Floor van Spaendonck on Mon, 2 Nov 2009 17:09:15 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] den haag vandaag: de petitie.


Petitie een succes, een motie is vandaag ingediend

(excuses voor diegene die dit saai vinden maar dit bericht is dan voorlopig ter afronding van de oproep ter ondertekening van de petitie)

Na de indiening van de petitie tegen de bezuinigingen afgelopen week is er succes geboekt. Los van de petitite hebben we de kamerleden ook vragen voorgelegd en dat bleek vandaag succesvol te zijn want er is vandaag een motie ingediend waarin zowel de bezuiniging op de innovatie-regeling als de bezuinigingen op het gebied van digitalsiering en erfgoed ter discussie werden gesteld.

De vaste kamercommissie OCW zich gebogen over de cultuurbegroting 2010. In een ruim vier uur durende sessie hebben vertegenwoordigers van CDA, D'66, Groenlinks, PvdA, PVV, SP en de VVD gelegenheid gehad te reageren op de begroting, zoals gepresenteerd op Prinsjesdag. De petitie die de zes organisaties vorige week hebben overhandigd over de bezuinigingen op de digitale kennisinfrastructuur in het erfgoed is diverse malen ter sprake gekomen.

De kamerleden snapten wel dat OCW ook moet bezuinigen, maar ze vroegen zich wel af of bezuiniging op juist deze post niet 'penny wise, pound foolish' was. Enkele kamerleden hechten zichtbaar belang aan digitalisering van erfgoed, en ook de digitalisering van de filmindustrie kwam enkele malen ter sprake. Juist als het gaat om het betrekken van jongeren bij cultuur en om erfgoed voor de toekomst te behouden, is digitalisering van groot belang. In de tweede termijn van de zitting werden dan ook twee moties ingediend waarin geciteerd werd uit de petitie. De ene motie, ingediend door de SP, betrof het terugdraaien van de bezuiniging als geheel. In reactie hierop gaf minister Plasterk aan dat hij deze motie ontraadde. Hoewel de minister hoge prioriteit toekent aan het onderwerp gaf hij heel duidelijk te kennen dat er wat hem betreft in de afgelopen jaren voldoende is geïnvesteerd in het digitaliseren van collecties. Het is nu aan de instellingen zelf om dit uit hun reguliere geldstroom te financieren, omdat digitalisering tot hun /core business/ behoort.


Op de andere motie, een initiatief van het kamerlid Leerdam (PvdA) met ondersteuning van het CDA, D'66 en Groen Links, reageerde minister Plasterk welwillender: het betrof een verzoek aan de minister om te onderzoeken wat de consequenties zijn van deze bezuinigingen, niet alleen op de digitale kennisinfrastructuur, maar ook op de nieuwe innovatieregeling. Vervolgens werd de minister verzocht om op hoofdlijnen aan te geven wat het meerjarig beleid zal zijn op het gebied van innovatie en e-cultuur. Leerdam gaf in de motie aan met name bezorgd te zijn voor de effecten op de lange termijn en vraagt hierop een antwoord. Daarvoor stelde hij 1 maart 2010 als datum om de uitkomsten van de mogelijke effecten weer te geven. De minister gaf aan deze termijn passend te vinden, ook vanwege het te verwachten advies e-cultuur van de Raad voor Cultuur, dat in het voorjaar van 2010 wordt gepresenteerd.

--
Floor van Spaendonck
Directeur

Virtueel Platform -sectorinstituut e-cultuur
Damrak 70 - 6.54 |   1012 LM Amsterdam
office: +31 (0)20-6273758   mobile: +31 (0)6 24101328
web: virtueelplatform.nl   twitter: twitter.com/virtueelp
netvibes: netvibes.com/virtueelplatform


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).