A.Andreas on Wed, 6 Jul 2011 14:51:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Film/Debat: Creatieve Stad en de strijd om betaalbare ruimte


Voor meer en theorievorming oa over de inlijving van de zg creatieven in het vigerende neoliberale tijdsgewricht:

  http://mayflybooks.org/?page_id=74

Must read!

Andreas Maria Jacobs

Andreas Maria Jacobs

w: http://www.nictoglobe.com
w: http://burgerwaanzin.nl

On Jul 6, 2011, at 13:48, kees <keesstad@xs4all.nl> wrote:

Film en debat: De creatieve (kapitalistische) stad en de strijd om
betaalbare woonruimte in Amsterdam

9 juli 20:00 uur Plantage Doklaan 10-12

(english below)

De film Creative (Capitalist) City belicht het debat over de creatieve
stad/creatieve klasse dat nogal invloed heeft gehad op moderne
stadsplanning gedurende de laatste jaren. De film probeert het bredere
kader te schetsen van de strijd voor betaalbare behuizing in stedelijke
gebieden, met focus op Amsterdam. zie: website
http://www.creativecapitalistcity.org/index.html en trailer
http://www.youtube.com/watch?v=W0CGgVWxND8&NR=1

De hype van de creatieve stad begon al zo'n tien jaar gelden, heeft nu
mondiale omvang behaald en staat op het punt z'n piek te beleven. Maar
wat gebeurt er als de hype weer voorbij is? De vertoning van de 55
minuten durende film wordt op 9 juli gevolgd door discussie met
panelleden en toeschouwers in een poging politieke antwoorden te vinden
op 'gentrification' en de dreiging van inpoldering van sociale
bewegingen die betaalbare ruimtes en vrijplaatsen opeisen.

Het concept 'Recht op Stad' zal bekeken worden met succesvolle
voorbeelden van bewegingsopbouw uit Hamburg. Ook kijken we met de nodige argwaan naar stedelijke hervormingsfenomenen als tijdelijke bewoning en
anti-kraak en sommige pogingen tot institutionele kruisbestuivingen
('broedplaatsen'). Als anti-kraak een bedreiging zou vormen voor het
Recht op Stad, hoe zouden we dan om moeten gaan met leegstand en van
wonen weer een recht maken (in plaats van een baan, zoals het nu is).

Zie ter inspiratie clip van dezelfde maker van Schijnheilig:
http://www.youtube.com/watch?v=oGtrRKtBGgk

(Right to the city debate (with Plantage Dok, Gallery Schijnheilig,
Justus Uitermark, Tino Buchholz, Klasse! zaterdag 9 juli, 20:00 Plantage
Doklaan 10-12)

De film wordt ook op 8 juli in OT301 (19:30 uur) gedraaid, maar dan
zonder debat

zaterdag 9 juli, 20:00 Plantage Doklaan 10-12

-----------------------------

Film & Debate: Creative (capitalist) City. The struggle for affordable
housing in Amsterdam (sat July 9, Plantage Doklaan 10-12 20:00).

Right to the city debate (with Plantage Dok, Gallery Schijnheilig,
Justus Uitermark, Tino Buchholz, Klasse!)

The film Creative (capitalist) City documents the creative city /
creative class debate that has influenced modern city planning the past
decade and aims to portray the wider picture of the struggle for
affordable space in urban areas, focusing on Amsterdam. See website and
trailer

The hype around the creative city began already a decade ago, it is
global in scope and about to reach its peak. What happens when the hype
is over? The film will be followed by a short panel input and debate
with the audience in an attempt to find a political answer to
gentrification and the threat of co-optation by demands of social
movements to affordable housing and autonomous spaces in the city. The
concept âRight to the Cityâ will be explored with successful examples of movement organisation in Hamburg, whilst urban re-development plans such
as temporary accommodation, squatting, anti-squatting and some
institutional synthesis: "breeding places" Amsterdam, will be critically examined. If Anti-Squatting poses a threat to the Right to the City, how
should we address the question of vacancy and making housing a right
again, rather than a job?

The film will also be shown July 8 at Overtoom 301, but without a debate.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).