Patrice Riemens on Sun, 29 Apr 2012 16:15:04 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Op weg naar Kunduz - en terug


Eerlijk gezegd had ik verwacht dat onze Tjebbe (van Tijeen) nu wel met een
fraai geillustreerde verhandeling over het 'wandelgangen accoord' van de
'Kunduz Koalitie' op de proppen was gekomen, maar hij zwijgt gelijk de
ontslagnemend premier. Waarschijnlijk is hij net zo verbaasd - en weet ie
het, heel even, niet.

Voor straf dan maar mijn eigen analuze. Welnu ik vind het accorord
geniaal! Achteraf is ie prima uit te leggen, vooraf was ie voslstrekt niet
te voorspellen, om de eenvoudige reden dat ie zo ongelofelijk rationeel
is, zowat het laatste wat je van tegenwoordige politici kunt verwachten.

Het accoord behelst namelijk het aller, allerbeste (cq het minst slechte)
wat voor het electoraat van de deelhebbende partijen (op een na, we komen
erop terug) binnen de omstandigheden te halen viel. In het kader van het
aanvaarden ven het primaat van de economie, en daarbinnen van de
financieele sfeer, op de politiek, binnen het geldend stelsel, viel er aan
bezuinigingen en het dansen rond 'de totempaal van de 3%' niet te
ontkomen. De invulling, daar draait het vervolgens om - met de
meestergreep van het terugdraaien van eerder afgesproken bezuinigingen die
voor verschillende 'constituencies' moeilijk te verkroppen waren - terwijl
ze kwantitatief niet zoveel voorstellen.

Met dit accoord heeft Groenlinks duidelijk haar nek uitgestoken - naar
'rechts'. Maar daar is niets verbazingswekkend aan, omdat haar leden door
de bank (sic) genomen, de laatste tien jaar gewoon twee keer zo rijk zijn
geworden. Samen met D'66 vormen zij nu het centrum in de politiek (in het
Nederlands: 'het midden'), en sinds Francois Mitterand weten wij dat het
Centrum "is niet links - en ook niet links" ("le Centre n'est ni a gauche
- ni a gauche").

Dat de Partij van de Arbeid buiten spel stond is evenmin verbazingwekkend
en waarschijnlijk opzettelijk (in de zin van 'expres per ongeluk'):
onderhandelingen met de PvdA erbij hadden veel langer geduurd en vast niet
het gewenste resultaat opgeleverd. Dat terwijl snelheid waarmee dit
accoord tot stand is gekomen voor minstens de helft van zijn kwaliteit
telt (iedereen heeft het daarover, niet over de inhoud/invulling - die bij
vlagen wel erug vaag is).

Met de geplande bezuinigingen en lastenverzwaringen kunnen alle
deelnemende partijen leven, zelfs de VVD met de extra belasting voor de
rijken - ze krijgen er zoveel voor terug. Ik zal niet in details treden,
maar kijk goed naar de gemaakte afspraken en zet de mensen en sectoren die
het treft af tegen het demografische segment van de afsprekende partijen
(*).

Twee politieke partijen binnen het huidige bestel tonen nu aan dat zij
overcompleet in het landschap zijn geworden: de PvdA en het CDA. ik hoop
dat zij bij de volgende verkiezingen weggevaagd worden. Het CDA voor straf
voor het doordrukken, ook binnen eigen gelederen, van de samenwerking met
wat eigenlijk een politieke melaatse hoort te zijn, de PVV - dat niet eens
een 'kiesvereeniging' is in de zin der wet. Het CDA zou zich beter kunnen
omvormen en hergroeperen op provinciaal nivo, waar het nog wel enigszins
functioneert. Nu mochten wij het surrealistisch verschijnsel meemaken van
een partij die niets in de melk te brokkelen had terwijl haar tweede
voorman  (de eerste had bij voorbaat al afscheid genomen) al het werk
deed.  Die JanKees, die krijgt wel een zware commissariaat in Bruksel, de
rest van de club kan betre gaan vissen, de Ferriers en Co incluuis. En hoe
minder gezegd op de houding van CDA prominenten na het uiteenvallen van
het gedoogcabinet hoe beter. (Het Parool: "het aantal CDA-ers die van meet
af aan tegen samenwerking waren stijgt voortdurend en nadert rap de 100%"
-owvds)

En met de PvdA is het al veel langer mis, de rot dateert uit de tijd dat
samen met het badwater van het dogmatisch socialisme het kind van de
socialistische solidariteit is weggegooid, annex het het omhelzen van een
economisch systeem dat zich niet eens als 'soziale Martktwirtschaft'
wenste te omschrijven. Over de personelijk-professionele invulling van het
post-politieke leven van de voormannen (en vrouwen) die daarvoor
verantwoordelijk zijn hoeven we het dan ook niet eens meer te hebben.

Op 12 september krijgen wij parlemenstverkiezingen. Volgens mij is dat een
'foutje' geweest en had het van de 'Kunduzers' helemaal niet gehoeven -
zoals het nu geregeld is had het toch ook prima verder gekund? Nou ja,
helaas pindakaas, en het kan nog wel voor wat 'probleempjes' gaan zorgen
("geen probleempje', zoals mijn vriend Ted Byfield pleegt te zeggen - en
neerlandais dans le texte ;-) U wilt mijn stemadvies: SP, beslist en
zonder voorbehoud. OK, da's niet een erg 'verstandige' keuze ("le vote
utile' in het Frans), maar daarmee kunt u aangeven dat u niet helemaal
gevallen bent voor de 'pensee unique' ('The One Idea System), ook bekend
als het TINA (There Is No Alternative) van Margaret Thatcher.

Of misschien bent u nu zowel in het bezit van een mobile telefoon en een
Baboe bakfiets (al dan niet met kroost, en gekoppeld aan een dure
hypotheek en een flexibele baan) in welk geval Mevrouw Sap helemaal ... uw
man is.

Ik vertrek aanstonds weer naar Nice, en mag as zondag op Francois Hollande
gaan stemmen (ik wel, u niet). Immers, zoals de Wall Street Journal
schreef: "Hollande is not the problem, but Holland is". For them, not any
longer - for you guys ... read my lips.

Cheerioooz, patrizio en Diiiinooos!

(*) Toch even eentje: bezuinigingen op de kultuursector worden niet
teruggedraaid - maar daar was een veel groter deel vd politiek (mn bij D66
en GL) stiekum eens, of althans niet zo ontzettend tegen, als men deed
voorkomen. Leuker nog: ook delen van de sector zelf vonden het niet zo
erg. (En de 13, straks 15% BTW, die houden we lekker zelf - Melle Daamen ,
Diro stadschouwburg Amsterdam, in Het Parool van eergisteren)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).