Gridforum.nl Nieuwsbrief on Thu, 16 Apr 2009 11:23:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Gridforum Nederland Nieuwsbrief april 2009


Gridforum Nederland Nieuwsbrief april 2009

Voor een html-versie van de Nieuwsbrief, inclusief zoekfunctie en archief van oude exemplaren, ga naar: http://genias.biz/vmp/articles/contentsnieuwsbrief200904.html
---------------------------------------------------<<

-------------------------------------
  Activiteiten
-------------------------------------

12 mei 2009 - ICTDelta 2009 in Utrecht

Tijdens ICTDelta, het jaarlijkse congres van ICTRegie, buigt de top van de Nederlandse wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid zich over de ICT-uitdagingen voor Nederland. Dit evenement wordt mede gesponsord door Gridforum Nederland dat actief deelneemt met een plenaire demonstratie en een goede zichtbaarheid van de Vereniging Gridforum Nederland en het eScience gebied door middel van een duo presentatie. Aan de hand van dit soort presentaties, een innovatiemarkt, de startercompetitie van veelbelovende starters en rondetafeldiscussies wordt besproken hoe ICT maximaal kan bijdragen aan een gezond, veilig, duurzaam en welvarend Nederland. De keynote spreker is Robert D. Atkinson. Het evenement wordt afgesloten met een forumdiscussie en de overhandiging van een manifest voor innovatief ICT-onderzoek, ICT2030.nl, aan Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken.
+++ http://www.ict2030.nl/smartsite.net?id=752

13 mei 2009 - Algemene Ledenvergadering en Gridforum Bedrijvendag

Op 13 mei aanstaande organiseert de Vereniging Gridforum Nederland haar jaarlijkse bedrijvendag bij Sun in Amersfoort. In een informatieve en interactieve dag wordt u op de hoogte gebracht van de stand van zaken op het gebied van grid technologie, maakt u kennis met interessante ideeën en legt u contacten met personen en bedrijven die ook met grids en cloud technologie bezig zijn. De bedrijvendag wordt traditioneel voorafgegaan door de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarop alle leden van de Vereniging zijn uitgenodigd. De leden krijgen nog een uitnodiging met agenda en stukken van het secretariaat. Inschrijven voor de bedrijvendag kan via http://www.sun-evenementen.nl/gridforum/
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20090409-21-9-3.html

-------------------------------------
  OGF nieuws
-------------------------------------

OGF26 Call voor Sessie Voorstellen is open

Van 26 tot en met 29 mei 2009 vindt OGF26 in Chapel Hill, North Carolina, USA plaats. De Call om voorstellen voor sessie-onderwerpen in te dienen is open. Het Open Grid Forum is op zoek naar voorstellen die aandacht geven aan groene technologieën in de praktijk; cloud computing en andere opkomende en revolutionaire technologieën; case studies van toepassingen op gedistribueerde computeromgevingen; databeheer in gedistribueerde omgevingen; OGF Specification Adoption dat de impact demostreert van de OGF specificaties en handelwijzen in wetenschap en industrie; en productie grid infrastructuur gebruikerservaringen.
+++ http://www.ogf.org/OGF26/cfp.php

-------------------------------------
  Cursussen en evenementen
-------------------------------------

23 april 2009 - SURFcert Kennismiddag DNS en Security in Utrecht

SURFcert organiseert op donderdag 23 april een SURFcert kennismiddag met het thema 'DNS & security'. Het Domain Name System (DNS) is het systeem en protocol dat op het Internet voornamelijk gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd. Een aantal sprekers zal iets gaan vertellen over hoe DNS in elkaar steekt, over de (beveiligings) problemen van DNS en de mogelijke oplossingen voor deze problemen. Zo zullen onder andere DNSSEC en OpenDNSSEC uitgebreid aan bod komen.
+++ http://www.surfnet.nl/nl/bijeenkomsten/Pages/SURFcertkennismiddagDNSSecurity.aspx

