Geert Lovink on Thu, 23 Sep 2010 21:54:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] UvA: gezocht Universitair Docent in Nieuwe media en digitale cultuur


Universitair Docent in Nieuwe media en digitale cultuur
1,0 fte (38 uur per week)
vacaturenummer 10-3043
De ideale kandidaat dient - ook als onderzoeker - thuis te zijn in de studie van de digitale media in de geesteswetenschappen, en bekend te zijn met thema's als cyberculture, digital humanities, information aesthetics, internetstudies, mediageschiedenis, mediakunst, mediatheorie en virtuele etnografie. Kennis van de actuele internet cultuur is essentieel; praktische ervaring met webgebaseerde applicaties (zoals blogs and wikis) is zeer gewenst.

Het team Nieuwe Media en Digitale Cultuur maakt deel uit van de capaciteitsgroep Mediastudies en houdt zich bezig met de ontwikkeling van methoden en strategieën ten behoeve van het kritisch onderzoeken van de internet cultuur. Van de UD wordt gevraagd onderwijs te geven in zowel het bachelor als het master onderwijs, in cursussen rond thema's als digitale journalistiek, internetgerelateerde esthetica, internet research methoden en media archeologie. Tevens wordt van hem/ haar gevraagd een bijdrage te leveren op het onderzoek op dit gebied.

Werkzaamheden

• Verzorgen en ontwikkelen van onderwijs binnen en buiten de opleiding Media en cultuur
	• (Mede) begeleiden van bachelor- en masterscripties
• Zelfstandig verrichten van onderzoek op het genoemde gebied, resulterend in publicaties in vooraanstaande internationale publicatiemedia
	• Mede begeleiden van promovendi
• Leveren van een bijdrage aan de verwerving van 2e- en 3e- geldstroomfinanciering • Deelnemen en/of leiding geven aan commissies of werkgroepen, alsmede uitvoeren van toegewezen beheers- en bestuurstaken.
Profiel

	• Voltooide relevante promotie
• Ervaring in het onderzoek en uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit publicaties in gerenommeerde internationale vaktijdschriften/boekvorm • Onderwijservaring op universitair niveau en aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing blijkend uit een onderwijsportfolio • Ervaring met digitale en audiovisuele hulpmiddelen; affiniteit met ICT in het academisch onderwijs • Teamgeest en brede inzetbaarheid op alle niveaus van meer dan één opleiding • Bereidheid tot multidisciplinaire ontwikkeling, zodat men op meerdere onderdelen van het onderwijsprogramma van de faculteit inzetbaar is
	• Organisatorische ervaring en kwaliteiten
• Voorkeur voor een kandidaat met grondige beheersing van het Nederlands en Engels, indien Nederlands niet de moedertaal is, moet men zich de taal binnen twee jaar eigen maken

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw prof.dr. P.P.R.W. Pisters, p.p.r.w.pisters@uva.nl, 020 525 4593.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).