Ron Peperkamp on Mon, 14 Feb 2011 18:45:56 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Lekken bij Wikilekken: 'n mooie boel!


Hallo Karin,

Mijn handen jeuken om in te gaan op hetgeen je hier over de Wikileaks
(non)discussie te zeggen had, maar ik heb momenteel gewoon geen tijd om
uitgebreid te reageren. Zoals je zelf al aangaf, gaat het in deze kwestie
inderdaad om hele grote thema?s: transparantie vs. diplomatie, formele- vs.
informele politiek, formele- vs. informele media, etc. Misschien is dat
allemaal een maatje te groot voor een rappe tik-tak discussie op Nettime en
lenen deze thema?s zich meer voor degelijke beschouwingen de vorm van
artikelen of boeken. Maar dat mag natuurlijk niet als excuus gelden voor het
belabberde niveau van de opmerkingen die hier de afgelopen tijd zijn
gebezigd.

Ik moet bekennen dat ik, met mijn oproep tot het lezen van het NRC-artikel
van Partice en Geert, mij daar ook enigszins schuldig aan heb gemaakt.
Inderdaad is het wel erg hoogmoedig om te stellen dat een beetje
krantenlezer al die ?onthullingen? van Wikileaks allang wist. Terecht wijs
je erop dat het voor sommige mensen persoonlijk heel veel uitmaakt dat
dingen zwart-op-wit staan. En natuurlijk speelt hier ook een principieel
publiek belang (prachtig citaat van Slavoj Zizek!). Waar ik mij in de
eerdere discussie echter aan stoorde, is de al te makkelijke stelling dat
het per definitie gerechtvaardigd is om alle diplomatieke post klakkeloos op
straat (of ?over de schutting?) te gooien. Gerechtvaardigd dan vanwege het
idee dat openbaarheid altijd de democratie dient. Dat laatste is dus beslist
niet het geval ? zoveel maakt het inmiddels veelgenoemde voorbeeld van
geheime vredesbesprekingen van het Pentagon met de Taliban wel duidelijk.

Het principe van een veilige postbus waarnaar men stukken kan sturen die
onder de pet worden gehouden maar ontegenzeggelijk tegen het publiek belang
ingaan, is vanzelfsprekend zeer waardevol. Via een uitgelekte video worden
wij zo inderdaad bekend met de schokkende realiteit van oorlogsmisdaden in
Irak. Maar als dezelfde organisatie die zoiets naar buiten brengt,
vervolgens klakkeloos diplomatieke post over de schutting gaat gooien, dan
begint het bij mij toch kriebelen. De omvang en gevolgen van deze daad zijn
immers ongekend en dat roept - bij mij in ieder geval - meteen vragen op
over de intenties. Hoe kan zo?n zinnige organisatie overgaan tot een zo
onbezonnen daad? En ja, dan word ik inderdaad opeens heel sceptisch.

Of die scepsis voortkomt uit cynisme is weer een heel andere vraag en
wellicht meer iets om een fijne fles wijn bij open te trekken. En die
setting is misschien ook passender om al die ander grote thema?s even onder
handen te nemen...

Voorlopig ben ik heel benieuwd naar wat Domscheit-Berg hier zaterdag
allemaal over te melden heeft. Verder juich ik ieder initiatief van de Balie
om eens een dagje over de ?fallout van Wikileaks? te organiseren, van harte
toe. Al of niet in samenwerking met Nettime...

Met vriendelijke groet,

Ron Peperkamp
E: ron@peperkamp.nl
M: +31 (0)6 - 1226 3331
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: nettime-nl-bounces@nettime.org [mailto:nettime-nl-bounces@nettime.org]
Namens Karin Spaink
Verzonden: zondag 13 februari 2011 10:32
Aan: Patrice Riemens
CC: nettime-nl@nettime.org
Onderwerp: Re: [Nettime-nl] Lekken bij Wikilekken: 'n mooie boel!

On Feb 10, 2011, at 17:07 , Patrice Riemens wrote:

> Na Vrij Nederland's onthulling van de even weinig verheven als pompeus
> gerechtvaardigde wijze waarop 'kwaliteitskrant' NRC-Handelsblad 
> samen met
> de commercieele omroep RTL NOS-televisie de loef had afgestoken in de
> (rat)race naar het NL-relevante gedeelte van de Wikileaks' Cablegate 
> stash
> laten de Belgen het weinig flatteus licht schijnen op de gang van 
> zaken
> bij het parallel verhaal, rond dagblad De Standaard, die ook via het
> Noorse blad Aftenposten toegang kreeg tot het Wikileaks materiaal: 
> [..]


Ik snap niet waarom de vraag wie hoe & wanneer de beschikking wist te 
krijgen over deze cables de *inhoud* van die cables kennelijk steeds 
maar moet overschaduwen - ook op nettime. Het kan me werkelijk geen 
lor schelen of RTL eerder was dan de NOS, of omgekeerd. Het kan me ook 
geen ene lor schelen dat Nederlandse kranten niet bij de eerste groep 
van vijf geselecteerde dagbladen zaten.

