Nathalie Brommersma on Wed, 22 Apr 2009 23:54:26 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Transmedia - The Story to Sell


VOORAANKONDIGING

22 april 2009

Wie kent het begrip transmedia? Nee, het is echt niet hetzelfde als crossmedia. Wil je weten wat het dan wel is en wat storytelling ermee te maken heeft? Deze vragen worden op donderdag 11 juni 2009 allemaal beantwoord. Het congres ‘Transmedia - The story to sell’ staat namelijk helemaal in het teken van dit nieuwe mediafenomeen en de toepassingen ervan.

Het begrip transmedia, waaraan storytelling nauw verbonden is, is nog vrij onbekend. Het is een nieuwe manier om boodschappen te versturen door verschillende media te gebruiken. Die diversiteit versterkt het product, waardoor het een unieke indruk achterlaat bij de eindgebruiker. De verschillende platformen vullen elkaar aan en zorgen voor een unieke ingang en participatie in het verhaal. Voorbeelden van succesvolle transmediacampagnes zijn het programma ‘Wie is de Mol’ en de verkiezingscampagne van Barack Obama.

De volgende experts presenteren hun ideeën:

Internationaal:
· Ivan Askwith (Senior Strategist at Big Spaceship, Advisor MIT Convergence Culture Consortium); · Nuno Bernardo (Creator & Writer of Bebo's online drama Sofia's Diary); · Nicoletta Iacobacci (Head of Eurovision TV Interactive at EBU/UER); · Cristopher Sandberg (CEO and founder of Emmy award-winning production company ‘The company P’, creator of the participatory drama The Truth About Marika).

Nationaal:
·     Drs. Hille van der Kaa (Owner of ‘De Uitgeef Fabriek’);
· Sjefs Kerkhofs (Online Marketing & New Media Consultant at StepFree); · Klaas Kuitenbrouwer (Mediawatcher & Program Manager at ‘Virtueel Platform’)
·     Jurriaan van Rijswijk (CCO at Game Entertainment Europe);
·     Reinier Selen (Producer & Managing Director at Rinkel Film);
·     Taco Vinkeles (Non Spot Director at Radio 538).

Het centrale thema is storytelling. De volgende subthema's komen uitgebreid aan bod: news, social media, advertising en entertainment. Natuurlijk is er ook aandacht voor de praktische toepassing van transmedia en storytelling in verschillende branches. Naast de lezingen en workshops is er ook tijd om te netwerken. Je kunt dus een afwisselend programma verwachten met professionals op het gebied van transmedia.

De organisatie van het congres is in handen van derdejaars studenten van de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met het MediaLAB. Dutch Media Professionals treedt hierbij op als mediapartner. De congreslocatie is het Singelgrachtgebouw, Rhijnspoorplein 1 te Amsterdam. Verdere informatie over sprekers, programma en tijden wordt nog bekend gemaakt via onze website: www.thestorytosell.nl. Ook kan je contact opnemen via: info@thestorytosell.nl. N.B.: Als je een uitnodiging voor het congres wilt ontvangen, beantwoord dan deze e-mail met uw NAW-gegevens. De kosten voor het congres bedragen €90,- per persoon, voor docenten van de Hogeschool van Amsterdam is het gratis.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).