30 april 2009 - BELNET Security Conferentie 2009 in Brussel, België

BELNET organiseert op donderdag 30 april voor de eerste maal de BELNET Security Conference in Hotel Thon in Brussel. Voor BELNET is veiligheid op het internet één van de grootste prioriteiten. De eerste stap bij het bieden van veiligheidsoplossingen voor zijn klanten was de oprichting, bijna vijf jaar geleden, van het BELNET Computer Emergency Response Team (CERT). Met de BELNET Security Conference wil BELNET zijn klanten en gebruikers nog beter informeren over veiligheid op het internet. De eerste BELNET Security Conference (BSC) zal op donderdag 30 april 2009 in het hotel Thon, Kruisvaartenstraat in Brussel plaatsvinden. De BELNET Security Conference staat open voor iedereen. Aan klanten en gebruikers van BELNET wordt on-line 36 euro inschrijvingsgeld gevraagd. Deelname voor anderen kost 98 euro. Ter plaatse betaal je als klant 60 euro, externen betalen 98 euro. On-line inschrijven kan tot 28 april tot 16u00. Let wel op, het aantal deelnemers is beperkt tot 110. Tien gratis plaatsen zijn voorzien voor studenten uit IT-richtingen. Degenen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich via de docent inschrijven door een mailtje te sturen naar mailto:bsc@belnet.be
+++ http://bsc.belnet.be/branches/nl/

14-15 mei 2009 - e-Infrastructure Reflection Group Workshop in Praag, Tsjechische Republiek

Op 14 en 15 mei aanstaande vindt de e-Infrastructure Reflection Group of e-IRG Workshop plaats in Praag. De workshop wordt georganiseerd onder de auspiciën van het Tsjechische Voorzitterschap van de Europese Unie. Aan bod komen thema's zoals communicatie rond de ICT infrastructuren voor e-Science; beslissingen van de Research Infrastructuur Conferentie, gehouden in Praag op 24 en 25 maart jongstleden; databeheer; een wat-na-GEANT? sessie; gefedereerde e- infrastructuren; OGF en standaardisatie; wettelijke aspecten van e- infrastructuren in de ERA. Het aantal deelnemers voor deze gratis workshop is beperkt dus wees snel. Registratie vooraf is verplicht.
+++ http://www.e-irg.eu

26 juni 2009 - EDGeS User en Industry Forum in Hamburg, Duitsland

Op vrijdag 26 juni van 14u00 tot 18u00 organiseert het EDGeS project team zijn derde User en Industry Forum als satelliet event tijdens de ISC'09 Supercomputing Conferentie. Het thema is "Enabling Desktop Grids for e-Science & Industry". Na de vorige twee succesvolle EDGeS User & Industry Forum Meetings in Parijs, Frankrijk in mei 2008 en in Debrecen, Hongarije in september 2008 zal dit derde forum aandacht besteden aan het samenbrengen van gebruikers van gridtoepassingen, ontwerpers en bedrijven om de mogelijkheden te bespreken van het gebruik van Desktop Grid technologie om meer rekenkracht aan verminderde prijs te leveren aan universiteiten en bedrijven. Het verbinden van verschillende soorten van Grids, Desktop Grids, Service Grids zoals EGEE en supercomputer Grids zoals DEISA zal eveneens aan bod komen. Het forum is toegankelijk voor gridgebruikers uit de bedrijfs- en academische wereld die interesse hebben in het laten draaien van toepassingen op het EDGeS platform met BOINC of XtremWeb. Er is een hechte samenwerking tussen EDGeS en het EGEE project via de Memorandum of Understanding uit 2008. Zowel wetenschappelijke als industriële toepassingen kunnen zo een overvloed aan rekenkracht tot hun beschikking krijgen. Op dit moment draaien er reeds 13 toepassingen op het EDGeS platform en hun aantal groeit nog steeds.
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20090409-13-47-6.html

29 juni-4 juli 2009 - Gezamenlijke EDGeS en EGEE Zomerschool over Grid Applicatie Ondersteuning in Boedapest, Hongarije

EGEE is het grootste service Grid in Europa dat gLite als Grid middleware gebruikt. BOINC is de meest aangewende volunteer desktop Grid technologie ter wereld. EDGeS integreert gLite-gebaseerde service Grids met BOINC en XtremWeb-gebaseerde desktop Grids. Aldus is de EDGeS infrastructuur potentieel de grootste Grid infrastructuur wereldwijd. De Zomerschool wil inzicht brengen in deze technologieën (gLite, BOINC, XtremWeb en EDGeS) en in de instrumenten en programmeeromgevingen waarmee de gebruiker toepassingen kan ontwikkelen en draaien op deze uitgebreide Grid infrastructuur. Registratie is mogelijk tot en met 18 juni 2009.
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20090409-14-5-19.html

