Christine van den Horn on Mon, 29 Aug 2011 17:23:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging Bijeenkomst Vertrouwen & informatie: toekomst van de Democratie


Bijeenkomst Vertrouwen & informatie: toekomst van de Democratie
Woensdag 31 augustus van 19.00 tot 22.00 uur 
Waag, Nieuwmarkt 4, Amsterdam.

Waag Society en Netwerk Democratie organiseren een serie bijeenkomsten rond
Vertrouwen & Informatie. Toekomst van de Democratie.

De wereld verandert onherroepelijk: maatschappelijke en technologische ontwikkelingen beÃnvloeden de manier waarop mensen zich verbinden met elkaar, de samenleving en de overheid. Was in de 20e eeuw de informatie- en communicatietechnologie vooral een hulpmiddel, in de 21e eeuw raakt ze verweven met het wezen van de samenleving en de democratie. Tijdens deze expertmeeting gaan we hier dieper op in. 

Na een inleiding door Stef van Grieken en Maurice Berix, die vanuit hun expertise en perspectief ingaan op de begrippen transparantie, vertrouwen, wederkerigheid en democratie, volgt een gesprek gericht op de totstandkoming van een strategische agenda voor het ict-beleid irt democratie voor de komende jaren. 
De avond wordt gemodereerd door Marleen Stikker, directeur van Waag Society. 

Tijdens de expert meeting staan een aantal vragen centraal:
Wat zijn de voorwaarden voor een democratische, genetwerkte en gedigitaliseerde informatiesamenleving?
Hoe versterk je de rol van de âcrowdâ in de nieuwe democratische processen en hoe faciliteer je maatschappelijke initiatieven? Waar ligt de balans tussen privacy en diplomatie aan de ene kant, en transparantie en verantwoording aan de andere? Wat betekent een âopen agendaâ voor politici en overheid? En wat betekent het openbaar maken van data voor individuen? Hoe vergroot je het handelingsperspectief van burgers: welke technologie, wetgeving, kennis en/of mentaliteit is nodig?

Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen voor mensen die een bijdrage aan het gesprek willen leveren.
Mail tom@waag.org of christine@waag.org om je aan te melden.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).