Tjebbe van Tijen via Chello on Thu, 25 Feb 2010 12:39:07 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] 'Amsterdammer moet blanco stemmen'


> Volgens Lijst Blanco is een blanco stem een actieve vorm van protest
> van mensen die zich niet kunnen vinden in het huidige politieke
> bestel. 

Lijkt mij beter te formuleren hoe het politieke bestel dan wel zou dienen te functioneren....

deze taktiek maakt dat de initiatiefnemers al weer lang in hun graf liggen voordat er enige verandering in het parlementaire systeem van de Lage Landen gekropen is

de delgatie van macht door middel van verkiezingen, eens in de vier jaar of vaker in geval een raad, staat of regeing eerder ten val komt, geeft geen mogelijkheid om als kiezer tussentijds, in die om en nabij 1500 dagen op je stem terug te komen, de gedelgeerde op je matje te roepen of wleke andere corrective daad dan ook


op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld

ik stel me dan voor dat er niet enkel regelmatig gemeenteraadsvergaderingen zijn
maar ook algemene kiezersvergaderingen waar gedelegeerden aan de tand gevoeld kunnen worden
wat het quorum om zulk een tussentijds kiesersinterventie af te dwingen zou moeten wezen weet ik niet direct te zeggen
maar ieder nieuw spel zal door dynamische sociale interactie al ras een nieuw regelwerk opleveren

er zouden ook regelmatige, zeg eens jaarlijkse, publieke evaluatie bijeenkomsten gehouden kunnen worden waarbij kiezers hun vrede of onvrede met de regeerpraktijk van hun gedelegeerden kunnen uiten

zouden er sancties moeten zijn?
ik denk van wel, maar dan met een behoorlijk hoog quorum... dat gerelateerd kan zijn aan het getelde aantgal stemmen waarop een gedelegeerde gekozen is

we horen alom spreken over "het vertrouwen van de kiezer"
en dan meestal in de zin dat dat beschaamd is
nu waarom steeds anderhalfduizend dagen wachten om daar iets aan te doen?

oorzaak van het onmogelijke van bovenstaande losjes geformuleerde idee
is natuuurlijk dat we een schizofreen systeem hebben van verkiezen
een combinatie van partijen of lijsten en daaraan verbonden personen

staatsrechtelijk is dat niet al te moeilijk
formeel kiezen we uiteindelijk een persoonm
de partijen zijn slechts een hulpmiddel
ware dat niet zo dan hadden we niet de in hun uppie operende gedelegeerden als Verdonk en Wilders en in een verder verleden Janmaat, Wagenaar, Van der Spek, Hendriks, Nijpels, Verkerk, De Jong, Wijnschenk, Lazrak, Nawijn, Van Oudenallen, Van As, Eerdmans-Van Schijndel

he he... dank aan wikipedia

de parlementaire biologie heeft dus nesten (partijen) en uit het nestgevallenen of springende wezens die geneigd zijn om kort daarop zelf weer een nest te bouwen

de persoonlijke titel volksvertegenwoordiger , die als zij of hij dat wil best zich tot een bepaald nest mag rekenen, zou beter de kern van een verneiuwd democratisch systeem kunnen zijn

de partijdiscipline, de partijbelangen zouden daarmee op de tweede plaats gesteld kunnen worden
als persoon gekozen door kiezers

als persoon door kiezers tot de orde kunnen roepen

als persoon door de kiezer tussentijds naar huis gestuurd kunnen worden (zeg eens 2/3 van degenen die op een persoon gestemd hebben zou voldoende kunnen zijn; niet gemakkelijk dus om iemand weg te krijgen en ook dat i=heeft weer zijn goede kanten)

Doordat personen zich op ieder niveau van het verkiezingsproces dienen te profileren... komt de huidige methode waarbij wij de beeldtenissen van de leiders van groet partijen zien als oproep om op een lokale gemeenteraadspartij te stemmen, te vervallen

is is immer een aberatie dat de landelijke politiek de plaatselijke politiek monopoliseert!

genoeg ochtend gedachten bij de stem blanco lijst

ik zag de initiatiefnemers in een lokale tv filmpje over straat lopen met een prullemand op hun hoofd

dat is meer dan symbolisch

tjebbe 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).