Ingrid Commandeur on Wed, 25 Nov 2009 16:21:05 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Boekpresentatie Now is the Time: Kunst & Theorie in de 21e eeuw


Now is the Time: Kunst & Theorie in de 21e eeuw

boekpresentatie dinsdag 1 december, 2009, 17-19 uur

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam

Now is the Time is een co-productie van NAi Uitgevers in samenwerking met Stedelijk Museum Amsterdam, METROPOLIS M, Universiteit van Amsterdam, W139 en Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

Ter gelegenheid van het verschijnen van de publicatie Now is the Time: Kunst en Theorie in de 21e eeuw vindt op dinsdag 1 december a.s. van 17-19 uur een boekpresentatie plaats in het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Tijdens deze gelegenheid zullen Eelco van Welie, directeur NAi Publishers en Gijs van Tuyl, directeur Stedelijk Museum Amsterdam het eerste exemplaar overhandigen aan Lex ter Braak en Gitta Luiten, directeuren van respectievelijk het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting. In verband met het beperkte aantal plekken graag reserveren via info@nowisthetime.nl

Begrip voor het verleden en geloof in de toekomst, ontstaan alleen bij grondig inzicht in de ontwikkelingen van vandaag. Now is the Time! - W.J.T. Mitchell

Met de aanslag op het World Trade Center in New York werd de twintigste eeuw definitief afgesloten en was het nieuwe millennium een feit. Deze gewelddadige overgang gaf aanleiding tot herbezinning op het postideologische tijdperk en het anything goes van de voorgaande jaren. Hevige kritiek op het globaliseringsproces - zeker na de de wereldwijde financiele crisis van vorig jaar; de terugkeer van religie op het maatschappelijke toneel en de hernieuwde interesse in de canon zijn voorbeelden van de veranderende tijdsgeest in het nieuwe millennium. Maar hoe werken deze ontwikkelingen door in de beeldende kunst en hoe zijn deze kunsttheoretisch van betekenis voorzien?

Now is the Time: Kunst & Theorie in de 21e eeuw geeft aan de hand van zeven thema's inzicht in de wijze waarop deze nieuwe tendensen nauw zijn verweven mey de hedendaagse kunstpraktijk en het denken over kunst. Door deze thematische samenhang worden de complexe uitdagingen voor de kunstbeschouwing in het huidige tijdsgewricht overzichtelijk gepositioneerd. Vijf thema's - 9/11, religie, globalisering, canon en media - bieden zicht op de gevoeligheden in de hedendaagse maatschappij en de gevolgen daarvan voor de kunst en het denken over kunst. De thema's design en romantiek daarentegen nemen ontwikkelingen in de kunst en cultuur als uitgangspunt om te reflecteren op de maatschappelijke uitdagingen van dit moment.

Om een exemplaar van de publicatie te bestellen (Nederlands of Engels) ga naar:www.naipublishers.nl/nowisthetime

Redactie: Jelle Bouwhuis, Ingrid Commandeur, Gijs Frieling, Domeniek Ruyters, Margriet Schavemaker, Christel Vesters
Coördinerend redacteur: Christel Vesters
Auteurs: Terry Eagleton, Boris Groys, Hou Hanru, Jörg Heiser, Laura U. Marks, W.J.T. Mitchell, Jos de Mul, Robert S. Nelson, Ruth Noack, Rick Poynor, Kaja Silverman, Sean Snyder, Julian Stallabrass, Camiel van Winkel


Paperback | Geïllustreerd (z/w) | 192 pagina’s | Formaat: 17 x 24 cm
Nederlandse editie | ISBN 978-90-5662-712-6 | € 24,95
Engelse editie | ISBN 978-90-5662-721-8 | € 29,95
Vormgeving: Janna en Hilde Meeus

De essaybundel Now is the Time verschijnt naar aanleiding van de gelijknamige, succesvolle lezingen- en debatreeks die plaatsvond in Amsterdam van oktober 2008 t/m januari 2009, en is mede mogelijk gemaakt dankzij de genereuze bijdragen van het Fonds BKVK, de Mondriaan Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Nederlandse editie is mogelijk gemaakt door steun van het Fonds BKVB. ______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).