Wat me _wel_ raakt (en grote zorgen baart) is dat een serieuze 
bespreking van de inhoud en betekenis van de cables niet van de grond 
komt. Laat staan dat we hardop nadenken over de vraag hoe 
transparantie en diplomatie / politiek zich verhouden; hoe groot de 
afstand tussen formele en informele politiek is geworden en of dat 
goed of slecht is; welke vrijheid topambtenaren zich (mogen) 
permitteren; in hoeverre kranten een doorgeefluik voor persberichten 
zijn geworden; hoe gelekte informatie valt te verifiëren; hoe 
klokkenluiders kunnen worden beschermd -- zoveel vragen, en we hebben 
het er niet over.

Ook op Nettime is er een voor mij onbegrijpelijke neiging om het 
belang van de cables te kortwieken en de daarmee verbonden vragen te 
reduceren tot:

- een psychodrama. Is Julian Assange het verdedigen waard? Is hij een 
held of een dictator? Hoe gaat-ie met vrouwen om, en is-ie wel lief 
tegen katten? Oh dear. Zelfs als was Julian een eersteklas klootzak: 
de maatstaf voor het belang van de informatie die WikiLeaks heeft 
ontbloot, ligt niet besloten in het karakter van de boodschapper. 
(Verder snap ik ook wel dat er paradigma's botsen: de openheid en 
vrije uitwisseling & beschikbaarheid van informatie die hackers zich 
voorstelden, versus gedoseerd & gericht loslaten van informatie die 
gebruik is in de diplomatie. Maar laten we het dan dáárover hebben in 
plaats van Julians karakter te fileren.)

- valse symmetrie. WikiLeaks wil openheid van bestuur: dan moeten ze 
zelf ook met de billen bloot. Welnee: iedereen mag de macht in twijfel 
trekken, iedereen mag - als persoon of als organisatie - geheime 
besluitvorming publiek maken en netwerken blootleggen. Daar heb je 
helemaal geen credentials voor nodig: elke burger heeft dat 
onvervreemdbare recht, en die burger hoeft niet eerst te bewijzen dat 
hij- of zijzelf op alle vlakken voorbeeldig en volkomen transparant is 
om dat recht uit te mogen uitoefenen. sterker: ook een burger die zelf 
de boel belazert, heeft het recht om de macht in twijfel te trekken, 
Eisen dat WikiLeaks zelf openheid betracht vooraleer je naar hen wilt 
luisteren, is bizar. Bovendien verschuif je dan de vraag, Want het 
ging niet over WikiLeaks - alleen om wat ze doorgaven.

- een whodunnit: wie had de cables wanneer, hoe en waarom (zie Patrice 
boven). Ik hoop heus dat ik niet hoef uit te leggen dat door zulke 
vragen de vorm de inhoud volkomen verdrukt. Het maakt me geen 
sodemieter uit wie ze wanneer had. Wel wil ik zo graag een discussie 
over wat er in die cables staat, en wat dat betekent. (Zie mij 
hierboven.)

- roddels: Berlusconi zegt dat Sarkozy zei dat...Het zal wel, and who 
cares: diplomaten kletsen soms ook, en theetantes vind je overal. Maar 
de cables afdoen als een verzameling roddel is dom. Ten eerste zijn er 
stapels cables die over verdomd serieuze kwesties gaan. Ten tweede: 
zodra roddel deel uitmaakt van het diplomatieke proces en de politieke 
besluitvorming stuurt, is het iets dat ons allemaal terdege aangaat. 
Zelfs al gaat het alleen maar om roddel, en juist *omdat* we hoopten 
en wensten dat onze vertegenwoordigers politieke problemen op een meer 
verheven wijze beschreven en besluiten op betere gronden namen..

- de bevestiging van 'wat we toch al wisten' en dat de cables 'dus' 
niks nieuws bevatten. Het probleem met die redenering zit 'm in dat 
'we'. *Ik* weet inderdaad al lang dat Bin Laden ooit door de VS is 
gesponsord, maar voor een ander is dat wellicht groot en onrustbarend 
nieuws, dat n bovendien zwart op wit staat.. Jij kunt blasé doen over 
een ambtsbericht over 'rendition', maar voor iemand in Spanje die al 
jarenlang verwikkeld is in een rechtszaak om niet uitgewezen te worden 
naar de VS op verdenking van terrorisme, is zo'n cable een 
godsgeschenk. Daarnaast telt, zoals Slavoj Zizek eind januari 2011 in 
The London Review of Books schreef (en ik parafraseer); 'Zolang 
iedereen weet wat er fout ging maar dat nooit publiekelijk is gezegd, 
kan iedereen die schaamte ontkennen. Maaar zodra die schaamte publiek 
is gemaakt, heb je te maken met *schande* - en dat is eeen ander 
verhaal.'- K -

-- 
As you go on living with someone, you slowly lose the power to make 
them happy, while your capacity to hurt them remains undiminished.
  - Julian Barnes: Talking it over


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).