Marieke Istha on Wed, 24 Feb 2010 15:52:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Workshops tijdens 5 daysoff, 4,5,6 maart; Mike Rijnierse, Jan van Nuenen en Rnul


For English please scroll down

Installatie / workshops
5daysoff mediaprogramma
3 t/m 7 maart 2010
gevelprojecten en workshops

Het Amsterdamse electronische muziekfestival 5daysoff i.s.m. NIMk vroeg in het kader van zijn mediakunstprogramma dit jaar drie kunstenaars om een nieuw en tijdelijk digitaal kunstwerk voor de gevels van Paradiso, Melkweg en NIMk te maken. De kunstenaars Jan van Nuenen, Rnul en Mike Rijnierse reageren ieder op unieke wijze op de specifieke locatie. De installaties zijn tijdens het festival van
3 - 7 maart van 19.00 tot 01.00 zichtbaar.

Mike Rijnierse toont een audio-visuele installatie op de gevel van het Nederlands Instituut voor Mediakunst. De projectie bestaat uit horizontale lijnen die zich over de ramen bewegen. Gegenereerd door het geluid veranderen de lijnen van dikte en grijstoon. Het geluid en de beelden suggereren een horizontale verplaatsing. Dit fenomeen doet denken aan de ervaring van een rit in een trein die ergens heel snel langs raast.

Naast de gevelprojecten organiseert 5daysoff i.s.m. NIMk 3 workshops van de kunstenaars: Mike Rijnierse, Jan van Nuenen en Rnul op 4/5/6 maart.
Locatie: NIMk, Keizersgracht 264, Amsterdam
Inschrijven: Meld je aan door een email te sturen met je cv naar anouk@nimk.nl
Deelname aan de workshop is gratis, inschrijving verplicht!

*Workshop 'Licht en Kleur' door Mike Rijnierse *
Licht en kleur is een workshop waarin op zoek gegaan wordt naar muzikaliteit en compositie met licht en kleur. Tijdens de workshop worden oriënterende experimenten met betrekking tot licht en kleur gedaan.
De experimenten worden daarbij gebaseerd op subtractieve kleurenmenging.
De deelnemers kunnen op computers kleurontwerpen maken en printen en deze vervolgens in een donkere ruimte bekogelen met gekleurd licht waardoor een kleuranimatie gecreëerd wordt.

http://mikerijnierse.nl/

Datum: Donderdag 4 maart, van 13 tot 17 uur
Lokatie: NIMk, Keizersgracht 264, Amsterdam
Inschrijven: Meld je aan door een email te sturen met je cv naar Anouk Laverge <mailto:anouk@nimk.nl%20?subject=5daysoff%20workshop>
Deelname aan de workshop is gratis, inschrijving verplicht!


*Workshop 'mapping Paradiso (analog projection mapping)'* *door Jan van Nuenen* Voor het 5daysoff festival heeft Jan van Nuenen een nieuwe gevelprojectie ontworpen met de titel ‘Deep Sea Paradiso’. Deze projectie zal Paradiso omtoveren tot een groot diep zee aquarium waarbij je als toeschouwer het gevoel hebt op de zeebodem te lopen. Het water voor deze projectie is niet gegenereerd door water simulatie plug-ins maar is gefilmd voor een aquarium met daarin een maquette van de Paradiso gevel. Door middel van een systeem met pompjes en motortjes kunnen bubbels en regen worden gemaakt en kunnen de waterspiegel en waterstromen worden beïnvloed. Aan deze beelden worden later computeranimaties toegevoegd. Tijdens de workshop zal in het NIMK de onderwater maquette worden geïnstalleerd en zal daarmee met de deelnemers een variatie van de projectie worden opgenomen die later ook op Paradiso geprojecteerd zal worden.
www.janvannuenen.com/ <http://www.janvannuenen.com/>

Datum: Vrijdag 5 maart, van 13 tot 17 uur
Lokatie: NIMk, Keizersgracht 264, Amsterdam
Inschrijven: Meld je aan door een email te sturen met je cv naar Anouk Laverge <mailto:anouk@nimk.nl%20?subject=workshop%205%20daysoff>
Deelname aan de workshop is gratis, inschrijving verplicht!

