Simone Halink on Mon, 2 Dec 2013 19:07:12 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: Cybersecuritybeleid moet slimmer en gerichter


Persbericht: Cybersecuritybeleid moet slimmer en gerichter

Dit bericht online: https://www.bof.nl/2012/11/23/persbericht-cybersecuritybeleid-moet-slimmer-en-gerichter/

Amsterdam, 23 november 2012 - Met slimme, gerichte maatregelen kan onze cybersecurity sterk worden verbeterd. Dat zegt Bits of Freedom samen met een brede coalitie van veiligheidsexperts en andere stakeholders. Deze coalitie presenteert vandaag een notitie over het 'Cybersecuritybeleid van de Toekomst' aan Tweede Kamerleden.

“De overheid laat zich op het gebied van cybersecurity nu nog te veel leiden door incidenten en mist echte visie op wat goed beleid is.” zegt Simone Halink van Bits of Freedom. De Tweede Kamer heeft op 6 december een algemeen overleg over het onderwerp cybersecurity in de agenda staan. Volgens de Bits of Freedom is dit het ideale moment om de discussie over goed cybersecuritybeleid een nieuwe impuls te geven.

In de notitie staan vier uitgangspunten en acht concrete maatregelen voor modern cybersecuritybeleid. “Het belangrijkste uitgangspunt van dit beleid moet zijn dat cybersecurity begint bij de basis.” zegt Halink. “Persoonlijke veiligheid moet centraal staan. De meeste veiligheidsproblemen komen door simpele kwetsbaarheden, die met simpele maatregelen kunnen worden opgelost.”

De notitie pleit verder voor meer investeringen in kennis en capaciteit op IT-gebied bij overheid en politie. “Het is belangrijk dat de politie haar werk goed kan doen. Maar daarvoor is meer kennis over het internet en digitale opsporing nodig.” aldus Halink. Verder zou de overheid het goede voorbeeld moeten geven door controle over haar eigen infrastructuur uit te kunnen oefenen, minder afhankelijk te zijn van externe partijen en internetters structureel voor te lichten over hoe zij hun eigen veiligheid kunnen verbeteren.

Het manifest is ondertekend door:
Burgerrechtenvereniging Vrijbit
Dutch Hosting Provider Association
Free Press Unlimited
HCC
Humanistisch Verbond
Internet Protection Lab
Ouders Online
Platform Bescherming Burgerrechten
Stichting KDVP
Stichting Meldpunt Misbruik ID-plicht
Stichting Privacy First
Vereniging NLUUG
Vrijschrift / ScriptumLibre
Mr. A.M. Arnbak, Universiteit van Amsterdam
Prof.mr. E.J. Dommering, Universiteit van Amsterdam
Prof.dr. N.A.N.M. van Eijk, Universiteit van Amsterdam
Rop Gonggrijp
Dr. P.J.A. de Hert, Universiteit Tilburg
Dr. J.V.J. van Hoboken, Universiteit van Amsterdam
Dr. J.H. Hoepman, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof.mr. S. van der Hof, Universiteit Leiden
Prof.dr.ir. C.T.A.M. de Laat, Universiteit van Amsterdam
Prof.dr. T. Lange, Technische Universiteit Eindhoven
Prof.dr. R.A. Lawson, Universiteit Leiden
Prof.dr. R.E. Leenes, Universiteit Tilburg
Ing. J.C.G. van de Looy, Madison Gurkha BV
Dr.ir. E. Poll, Radboud Universiteit Nijmegen
Drs. R. Rustema, Universiteit van Amsterdam
Dr. P. Schwabe
Prof.mr.dr. J.M. Smits, Technische Universiteit Eindhoven
Prof.dr.ir. H.C.A. van Tilborg, Technische Universiteit Eindhoven
---
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor vragen kunt u contact opnemen met Simone Halink (Simone.Halink@bof.nl / 06 - 4628 2693) of Tim Toornvliet (Tim.Toornvliet@bof.nl / 06-1860 6472) Een PDF-versie van "Het cybersecuritydocument van de toekomst" vindt u in de bijlage.
Een aanvullend blog is beschikbaar op: https://www.bof.nl/2012/11/23/goed-cybersecuritybeleid-begint-bij-de-basis/
Meer informatie over Bits of Freedom: www.bof.nl


Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld voor onze perslijst. Heb je vragen of opmerkingen over onze mails? Lees onze privacy-verklaring. Wil je uitgeschreven worden van deze lijst? Neem contact met ons op, dan zullen we je uit de lijst verwijderen. Wil je nooit meer groepsmails van Bits of Freedom ontvangen? Mail dan naar mailto:bounce+o.625.174668.f7a5c81d0ddf52c9@bounce.bof.nl of schrijf ons:
Bickersgracht 208
1013 LH Amsterdam
Netherlands
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).