Jappe Groenendijk on Tue, 20 Sep 2011 17:20:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Krisis 2011, issue 2 online


Het nieuwe nummer van *Krisis - Tijdschrift voor actuele filosofie* staat
online. Hierin worden diverse facetten van het neoliberalisme kritisch onder
de loep genomen. Zo wordt in het verlengde van het werk van Michel Foucault
een verband gelegd tussen (neo)liberalisme en nieuwe vormen van
bestuurlijkheid (gouvernementalité), wordt de bedreiging van liberale
principes door een bepaalde vorm van secularisme aan de kaak gesteld en de
impact van het neoliberaal kunstbeleid tegen het licht gehouden.

Annemarije Hagen buigt zich over de manier waarop de opkomst van de
neoliberale bestuurlijkheid het arbeidsmarktbeleid heeft veranderd. Zij
vraagt zich vooral af wat dat betekent voor de vrijheid van het individu.
Anja Eleveld onderzoekt de continuïteit en discontinuïteit tussen de
klassiek liberale bestuurlijkheid en de neoliberale bestuurlijkheid.
Daarvoor kijkt ze kritisch naar de verschillen en overeenkomsten tussen het
discours rond de armenwet uit het midden van de negentiende eeuw en het
recente levensloopdiscours.

Yolande Jansen  bespreekt in haar artikel de politieke consequenties die een
secularistische interpretatie van religie heeft voor moslims. Aan de hand
van een analyse van het Franse debat over hoofddoeken laat zij zien dat een
bepaalde secularistische interpretatie van religie op gespannen voet staat
met liberale principes.

In een essay over de hedendaagse conditie van kunst en cultuur stelt René
Boomkens dat ze zich in de houdgreep van neoliberalisme en populisme
bevinden. Volgens hem kunnen zij zich daaruit bevrijden wanneer zij zich
zelfbewust identificeren met de hybride conditie van de mondiale populaire
mediacultuur. Daarnaast biedt dit nummer diverse recensies.

Ook Krisis moet overleven in een tijdperk van neoliberale crisis. En hoewel
we op onze website meer dan 7000 bezoekers per maand hebben, wordt er
slechts sporadisch een donatie aan Krisis gedaan. Daardoor dreigt onze kas
leeg te raken. Maak alstublieft een bedrag over alvorens u inhoudelijk in de
reflectie op het neoliberalisme te storten.
Rekeningnummer 5172630, ING, ten name van Stichting Krisis, Amsterdam.

www.krisis.eu
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).