Walter Langelaar on Wed, 8 Sep 2010 11:52:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fwd: nog enkele plekken vrij: *DIY Sextoy* workshop @ WORM!/englisch below/

Ooit nagedacht over hoe je je eigen sextoy's zou kunnen bouwen? Dit is
je kans om daar achter te komen!
*Kyle Machulis* van het open source sex technology blog Slashdong
(http://www.slashdong.org), en tevens expert op het gebied van 'sex
tech', geeft een inleiding in de mechanica, electronica en code om een
simpel *Arduino*(http://arduino.cc)-based speeltje te bouwen dat
geprogrammeerd en gebruikt kan worden om data-streams om te zetten in
sex-streams!

Deelnemers leren hun eigen toy te bouwen, en vervolgens hoe je deze op
verschillende manieren kan besturen; audio-triggering, als controller
over Internet, sensors, en meer worden behandeld.
Ook wordt er ingegaan op hoe je bestaande toy's kan hacken en
modificeren voor je eigen doeleinden...

*meedoen*?
stuur een mail met korte motivatie naar workshop@moddr.net
! /het meebrengen van je eigen laptop heeft de voorkeur/.

*van*: 11.00 tot 18.00 op zondag 12 september
*in*: WORM's toekomstige locatie op de Witte de Withstraat 63, Rotterdam
*voor*: 30 euro, materiaal inclusief


- *Kyle Machulis*, aka qDot, doet onderzoek naar alternatieve
computer-input mechanismen en haptics, wat eigenlijk een deftige manier
is om te zeggen dat 'ie sexspeeltjes kapotmaakt.
Via zijn /Slashdong/ website, gebruikt hij /teledildonics/ (van afstand
aangestuurde sexuele ervaringen) als onderwerp om les te geven in
basistechnieken met betrekking tot software, electrische en mechanische
bouwkunde.

Tevens volgt hij de convergentie van sex en technologische vooruitgang
in speelgoed en interactie, uitgaand van de gedachte dat de paradigma's
voor interfaces die mensen gebruiken in intieme situaties via computers
uitgebreid kunnen worden naar andere doeleinden en gebruikers ervaringen.

In zijn vrije tijd heeft Kyle een full time baan als developer bij
*Linden Lab*...


/englisch/

Ever wondered what it'd take to build your own sex toys? Now you can
find out!

*Kyle Machulis*, maintainer of *Slashdong* (http://slashdong.org), the
blog of open source sex technology, and expert on sex tech, will guide
you through the mechanics, electronics, and programming necessary to
make a simple *Arduino*(http://arduino.cc)-based toy that can be programmed and used to make a data stream a sexual stream!

Attendees will be able to build their toy, and then learn how to control it through various means. Audio triggering, internet control, sensors, and more will be covered. We'll also cover what it takes to hack other already built toys, to fit whatever your needs may be ;)


*wanna join in*?
send an email with short motivation to *workshop@moddr.net*
! /bringing your own laptop is preferred/.

*from*: 11.00 till 18.00 on Sunday, September 12th
*in*: WORM's future location on Witte de Withstraat 63, Rotterdam
*for*: 30 euros including materials


*ABOUT*:

*Kyle Machulis*, aka qDot, is a researcher of alternate input mechanisms and haptics, which is really a fancy way of saying he breaks sex toys. Through his *Slashdong* webpage, he uses the topic of /teledildonics/ (remotely actuated sexual experience) to teach the basic concepts of software, electrical and mechanical engineering.

He also tracks the convergence of sex and technological advances in toys and interaction, building on the idea that paradigms for interfaces people would use for intimate encounters on computers can be extended to other usage experiences.

In his spare time, he keeps a full time job as a developer at *Linden
Lab*...


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).