www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] The Marx Lounge - Programma
A.Andreas on Thu, 19 May 2011 11:06:17 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] The Marx Lounge - Programma


Interesant

Zie ook :

http://www.nictoglobe.com/new/ainac2010/marx.html

Ter introductie eventueel, is ook te boeken, zie website

Andreas Maria Jacobs

w: http://www.nictoglobe.com
w: http://burgerwaanzin.nl

On May 19, 2011, at 10:51, Geert Lovink <geert {AT} xs4all.nl> wrote:

The Marx Lounge - Programma

In de laatste weken van The Marx Lounge organiseert SMBA nog een groot aantal lezingen, leesgroepen, filmvertoningen Ãn een debat. Hi eronder volgen enkele hoogtepunten van dit programma. Behalve de vas te leesgroepen en de reeks van Liberticide op woensdagavond zijn dat onder andere de vertoning van The Forgotten Space in bijzijn van re gisseur Burch; het debat 'Fiscalicide' over een mogelijk nieuwe mani er van belastingheffing, de vertoning van Alfredo Jaars Muxima en ee n performance van Jeronimo Voss.
Entree is gratis, aanmelden a.u.b. via marxlounge {AT} smba.nl

Overzicht van de activiteiten:

Donderdag 19 mei: Let op! De vertoning van The Forgotten Space is verplaatst naar dinsdag 24 mei (zie hieronder).

Zondag 22 mei, 20:00u: Vertoning van Pier Paolo Pasoliniâs Appunti p er un Orestiade Africana (Notes for an African Orestes). Met een inl eiding door kunstenaar Patrizio Di Massimo, wiens werk momenteel is te zien in De Ateliers, en afsluitend een discussie onder leiding va n curator Cosmin Costinas. (Voertaal: Engels).

Maandag 23 mei, 19.00u: Lezing door Marx-onderzoeker Lucia Pradella, verbonden aan de Jan van Eyck Academie, over de relevantie van Marxâ Het Kapitaal voor de analyse van globalisering en de hedendaagse cr isis. (Voertaal: Engels). NB: Na deze lezing volgt de besloten leesgroep 'Introductie op Postkolonialisme'.

Dinsdag 24 mei, 20.30u: Vertoning van de film The Forgotten Spacevan kunstenaar Allan Sekula en regisseur NoÃl Burch, ingeleid door kunst theoreticus Sven LÃtticken en met een interview met NoÃl Burch. Bij deze gelegenheid vindt in samenwerking met SKOR de presentatie plaa ts van Open #21, cahier voor kunst en het publieke domein. (Voertale n: Engels). NB: Voorafgegaand aan dit programma is de leesgroep 'Het Kapitaal' onder leiding van Joost Ploeger, in het Nederlands. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Woensdag 25 mei, 20.00u: Debat âFiscalicide. Marx, Sloterdijk, of: h et kapitalisme tussen geven en nemen?â met Liesbeth Noordegraaf-Eele ns, Ewald Engelen, Theo W.A. de Wit en Laurens ten Kate. Peter Slote rdijk, een van de bekendste filosofen van deze tijd, gooide in 2009 een knuppel in het hoenderhok van de Duitse verzorgingsstaat met een kort essay in de Frankfurter Allgemeine . Talloze politici, filosof en, economen vielen over hem heen en kwalificeerden hem als een rech tse goeroe die de verworvenheden van de sociaaldemocratie zou willen aantasten. Sloterdijks inbreng was een poging terug te gaan naar Ma rxâ kritiek op het kapitalisme, en de tegenstellingen tussen arm en rijk opnieuw ter discussie te stellen. Hoe ziet Sloterdijk dat? Filo soof en Sloterdijk-kenner Laurens ten Kate geeft een korte inleiding en modereert daarna een gedachtewisseling met de drie gasten die op dit punt met elkaar, en met Sloterdijks voorstel, in gesprek gaan.
(Debat in het kader van de Liberticide-reeks, voertaal: Nederlands).

Donderdag 26 mei, 20.00u: Vertoning van Alfredo Jaars korte filmMuxima (2005) met een inleiding door kunstenares ClÃudia Cristov Ão. In deze film laat Jaar aan de hand van beelden en muziek de onev enwichtigheden en tegenstellingen in Angola zien. Naderhand gaat Clà udia CristÃvÃo in gesprek over haar eigen werk met betrekking tot he t postkolonialisme. (Voertaal: Engels).

Zaterdag 28 mei, 15.30u: Destruction of the Orchestra van kunstenaar Jeronimo Voss. Voss onderzoekt de betekenis van het maken van geschiedenis met als centraal vraagstuk: wat relateert de experimenten van Budetlyane, Theater October en Epic Theater aan het veld van de tentoonstellingskunst? (Voertaal: Engels).

Aanmelding via marxlounge {AT} smba.nl

Dit publiek programma vindt plaats in het kader van The Marx Lounge van Alfredo Jaar, tot en met 5 juni in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).