Florian Cramer on Tue, 10 Jan 2012 12:32:15 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Symposium Het boek uit de band, 22-23 maart 2012


Het boek uit de band
Openbare Bibliotheek Amsterdam
22-23 maar 2012Is het E-boek een hype die wel voorbij gaat?

Ontwikkelingen in Amerika - waar bij Amazon de verkoop van E boeken
die van fysieke boeken
voorbij heeft gestreefd – suggereren dat e-boeken geen hype zijn. In
China is het digitale boek niet
meer weg te denken en bereikt het miljoenen lezers. Met de komst van
de tablet is een nieuwe
dimensie toegevoegd aan het uitgeven en distribueren van boeken. De
keten van schrijver naar lezer
en alles wat daar tussenin zit komt onder druk te staan.

Boek-uit-de-band organiseert op 22 en 23 maart 2012 in de Openbare
Bibliotheek Amsterdam haar
tweede symposium over de ontwikkelingen van het digitale boek waarin
alle ontwikkelingen en
aspecten van de digitale keten aan bod komen. De nieuwe praktijk wordt
in beeld gebracht en het
werken binnen die nieuwe praktijk vormgegeven in workshops. Dit
symposium wil de deelnemers
voorbereiden op het iPod moment van het boek. Noteer vast deze twee
belangrijke dagen in uw
agenda. Details over de programmering volgen spoedig.

De E-boek trend is voor Nederlandse lezers, schrijvers, redacteuren,
vormgevers, uitgevers en
distributeurs een werkelijkheid waar men niet meer om heen kan.
Unbound / Boek uit de band
(http://e-boekenstad.nl/unbound/ ) organiseerde in mei 2011 haar
eerste symposium over de
digitale ontwikkelingen in de uitgeverij. In tegenstelling tot de
eerste keer is het dit jaar in het
Nederlands.

---

Is the E-book a Hype that will pass?

Developments in America – where in case of Amazon the sale of e-book
has exceeded that of
physical books – suggests that e-books are here to stay. In China the
digital Book is part of everyday
life and reaches over millions of readers. With the arrival of the
tablet a new dimension is added to
publishing and distribution. The whole chain from writer, to reader,
and everything in between, is
put under pressure.

On March 22nd and 23rd 2012 at the Amsterdam Public Library (OBA) ‘the
Unbound Book’ organises
her second conference concerning the developments of the digital book.
All aspects of the digital
chain will pass by, giving in depths insight into this new field,
hands-on workshops will explicate
the mechanics of the new work methods. This symposium wants to prepare
the visitors for the iPod
moment of the Book. Please note these two important days in your
calendar. Details about the
programme will follow soon.

The e-book trend is a reality that cannot be ignored by Dutch readers,
writers, editors, designers,
publishers and distributors. The Unbound Book organised in May 2011
the first symposium
concerning the developments of the digital book. This year the
symposium will be in Dutch.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).