Eric Kluitenberg on Thu, 15 Sep 2011 01:04:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Programma-overzicht "Media Squares: On the new forms of protest and their media", Vrijdag 30 september, Amsterdam.


A A N K O N D I G I N G

(English version below)

Vrijdag 30 september 2011 - 10.00 - 17.00 uur

Media Squares

Over nieuwe vormen van protest en hun media

Sociaal protest kan tegenwoordig vrijwel niet meer los worden gezien van een overvloed aan media-beelden en berichten, verspreid via internet, mobiele telefoons, sociale media, internet video platforms en natuurlijk ook nog altijd via oude vertrouwde media als krant, radio en televisie. Een populaire categorie die daaruit is ontstaan is de zogenaamde 'twitter-revolutie'. In vrijwel alle gevallen (Iran, Tunesië, Egypte, London) bleek de rol van het platform achteraf toch weer niet zo essentieel. De protesten manifesteerden zich vooral op straat en op de pleinen ('Take the Square'). Diep gewortelde bloggers netwerken speelden echter wel degelijk een grote rol in de voorbereiding van de protesten die nu de 'Arabische lente' worden genoemd. En internet speelt ook een cruciale rol in de organisatie en co-ordinantie van de Europese 'anti-austerity' protesten (Spanje, Griekenland, UK, Italië).

Dit internationale seminar brengt theoretici, kunstenaars, designers, activisten en media specialisten bijeen om de nieuwe vormen van sociaal protest en hun mediadimensie van een kritische analyse te voorzien. Het programma is verdeeld in twee blokken. Het eerste blok richt zich op een grondige analyse van de voortgaande WikiLeaks-saga, terwijl het tweede blok de opmerkelijke reeks protesten aan weerszijden van de Middellandse Zee onder de loep neemt. De discussies worden daarbij op gezette tijden 'verstoord' door opmerkelijke artistieke interventies in het maatschappelijke debat.

Deelnemers aan het programma zijn: Participants in the program are: Daniel van der Velden (Metahaven), Geert Lovink (Institute of Network Cultures, INC), Aalam Wassef (Ahmad Sherif), Omar Robert Hamilton (Mosireen / Tahrir Cinema, Cairo) Nat Muller (independent curator), David Garcia (Chelsea College), Jodi Dean (Hobart and William Smith Colleges / Blog Theory), X.net Democracia Real Ya - Barcelona, Gahlia Elsrakbi (Foundland), Nadia Plesner (Darfurnica), Florian Conradi and Michelle Christensen (stateless plug-in), Sami Ben Gharbia (Global Voices - ov).

Het seminar is onderdeel van een doorlopend onderzoek naar Tactische Media, de fusie van kunst, media, politiek en cultureel activisme, rondom de "Tactical Media Files" een documentatieplek op internet voor tactische media wereldwijd.
[ www.tacticalmediafiles.net ]

Deur open: 10.00 uur
Aanvang programma: 10.30 uur
Einde programma: 17.00 uur

Voertaal: Engels

-------

Programma-overzicht:

10.30 - Opening / Introduction: Eric Kluitenberg (Tactical Media Files / De Balie)

Part I - Repositioning WikiLeaks

11.00 - 11.20 - Presentation: Daniel van der Velden (Metahaven)
11.20 - 11.30 - Responses
11.30 - 11.45 - Discussion

11.45 - 12.05 - Geert Lovink (Institute of Network Cultures)
12.05 - 12.15 - Responses
12.15 - 12.30 - Discussion

Respondents: 
Jodi Dean (Hobart and William Smith Colleges / Blog Theory), David Garcia (Chelsea College of Art & Design)

12.30 - 12.45 - Artist presentation: Nadia Plesner - Darfurnica

13.00 - 14.00 - Lunch break

Part II - Revolution in the Mediterranean

14.00 - 14.20 - Presentation: Aalam Wassef (Ahmad Sherif)
14.20 - 14.30 - Responses
14.30 - 14.45 - Discussion

14.45 - 15.05 - Presentation: Omar Robert Hamilton (Mosireen / Tahrir Cinema)
15.05 - 15.15 - Responses
15.15 - 15.30 - Discussion

Respondents:
Ghalia Elsrakbi (Foundland), Nat Muller (Independent Curator), Sami Ben Gharbia (Global Voices - tbc)

15.30 - 15.45 - Artist Presentation: Florian Conradi and Michelle Christensen (stateless plug-in)

15.45 - 16.00 - Coffee break

16.00 - 16.20 - Skype session with X.net Democracia Real Ya, Barcelona
16.10 - 16.10 - Responses

16.25 - 17.00 - Closing Discussion

--------

Locatie:
De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam

Toegang: 5 euro (geen kortingen)
http://debalie.activetickets.com/ProgrammaDetail.aspx?id=24170

-----

Links:

