www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] symposium Open Data Eindhoven June 10 open for registration
rene pare on Sun, 29 May 2011 23:56:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] symposium Open Data Eindhoven June 10 open for registration


Symposium Open Data Eindhoven
Creatie en innovatie met publieke informatie

English summary
We are at the dawn of a new revolution in informatics. Public service is literally sitting on top of a goldmine of public information, that companies, citizens and artists can use to develop new applications. What kind of information is concerned, and what are the possibilities? It would be a big step forward if local government, companies, knowledge centers and creative industries in Eindhoven Region work together on Open Data. To support this, the platform Open Data Eindhoven organises the symposium Open Data Eindhoven on Friday June 10.


We staan aan de vooravond van een nieuwe informatierevolutie. De overheid zit op een gouden berg van publieke informatie, waar bedrijven, burgers en kunstenaars mee aan de slag kunnen om er nieuwe toepassingen van te maken. Maar om wat voor soort informatie gaat het en wat kan er allemaal mee? Het zou een stap vooruit zijn als lokale overheden, het bedrijfsleven, de kenniscentra en de creatieve industrie in de regio EIndhoven samen aan de slag gaan met deze Open Data. Om daarvoor te zorgen organiseert het platform Open Data Eindhoven op vrijdag 10 juni het symposium Open Data Eindhoven.

De afgelopen jaren zijn onvoorstelbare hoeveelheden gegevens elektronisch opgeslagen. Dankzij de technologische vooruitgang kunnen we steeds gemakkelijker gegevens verzamelen, delen, verbinden en (her)gebruiken. Daardoor kunnen we gemakkelijker onderzoeken doen, innoveren en samenwerken. Voorwaarde daarbij is dat informatie publiek beschikbaar wordt.

In het buitenland is hier door burgers, bedrijven en overheid al mee begonnen: in 2010 gaf de Britse overheid via data.gov.uk 3.000 gegevensbronnen vrij met informatie over zaken als kwaliteit van scholen, reisbestemmingen van Britse burgers, namen van baby’s en initiatieven voor verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. In de Verenigde Staten, Finland en Duitsland zijn soortgelijke initiatieven opgestart.

In Nederland worden voorzichtig de eerste stappen gezet op dit gebied, bijvoorbeeld via initiatieven als Open Data Overheid en Hack de Overheid. Maar er kan en moet nog veel meer gebeuren. Het symposium Open Data Eindhoven moet een startpunt worden van nieuwe initiatieven rondom Open Data in en rondom Eindhoven.

Keynote-spreker tijdens het symposium is de befaamde Brit Dr. Rufus Pollock, oprichter van de Open Knowledge Foundation, en nauw betrokken bij de ontwikkeling van Open Data in het Verenigd Koninkrijk. Verder zijn er inspirerende presentaties van pioniers en deskundigen in het ontsluiten van Open Data. Lex Slaghuis is mede-initiatiefnemer van het collectief Hack de Overheid dat evenementen over Open Data organiseert en met overheden samenwerkt om data te ontsluiten. Stefan de Konink heeft zich gespecialiseerd in openbare geo-informatie is betrokken bij initiatieven als Open OV, de q-koortskaart en OpenStreetMap. 
In het forum buigt een panel zich over de marsroute om Open Data Eindhoven verder te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. In het panel zijn sprekers, overheid/politiek, bedrijfsleven en ontwikkelaars vertegenwoordigd.

Daarnaast presenteren de genomineerde inzendingen voor de wedstrijd Apps voor Eindhoven hun applicaties en worden de winnaars van de wedstrijd bekendgemaakt. De winnaars van de twee eerste prijzen ontvangen naast een geldbedrag een speciale Open Data Eindhoven Award.

Dagvoorzitter is Lucas Asselbergs (TU/e-SG), die met behulp van prikkelende stellingen een interactief proces op gang brengt met het publiek.

Open Data Eindhoven is voor iedereen die vooraan wil staan in deze nieuwe informatierevolutie. Het symposium vindt plaats op vrijdag 10 juni in het Stadhuis van Eindhoven. Voor meer informatie en inschrijvingen kijk op www.openeindhoven.nl 

meer informatie:
MAD emergent art center
René Paré
mad {AT} dse.nl
www.madlab.nl
Tel. 040 21 33 032
Mob. 06 5105 8644

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).