*Workshop 'Behind the Scenes' door Aart Muis & Rob Donkers / Rnul Interactive* De Workshop laat je een kijkje nemen achter de schermen van de “Behind the Scenes” installatie bij de Melkweg tijdens 5 Days Off. Er zal worden ingegaan wat de achterliggende gedachte van de installatie is en de technische aspecten. Hiernaast zal Rnul een korte introductie geven over hun werk en beweegredenen in het algemeen. In de workshop zullen de verschillende manieren van interactie naar voren komen. Als deelnemer van de workshop kun je met verschillende tools werken welke zijn gebruikt in de installatie. Er zal naar een concept worden toegewerkt met een uitgangspunt welk gedrag en interactie de installatie te weeg moet brengen. Met behulp van technische ondersteuning van Rnul wordt er gewerkt naar het gestelde doel van de installatie. Als een soort van kok kun je met tracking ingrediënten, foto?s, video en audio een werkende opzet maken voor een installatie waar de interactie centraal staat.
www.rnul.nl/ <http://www.rnul.nl/>

Datum: Zaterdag 6 maart, van 13 tot 17 uur
Lokatie: NIMk, Keizersgracht 264, Amsterdam
Inschrijven: Meld je aan door een email te sturen met je cv naar Anouk Laverge <mailto:anouk@nimk.nl%20?subject=workshop%205daysoff>
Deelname aan de workshop is gratis, inschrijving verplicht.

voor meer informatie zie:

http://www.5daysoff.nl/
http://www.nimk.nl/

---------------------------------------------------------------------------------------------
English

Workshops during 5 days off at NIMk:

*Workshop 'Light and colour' by Mike Rijnierse*
During the workshop Light and colour we will search for musicality and composition with the help of light and colour. The focus of this workshop is experimenting with light and colour. These experiments will be based on a subtractive mixture of colours. The participants can make colourdesigns on the computers and print them. Then these prints will be "shot at" using coloured lights, which will create a colour animation.
http://mikerijnierse.nl/ <http://mikerijnierse.nl/>

Date: Thursday the 4th of March from 13.00 till 17.00
Location: NIMk, Keizersgracht 264, Amsterdam
Registration: Sign up by sending an email, including your curriculum vitae to Anouk Laverge <mailto:anouk@nimk.nl?subject=workshop%205%20days%20off> Please note: Workshop participation is free, but you must sign up in order to take part!
*
Workshop 'mapping paradiso (analogue projection mapping)' by Jan van Nuenen*
Jan van Nuenen designed a new ' façade projection' for the 5daysoff festival with the title Deep Sea Paradiso. The projection will change the venue into a large deep sea aquarium which will make you feel as if you are walking on the bottom of the sea. The images of water used for the projection are not generated by water simulation plug-ins, but are filmed images of an aquarium containing a model of Paradiso's façade. By using a system made of pumps and motors, bubbles and rain can be made and the water level and currents can be altered. Later, computer animations will be added to the recordings. During the workshop the model will be installed at NIMk. So the workshop participants will actually record a version of the projection which will be projected at Paradiso later on.
www.janvannuenen.com/ <http://www.janvannuenen.com/>

Date: Friday the 5th of March from 13.00 till 17.00
Location: NIMk, Keizersgracht 264, Amsterdam
Registration: Sign up by sending an email, including your curriculum vitae to Anouk Laverge <mailto:anouk@nimk.nl?subject=workshop%205%20days%20off> Please note: Workshop participation is free, but you must sign up in order to take part!

*Workshop 'behind the scenes' by Aart Muis and Rob Donkers/ Rnul Interactive* During this workshop you will get the opportunity to take a look behind the scenes of the installation “Behind the scenes” which will be shown at the Melkweg during 5days off. You will be informed about the technical aspects and conceptual background of the work and Rnul will give a brief description of their oeuvre and their motivations in general. Different types of interaction will be the subject of the workshop and as workshop participant you will be able to work with several tools used for the installation ' Behind the scenes'. You will be working towards a concept, keeping in mind a specific type of behaviour and interaction the installation should evoke. Rnul will provide technical support while you work on the goal determined and like a chef using tracking ingredients, photo's, video's and audio you will create a set-up for an installation in which interaction is a key subject.
www.rnul.nl/ <http://www.rnul.nl/>

Date: Saturday the 6th of March, from 13.00 till 17.00
Location: NIMk, Keizersgracht 264, Amsterdam
registration: Sign up by sending an email, including your curriculum vitae to Anouk Laverge <mailto:anouk@nimk.nl> Please note: Workshop participation is free, but you must sign up in order to take part!______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).