Eric Kluitenberg on Wed, 21 Sep 2011 14:01:23 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Revolutionary Archives: Tactical Screenings from Tahrir - Vrijdag 30 september, 20.30 uur


A A N K O N D I G I N G 

(English version below)

Revolutionary Archives: Tactical Screenings from Tahrir

Screening & talk met Omar Robert Hamilton: Vrijdag 30 September, De Balie, Amsterdam, 20.30 uur

In het hart van de Egyptische volksopstand werd op 14 juli Tahrir Cinema gestart door een groep filmmakers en kunstenaars: publieke filmvertoningen in de open lucht op het Tahrir-plein in Cairo van films die iets van doen hadden met 'de Revolutie'. De samenstelling van het programma was grotendeels open source. De initiatiefnemers vroegen mensen op het plein om hun opnames of vroegen hen wat zij op het scherm wilden zien - "een scherm ten dienste van het plein".

Uit deze hectische media-activiteit ontstond Mosireen, een nieuw onafhankelijk mediacentrum in Cairo. Tijdens de protesten hielp Mosireen de deelnemers videomateriaal te monteren, maakte DVDs van ruwe opnames en clips en zette een archief op van 'de Revolutie'.

Dit speciale filmprogramma dat wordt georganiseerd in samenhang met het Media Squares programma in De Balie, presenteert een selectie van video's en films van Tahrir Cinema, in samenwerking met Mosireen, Cairo. Het programma wordt begeleid en van commentaar voorzien door filmmaker Omar Robert Hamilton, één van de initiatiefnemers van Tahrir Cinema en Nat Muller, onafhankelijk curator met uitvalsbasis Nederland.

Links: 

Tahrir Cinema:
www.cinerevolutionnow.com/2011/07/tahrir-cinema.html

Omar Robert Hamilton:
www.orhamilton.com/bio.html

Mosireen:
http://mosireen.org

Dit programma wordt georganiseerd in samenhang met het internationale seminar "Media Squares - On the new forms of social protest and their media"
Zie: 
www.tacticalmediafiles.net/article.jsp?objectnumber=54334
www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=380785

Locatie:
De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

Aanvang: 20.30 uur.
Toegang: 5 euro (geen kortingen)

Tickets:
http://debalie.activetickets.com/ProgrammaDetail.aspx?id=597

---------------------------------------

A N N O U N C E M E N T

Revolutionary Archives: Tactical Screenings from Tahrir

Screening & talk with Omar Robert Hamilton: Friday September 30, De Balie, Amsterdam, 20.30 hrs

In the midst of the Egyptian uprising Tahrir Cinema was started on July 14th by a group of film makers and artists, organising open air public screenings on Tahrir Square, of films that had something to do with 'the Revolution'. Curation of the films was largely open source. The organisers asked people on the square for their footage, or what they wanted to see up on the screen - "a screen to serve the square".

Out of this frenzy of media-activity Mosireen emerged, a new independent media centre in Cairo. During the protests Mosireen supported people on Tahrir Square to edit their materials, created DVDs with raw footage and clips, and set up an archive of the Revolution.

This special screening program organised in the frame of "Media Squares" program at De Balie will present a selection of videos and films from Tahrir Cinema in collaboration with Mosireen, Cairo. The screening will be hosted and narrated by Omar Robert Hamilton, one of the initiators of Tahrir Cinema, and Nat Muller, independent curator based in The Netherlands. 

Links: 

Tahrir Cinema:
www.cinerevolutionnow.com/2011/07/tahrir-cinema.html

Omar Robert Hamilton:
www.orhamilton.com/bio.html

Mosireen:
http://mosireen.org

This program is presented in the frame of the international seminar "Media Squares - On the new forms of social protest and their media"
See: 
www.tacticalmediafiles.net/article.jsp?objectnumber=54334
www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=380785

Location:
De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

Program starts: 20.30 hrs.
Admission: 5 euro (no reductions)

Tickets:
http://debalie.activetickets.com/ProgrammaDetail.aspx?id=597

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).