Jappe Groenendijk on Mon, 5 Nov 2012 13:07:41 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Krisis 2012, issue 2 online


Het nieuwe nummer van *Krisis* opent met een viertal artikelen.

In 'A cartography of the posthuman' onderzoekt Tamar Sharon de implicaties
van nieuwe biotechnologieën voor wat het betekent om mens te zijn. Zij
introduceert de notie van ‘gemedieerd posthumanisme’, welke door een
combinatie van deconstructivistische en disciplinaire tendensen nieuwe
inzichten kan opleveren omtrent ‘natuur’ en ‘de mens’. Bovendien laat haar
foucaultiaanse begrip van ethische subjectwording zien wat de
transformatieve implicaties van technologische mediatie zijn voor
subjectiviteit.

Heden ten dage lijkt ‘actief burgerschap’ een toverbegrip. Het zou de
remedie zijn tegen allerlei politiek-bestuurlijke kwalen zoals de vermeende
‘kloof’, gebrekkige ‘politieke participatie’ en een zwak engagement met ‘de
publieke zaak’. Mark van Ostaijen en Shivant Jhagroe gaan in hun artikel in
op de verschuivende sturingsrelatie tussen staat en burger. Zij betogen dat
de burger paradoxaal genoeg steeds minder burger wordt in een tijd waarin
hij een steeds actievere en prominentere rol krijgt toebedeeld, en stellen
enkele fundamentele vragen over het onderscheid tussen staat en burger en
de manier waarop beleid en wetenschap daarmee omgaan.

Nieuwe democratische protestbewegingen als *occupy* en de Spaanse *
indignados* lijken voorstander van een vorm van directe democratie en
daarmee op gespannen voet te staan met iedere vorm van politieke
representatie. Thomas Decreus laat hier tegenin zien dat representatie
onvermijdelijk is, omdat zij grondleggend is voor de vorming van
maatschappelijke identiteiten. Dit betekent echter niet dat we het project
van radicalisering en verdieping van democratie moeten opgeven; eerder
moeten we opnieuw nadenken over hoe deze kunnen worden gerealiseerd gegeven
de alomaanwezigheid van representatie.

Heeft rechts de notie van democratie weten weg te kapen bij links? Heeft
links daarom behoefte aan een nieuwe ‘communistische horizon’? Wat zou het
vandaag de dag, in theorie en praktijk, betekenen om communist te zijn, en
wat kunnen we in dit opzicht leren van occupy? In ons interview met Jodi
Dean komen zowel de nieuwe mogelijkheden als de problematische kanten van
haar radicale visie aan bod.

Verder bevat dit nummer een dossier over het boek *Nu even niet! *van Gijs
van Oenen, een discussie naar aanleiding van Jan Willem Duyvendaks boek *The
politics of home* en een viertal recensies.

Donaties
Om de gratis uitgave van *Krisis* mogelijk te maken doen wij graag een
beroep op donaties. U kunt uw financiële bijdrage storten op:
rekeningnummer 5172630, ING, ten name van Stichting Krisis, Amsterdam.

www.krisis.eu
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).