www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Het Nederlandse Internet Governance Forum
A.Andreas on Mon, 16 May 2011 13:37:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Het Nederlandse Internet Governance Forum


Ruikt naar verspilling van gemeenschapsgeld

"diner, workshop"

Toe maar, incentives op kosten van de uitgestotenen

"Economics is the Prison of Freedom"

Andreas Maria Jacobs

w: http://www.nictoglobe.com
w: http://burgerwaanzin.nl

On May 16, 2011, at 11:28, Geert Lovink <geert {AT} xs4all.nl> wrote:

http://www.nligf.nl/

Binnen NL IGF werken het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, SIDN en ECP-EPN samen om het belang van het Internet Governance Forum in Nederland breed te adresseren.

Dit doen zij enerzijds om de uitkomsten van dit internationale forum een goede inbedding te geven in het nationale beleid en anderzijds om de Nederlandse stem in internationaal kader te laten horen en belangrijke Nederlandse themaâs in te brengen in het IGF.

Dit gebeurt onder andere door de relevantie van de diverse IGF activiteiten te accentueren en inzichtelijk te maken via diverse bijeenkomsten, maar ook via deze website, Twitter en een LinkedIn Group. NL IGF is bedoeld voor bedrijven, non-profitorganisaties, overheid, politici en alle andere belanghebbenden die waarde hechten aan internationale samenwerking en kennisdeling rondom het internetdebat en die het belang van het Internet Governance Forum onderstrepen.

In 2011 vindt het IGF van 27 tot en met 30 september plaats in Nairobi, Kenia.


Het NL IGF bereidt voor op het IGF: uw inbreng is welkom!

Een goede verbondenheid van het nationale debat en mondiale ontwikkelingen is van belang. Op mondiaal niveau kunnen onderwerpen worden geagendeerd die in nationaal kader moeten worden aangepakt. En omgekeerd is het belangrijk om in het internationale veld ook Nederlandse inbreng te geven. Het Internet Governance Forum biedt die mogelijkheid. De Nederlandse positie op het gebied van internet rechtvaardigt dit niet alleen, maar vraagt hier ook om.

NL IGF verzamelt de komende maanden via diverse bijeenkomsten, open consultaties rondom thema's die spelen op en rond internet governance input over wat Nederland kan en wil bijdragen aan het IGF. Wij nodigen u graag uit uw bijdrage te leveren.


Stevige Nederlandse delegatie: gaat u mee?
Het IGF is de internationale plek bij uitstek waar beleidsmakers, bedrijfsleven, wetenschap, belangenorganisaties en politiek elkaar ontmoeten en waar input wordt gegeven voor toekomstig beleid. Aanwezigheid van een nationaal georganiseerde, multistakeholder delegatie op het IGF is daarom van groot belang. Door meer partijen in Nederland voor de activiteiten van het Internet Governance Forum te interesseren, kan ons land profiteren van vernieuwende invalshoeken die tijdens het IGF naar voren komen. Zowel marktpartijen als overheden hebben hier baat bij voor beleidsvorming. Bovendien is internet een medium zonder grenzen: als we problemen op het gebied van internet governance willen oplossen (van cybercrime, IPv6 tot digitale vaardigheden en jongeren) dan zal dat op internationaal niveau moeten gebeuren.

NL IGF inventariseert de Nederlandse deelnemers aan het IGF, zet acties op om deze groep uit te breiden en maakt deze groep inzichtelijk voor iedereen. Daarnaast informeert het NL IGF de Nederlandse deelnemers over zowel logistieke als inhoudelijke zaken rond het IGF.


Activiteiten in Kenia
Ook een workshop op het IGF in Kenia alsmede een delegatie diner behoren tot de activiteiten van het NL IGF.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).