Patrice Riemens on Fri, 17 Sep 2010 16:11:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Uitnodiging: lezing met aansluitende gestuurde brainstorm --impact van remix cultuur op het buitenschoolse (kunst)en media onderwijs--


Staat het afschaffen van het kunstonderwijs in de 21ste eeuw ook op de
agenda/ het programma?
(Anders praat je natuurlijk alleen maar over survival strategieen, cq
arbeidsplaatsenbehoud.)
;-)
Cheers, p+3D!>  Beste nettimers,
>
> We willen jullie graag uitnodigen vooreen lezing over de impact van de
> remix cultuur op het buitenschoolse (kunst)en media onderwijs en een
> aansluitende gestuurde brainstorm. Daarin ontwikkelen we gezamenlijk
> toekomstscenario's voor het kunstonderwijs van de 21ste eeuw:-). Deze
> lezing - brainstorm vindt plaats op 1 october in het compagnie theater
> in Amsterdam
>
> De volgende sprekers geven een presentatie: Petra Heck, curator van het
> Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk)laat zien hoe hedendaagse
> media(kunst), participatie en remix cultuur elkaar  beinvloeden. Emiel
> Heijnen, senior docent en onderzoeker aan de Amsterdamse Hogeschool voor
> de Kunsten vertelt over zijn  promotieonderzoek aan de Radboud
> Universiteit waarin de discipline-overstijgende aspecten van media- en
> kunsteducatie centraal staan. Eric Rosenbaum is een  ITRI fellow aan het
> MIT Media Lab. Zijn presentatie (via video conference) gaat over de
> relatie tussen improviseren en leren: Creative Learning Remixed:
> Improvisation and Expressive Inquiry. Hij zal enkele van zijn recente
> projecten bespreken zoals zijn werk aan Scratch en zijn eigen projecten,
> Glowdoodle, Mmmtsss, Singing Fingers, Drawdio, and Project Q.
>
> Het volledige programma vind je hier.
>
> http://www.kunstfactor.nl/kunstfactor/pagina.vm?id=2238
>
> Aanmelden kan bij a.verboon@kunstfactor.nl
>
> Hopenlijk tot 1 October!
>
> Met hartelijke groet
>
> ArijJan
>
>
> ....................................................................................
> ArijJan Verboon
> adviseur (Nieuwe Media)
> werkdagen maandag t/m donderdag
> ....................................................................................
> Kunstfactor
> sectorinstituut amateurkunst
> Kromme Nieuwegracht 66, ingang via Jeruzalemstraat
> Postbus 452, 3500 AL Utrecht
> T+31 (0)30 711 5180
> www.kunstfactor.nl
> ....................................................................................
> Kunstfactor Live! http://www.kunstfactor.nl/kunstfactorlive
> 30 september, 1 - 2 oktober Amsterdam
>
> De informatie in dit e-mailbericht, inclusief eventuele meegezonden
> bestanden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking
> aan derden, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na toestemming van
> de afzender bij Kunstfactor.
> This message and its attachments are confidential and may be privileged or
> otherwise protected from disclosure. Please refrain from using or copying
> its contents or disclosing its contents in any manner to third parties.
> P Please consider the environment before printing this e-mail.
>
>
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).