Tactical Media Files: 
www.tacticalmediafiles.net

Tahrir Cinema:
www.cinerevolutionnow.com/2011/07/tahrir-cinema.html

Mosireen:
http://mosireen.org

Take the Square:
http://takethesquare.net

Democracia real Ya!:
www.democraciarealya.es/manifiesto-comun/manifesto-english/

stateless plug-in:
http://statelessplugin.net

Nadia Plesner - Darfurnica:
www.nadiaplesner.com/Website/darfurnica.php


-----

A N N O U N C E M E N T

Media Squares

On the new forms of protest and their media


Social protest has become almost inseparably linked to a plethora of media images and messages distributed via internet, mobile phones, social media, internet video platforms and of course traditional media outlets such as newspapers, radio and television. A popular category to have emerged recently is the 'twitter-revolution'. In almost all cases (Iran, Tunisia, Egypt, London) the role of the platform turned out to be less than essential in retrospect. Protests mostly manifested on the streets and particularly the public squares ('Take the Square'). Deeply rooted blogger-networks did however play a mayor role, preparing the protests that have now been dubbed the "Arabian Spring'. And internet played a crucial role in the organisation and co-ordination of the European 'anti-austerity' protests (Spain, Greece, UK, Italy).

This international seminar brings together theorists, artists, designers, activists and media specialists to develop a critical analysis of the new forms of social protest and their media dimension. The program is divided into two blocks. The first block focuses on an in-depth analysis of the evolving WikiLeaks-saga, while the second block will examine the remarkable string of protests in the Mediterranean region. These discussions will be interrupted at times by startling artistic interventions in current social and political debates.

Participants in the program are: Daniel van der Velden (Metahaven), Geert Lovink (Institute of Network Cultures, INC), Aalam Wassef (Ahmad Sherif), Omar Robert Hamilton (Mosireen / Tahrir Cinema, Cairo) Nat Muller (independent curator), David Garcia (Chelsea College), Jodi Dean (Hobart and William Smith Colleges / Blog Theory), X.net Democracia Real Ya - Barcelona, Gahlia Elsrakbi (Foundland), Nadia Plesner (Darfurnica), Florian Conradi and Michelle Christensen (stateless plug-in), Sami Ben Gharbia (Global Voices - tbc).

The seminar is part of an on-going research into Tactical Media, the fusion of art, media, politics and cultural activism, centred around the "Tactical Media Files", an on-line documentation resource of Tactical Media practices world-wide.
[ www.tacticalmediafiles.net ]

Doors open: 10.00
Start Program: 10.30 uur
End Program: 17.00 uur

Program Overview:

10.30 - Opening / Introduction: Eric Kluitenberg (Tactical Media Files / De Balie)

Part I - Repositioning WikiLeaks

11.00 - 11.20 - Presentation: Daniel van der Velden (Metahaven)
11.20 - 11.30 - Responses
11.30 - 11.45 - Discussion

11.45 - 12.05 - Geert Lovink (Institute of Network Cultures)
12.05 - 12.15 - Responses
12.15 - 12.30 - Discussion

Respondents: 
Jodi Dean (Hobart and William Smith Colleges / Blog Theory), David Garcia (Chelsea College of Art & Design)

12.30 - 12.45 - Artist presentation: Nadia Plesner - Darfurnica

13.00 - 14.00 - Lunch break

Part II - Revolution in the Mediterranean

14.00 - 14.20 - Presentation: Aalam Wassef (Ahmad Sherif)
14.20 - 14.30 - Responses
14.30 - 14.45 - Discussion

14.45 - 15.05 - Presentation: Omar Robert Hamilton (Mosireen / Tahrir Cinema)
15.05 - 15.15 - Responses
15.15 - 15.30 - Discussion

Respondents:
Ghalia Elsrakbi (Foundland), Nat Muller (Independent Curator), Sami Ben Gharbia (Global Voices - tbc)

15.30 - 15.45 - Artist Presentation: Florian Conradi and Michelle Christensen (stateless plug-in)

15.45 - 16.00 - Coffee break

16.00 - 16.20 - Skype session with X.net Democracia Real Ya, Barcelona
16.10 - 16.10 - Responses

16.25 - 17.00 - Closing Discussion

Location:
De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam

Admission: 5 euro (no reductions)
http://debalie.activetickets.com/ProgrammaDetail.aspx?id=24170

Links:

Tactical Media Files: 
www.tacticalmediafiles.net

Tahrir Cinema:
www.cinerevolutionnow.com/2011/07/tahrir-cinema.html

Mosireen:
http://mosireen.org

Take the Square:
http://takethesquare.net

Democracia real Ya!:
www.democraciarealya.es/manifiesto-comun/manifesto-english/

stateless plug-in:
http://statelessplugin.net

Nadia Plesner - Darfurnica:
www.nadiaplesner.com/Website/darfurnica.php______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).