Mama on Wed, 14 Apr 2010 16:24:23 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Reclaiming the Street


Ideeënprijsvraag: Reclaiming the Street
Deadline: 31 mei 2010

MAMA schrijft in het kader van haar multimediale project ‘Endless City’ een ideeënprijsvraag uit: ‘Reclaiming the Street’. ‘Reclaiming the Street’ wil een brug slaan tussen verschillende gebruikers van de openbare ruimte, waarbij de skateboardcultuur vanuit de idee van de ‘spelende mens’ het uitgangspunt vormt.

‘Reclaiming the Street’ is een openbare ideeënprijsvraag, gericht op gevestigde en aankomende kunstenaars, architecten, ontwerpers, skateboarders en anderen met affiniteit met de skateboardcultuur. We zoeken naar niet-eerder gepubliceerde en gerealiseerde ideeën voor een skatebaar object, skatemeubel, “plug-in” of een (her)inrichting van de stedelijke openbare ruimte, gebaseerd op gebruik door meerdere gebruikersgroepen waarin een plek voor skateboarders is ingericht.

Zie ook: http://www.showroommama.nl/texts/reclaiming_the_street.cfm
______________________________________________________________________________________________

Design Competition: Reclaiming the Street
Deadline: May 31st 2010

As part of its ongoing multimedia project ‘Endless City’, MAMA is launching an open-submission competition: ‘Reclaiming the Street’. ‘Reclaiming the Street’ takes the idea of skateboard culture as ‘homo ludens’ as its starting point for building bridges between the all those who make use of the public realm.

‘Reclaiming the Street’ is an open-submission competition aimed at established and emerging artists, architects, skateboarders and others who have an interest for the skateboard culture. We are looking for unpublished and unrealised concepts for new skate objects, skateboardfurniture, plug-ins or an (re)organisation of urban public space in order to create a place for multiple user groups including skateboarders.

See also: http://www.showroommama.nl/texts/reclaiming_the_street.cfm


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).