Patrice Riemens on Mon, 2 Jan 2012 12:32:36 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Ronald Jan Heijn: De demonstrant is voorbode van een nieuw tijdperk (Trouw)


origineel op:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3098184/2011/12/29/De-demonstrant-is-voorbode-van-een-nieuw-tijdperk.dhtml
(dd 29 december 2011)


Mooi stuk om het Macchiavelli jaar (1512 / 2012!) mee te beginnen! Ik
vermoed dat Ronald Jan Heijn (zoon van -) dit stuk niet alleen geschreven
heeft (in welk geval hij dat ook zou mogen vermelden), maar goed en
opbeurend is het wel. Enjoy!

een gelukkig nieuw jaar aan alle nettimers!
Cheers indeed!
patrizio en Diiiinooos!
(in Groningen)

---------

De demonstrant is voorbode van een nieuw tijdperk
RONALD JAN HEIJN | OCCUPY-DEMONSTRANT

Dat het Amerikaanse magazine Time 'De Demonstrant' tot 'persoon van het
jaar' heeft gekozen, is even spectaculair als terecht. Spectaculair, omdat
de demonstrant de laatste twintig jaar slechts aan de rand van de
maatschappij opereerde. Terecht, omdat de demonstrant weer 'een
doorslaggevende kracht van onze tijd werd' (Time). Wellicht nog
belangrijker: de demonstrant is een boodschapper van een nieuw tijdperk.

Iedere keer weer lees je dat de 'Occupy-beweging' een gebrek aan richting
en/of oplossingen heeft. Vanuit het oude denken van het establishment is
die scepsis wel begrijpelijk. Een bepaalde manier van naar de wereld
kijken domineert al eeuwenlang, met de afgelopen decennia als climax. De
demonstrant belichaamt daarentegen de waarden en normen van een nieuw
tijdperk. Het is een clash tussen twee verschillende zienswijzen.

De Occupy-beweging is alles wat het establishment niét is. De beweging
weigert een politieke partij op te richten, weigert in een hokje geduwd te
worden, weigert één stem te hebben die met één thema komt. Ondertussen
groeide Occupy uit tot een enorme groep. Wat de demonstranten bindt, is
een gemeenschappelijke intuïtie dat het anders moet, zonder de exacte
antwoorden te weten.

En dat in 1500 steden in de wereld. Dat is nog nooit voorgekomen in de
geschiedenis. De geest is uit de fles.

Albert Einstein zei: "We kunnen de problemen niet oplossen met dezelfde
manier van denken die deze problemen gecreëerd heeft". Het oude denken
sluit uit, polariseert en voert oorlog; in het nieuwe denken krijgt alles
en iedereen een plek en is er vrede. Het kan allemaal tegelijk: aandacht
voor het milieu, voor minderheden, voor klimaat, voor natuur en cultuur,
voor minderbedeelden. Het moet: een andere economie, rechtvaardigheid,
vrede en gelijkheid.

Net als de Arabische Lente is Occupy vooral een bewustwordingsbeweging:
"Word wakker, kijk naar het onrecht in de wereld, de onrechtvaardige
verdeling van welvaart. Kijk naar die walgelijke economische
geldmentaliteit en wat voor een beschamende wereld dat voortgebracht
heeft. Twee procent van de volwassenen bezit 50 procent van de bezittingen
et cetera." Dit enorme onrecht heeft ervoor gezorgd dat in vele mensen de
demonstrant is opgestaan.

Niet alleen het communisme, ook het kapitalisme is een utopie gebleken.
Het heeft een aantal fundamentele weeffouten: de obsessie met groei, de
ongelijke verdeling van de bronnen in de wereld, het gebrek aan focus op
het algemeen belang, het gebrek aan verantwoordelijkheid, de verwoestende
krachten van marktwerking - noem maar op. Het is een product van het
platte-aarde-denken: men ziet heel veel over het hoofd. Zoals een de
spandoek bij Occupy Wall Street observeerde: 'The system isn't broken, it
was built this way!'

De weeffouten beperken zich niet tot de financiële wereld. De hele
maatschappij is besmet met een fysieke manier van denken: alleen de
tastbare dingen tellen, zoals geld en materie.

Dit beperkte denken komt van het ego, van onze persoonlijkheid. Die denkt
in materie en vooral in afgescheidenheid: ik versus de ander. Het ego kent
wedijver en jaloezie, en heeft daarmee een zeer vijandige en wantrouwige
wereld geschapen.

Wedijver, afgescheidenheid en commercialisering, zíj zijn het grote vergif
in de wereld. Ze hebben de wereld ontzield en aan de rand van de afgrond
gebracht.

Daarom heeft de mensheid eigenlijk geen economisch, logistiek of sociaal
probleem, het heeft een diep spiritueel probleem: we weten niet wie we
zijn, waar we vandaan komen en waar we heengaan. We denken veel te klein,
we moeten voorbij aan onze persoonlijkheid en onze ziel laten spreken. We
zijn nog steeds die platte-aarde-denkers.

Het is daarom een existentiële crisis: we weten nog steeds niet wat de
werkelijke zin van het leven is. Nee, logisch, want dat weet onze
persoonlijkheid niet.

De demonstrant heeft gelijk. Het gaat om het geheel. Wat is de zin van het
leven. Als mensen daar weer achter komen, zullen zij de wereld heel anders
inrichten. Dan wordt de economie weer dienstbaar aan het geheel, in plaats
van allesbepalend - zoals nu.

[Ronald Jan Heijn beheert de website  http://www.wereldopdrift.nl , over
de crisis in het huidige politieke en financiële systeem.]
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).