Patrice Riemens on Fri, 27 Nov 2009 05:03:41 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Is Amsterdam gevangen tussen grootstedelijke ambities en rafelranden?


> Grootstedelijke allure
>
> Wil de stad vooral aantrekkelijk zijn voor toeristen en het bedrijfsleven?
> En zo ja, wordt de stad daarmee geen openluchtmuseum? Raak je bij het
> streven naar grootstedelijk elan niet juist de grootstedelijkheid kwijt,
> omdat grootstedelijkheid ook een fundamentele openheid inhoudt voor
> alternatieve opvattingen en uitingen die zich niet gemakkelijk laten
> plannen
> en reguleren? En hoe terecht is het verwijt van de vertrutting van de
> Amsterdamse binnenstad?
>
>

Zo wordt de vraag al tijden standaard geformuleerd, maar ik denk steeds
meer dat dit de kern van de zaak niet raakt, en dat daardoor de beslissers
makkelijk weg kunnen lopen van de verantwoording van hun werlekijke
motieven.

Net zoals de beroemde formule van Clausewitz gelezen dient te worden als
"de _buitenlandse_ oorlog is de voortzetting van de _binnenlandse_
politiek met andere middellen" is het beroep op (buitenlands) toerisme en
zelfs het (inter)nationale bedrijdsleven een vijgenblad voor de eigen
behoeften en gevoelens van stadsbestuurders die _uitzonderingsloos_ een
diepe afschuw (voortkomend uit een nog dietere jaloezie ;-) koesteren
tegen de cultuur van de 'rafelranden' en hun uitdragers. In dit licht zijn
beweringen over de 'fundamentele' openheid die onmisbaar zou zijn voor
ware grootstedelijkheid even leeg als als de bekende, open mededinging
ophemelende, vrije markt theorieen, terwijl iedereen weet dat een
ondernemer maar een enkele wens heeft: monopolie (en een 'license to print
money).

Cheerio, patrizio en Diiiinooos!
(in Silang, Cavite, .PH)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).