tijd: 13 februari, 20 uur (deurs open v/a 19.30 uur)

Het Tribunaal (Hof Rotterdam) roept ter verantwoording:
Steve Jobs (â) en Apple Inc.

Vanwege privacy schendingen, censuur, machtsmisbruik, uitbuiting en
belastingontwijking.


Steve Jobs, de in 2011 overleden medeoprichter van Apple, die vaak een
godelijke status wordt toegedicht, met Apple als zijn vertegenwoordiging op
aarde. Think Different is het evangelie, het bedrijf de iPads, iPhone en
Mac Books zijn de heilige graal. Maar kan dat wel zomaar? Moeten we
misschien wat beter kijken?

Filosofe Esther Keymolen<http://www.eur.nl/fw/contact/medewerkers/keymolen/> en
de directeur van Bits Of Freedom Hans de
Zwart<https://www.bof.nl/2013/08/28/hans-de-zwart-nieuwe-directeur-vanaf-1-oktober-2013/>
getuigen
deze week in een zitting van het
<http://www.worm.org/home/view/event/11370>Tribunaal
waar Steve Jobs postuum aangeklaagd wordt voor o.a. *censuur*,
*privacy-schendingen* en *grootschalige belastingontwijking*.

Ferry Piekart <http://www.macfan.nl/author/ferry/> (hoofdredacteur MacFan)
zal Apple vertegenwoordigen en getuige a decharge Mark
Bode<http://markbode.nl/> opvoeren,
die een lans zal breken voor het bijzondere ondernemerschap van Apple.
Econoom-filosoof Christiaan
Vos<http://triaseconomica.nl/categorie/blogs/auteurs/christiaan-vos/>
zal
door aanklager *Floris van Delft *bevraagd worden over de rechtvaardigheid
van de Nederlands-Ierse sandwich.

Het Tribunaal, een initiatief van avant-gardistisch instituut WORM, zal
d.m.v. juryrechtspraak komen tot een oordeel en eventueel tot een
strafmaat. Dit alles onder het toeziend oog van rechter Chris van 't
Hof<http://www.cvth.nl/prof.htm>
.


---------------

*Bekendmaking Het Tribunaal 20 januari 2013*

Het Tribunaal (Hof Rotterdam) roept ter verantwoording:*Steve Jobs (â) en Apple Inc.Vanwege privacy schendingen, censuur,
machtsmisbruik, uitbuiting en belastingontwijking.*

Aangezien het reguliere recht (zowel privaat-, bestuurs- en strafrecht)
zodanig is geformuleerd dat de praktijken van Apple strikt genomen binnen
de bestaande - lokale - juridische wetten vallen, heeft Het Tribunaal,
vanwege haar generieke rechtsopvatting, gemeend eenieder die verbonden is
aan het elektronicaconcern aan te moeten klagen voor 'deelname aan een
criminele organisatie'.

Het gaat hierbij niet alleen om de grondlegger en de medewerkers van Apple
Inc, maar ook Apple-gebruikers, Apple-aanbidders,Apple-tijdschriften,
Apple-verkopers en Steve Jobs-adepten. Zij allen verheerlijken de facto een
onoirbare bedrijfsvoering en dragen actief bij aan neoliberaal sektarisme
met desastreuze maatschappelijke gevolgen.

De feiten:
- Apple censureert de software die het toelaat op haar apparatuur en
verandert eigenhandig en eenzijdig de gebruiksvoorwaarden.
- Apple dwingt haar gebruikers om op onveilige manier met de eigen data om
te gaan (via de iCloud).
- Apple ontwerpt haar producten zo dat het zichzelf toegang verschaft tot
grote hoeveelheden persoonlijke data (zoals locatie, stem en
vingerafdrukken).
- Apple produceert haar producten (deels) onder zeer erbarmelijke
arbeidsomstandigheden.
- Apple ontwijkt op grote schaal belastingen, onder andere door gebruik te
maken van constructies die Nederland biedt.

Strafeis
De speciale aanklager is tot de volgende eis gekomen:
Nationalisatie van die onderdelen van Apple, welke administratief of
feitelijk in Nederland gevestigd zijn (zoals Apple Benelux BV, Apple Retail
Nederland BV).

Het Tribunaal
Door het Tribunaal wordt recht gesproken over misstanden en wangedragingen
die om politieke en sociaal-maatschappelijke redenen niet de reguliere
juridische rechtspraak bereiken. Door middel van juryrechtspraak wordt een
oordeel geveld over het lelijke, het disfunctionele, het goedaardig-domme
en het kwaadaardig-domme. De rechtsmacht van het Tribunaal is overigens
onbegrensd.

Zittingen
Het Tribunaal houdt zitting op 13 februari 2014 om 20:00 uur in WORM,
Boomgaardsstraat 71 te Rotterdam.
Het Tribunaal roept getuigen (à charge en à dÃcharge) op om zich te melden
om de aanklacht te onderbouwen dan wel te weerleggen. Getuigen worden
tijdens de zitting gehoord. Voor klokkenluiders is een speciale regeling.

De jury zal direct uitspraak doen.

////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////

Voor meer informatie over Het Tribunaal en de aanklacht kunt u zich wenden
tot de
Griffie (Nicole Vink), 06- 18 11 93 10, griffiehettribunaal@gmail.com.
Als u zich van een plek op de publieke tribune wilt verzekeren is het
mogelijk een
plaatsbewijs te reserveren via de website van WORM tegen een geldende leges
van â4,-WORM
Instituut voor Avantgardistische Recreatie
Boomgaardsstraat 71
3012 XA, Rotterdam
010 4767832

WORM aandelen & jaarkaarten!
http://www.worm.org/sheets/view/9247

www.WORM.org <http://www.worm.org/>
www.twitter.com/WORM_Rotterdam
www.facebook.com/WORM.Rotterdam
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).