5-17 juli 2009 - Internationale Grid Computing Zomerschool in Sophia Antipolis, Nice

De ISSGC'09 Zomerschool biedt een zeldzame kans om meer te vernemen over de meest recente verwezenlijkingen in Europa, Noord-Amerika en Azië, alsmede om ervaring op te doen in een waaier van grid systemen. De cursus zal de deelnemers uitdagen om hun capaciteiten aan te scherpen voor onderzoek en innovatie via presentaties, discussies, laboratorium sessies, tutorials en groepswerk. Deze activiteiten worden geleid door experten in het domein van vooruitstrevende grid technologie, toepassingen van e-Science en onderzoek naar gedistribueerde systemen. Kandidaten kunnen zich inschrijven tot en met 4 mei 2009.
+++ http://www.iceage-eu.org/issgc09/index.cfm

-------------------------------------
  Ledennieuws
-------------------------------------

>>De 2,000,000ste job op het Lisa systeem bij SARA bereikt

Op 3 maart 2009 om 12:29:35 uur werd de 2,000,000ste job uitgevoerd op het Lisa systeem bij SARA. Het was een opdracht van Alejandro Arias Vasquez, een genetisch epidemiologist aan het Departement voor Psychiatrie en Menselijke Genetica, Radboud Universiteit Nijmegen Medisch Centrum. Het was een seriële taak met een duur van 20 minuten die werd gestart om verbindingsanalyse van kwantitatieve eigenschappen te doen met betrekking tot Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Alejandro Arias Vasquez kreeg toegang tot het Lisa cluster via het speciale samenwerkingsproject GCC (Genetics Cluster Computing) tussen het Departement voor Biologische Psychologie, Vrije Universiteit (VU) en SARA. De coördinator van deze samenwerking bij de VU is Danielle Posthuma, assistent-professor aan het Departement voor Biologische Psychologie. Dankzij Danielle Posthuma kunnen vele PhD en Master studenten van verschillende universiteiten uit het vakgebied van de Menselijke Genetica toegang krijgen tot het Lisa cluster. Zo kunnen ze hun simulaties draaien in het kader van het GCC project.
+++ http://www.sara.nl

Universitaire associaties stellen Vlaams Supercomputer Centrum voor

Gedurende vele jaren was Vlaanderen het voorbeeld van een rijke Europese regio zonder een supercomputer voor de wetenschap. Twee jaar geleden echter besloot men dat men niet langer vooruitstrevend kon blijven zonder een supercomputer. Op 23 maart jongstleden werd daarom het Vlaams Supercomputer Centrum - VSC officieel geopend in Leuven. Tijdens het inauguratiesymposium droomden sommigen zelfs van een niet al te verre toekomst waarin Vlaanderen één van de vijf voornaamste Europese HPC regio's zou zijn. Bij wijze van start, worden nu clusters van vijf participerende Vlaamse universiteiten verbonden met hogesnelheidslichtpaden. Aldus kan er aan resource sharing gedaan worden voor capability computing. In een volgende fase, in 2010, zal een bijkomende supercomputer worden aangekocht met een capaciteit van 150 Tflop/s, voldoende groot om de TOP500 van de grootste supercomputers ter wereld te halen. De gecombineerde capaciteitsclusters zullen opgevoerd worden tot 140 Tflop/s voor het einde van 2009.
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20090410-14-5-40.html

PRACE implementeert STRATOS, een permanent onderzoeksplatform

Veertien partners hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend om STRATOS, een permanent onderzoeksplatfrom op te richten. De MoU werd getekend door 12 PRACE partners en twee geassocieerde partners. STRATOS staat voor "PRACE advisory group for Strategic Technologies" en heeft als doel een unieke samenwerking tot stand te brengen tussen PRACE partners en de industrie zowel rechtstreeks als via consortia waarin PRACE leden zetelen. STRATOS wil aldus de ontwikkeling van HPC technologieën in Europa stimuleren. De MoU werd op 16 december 2008 getekend in Barcelona, Spanje. 12 PRACE partners en één geassocieerde partner, de Europese industrieel- academische organisatie PROSPECT tekenden de MoU. De Ter@tec organisatie trad toe tot de STRATOS MoU op 12 maart 2009. Industriële en andere innovatieve Europese HPC ontwikkelingsprojecten die zich bezighouden met ontwikkeling of evaluatie van HPC technologie kunnen leden worden van STRATOS voor de duur van de projecten. Het definitieve samenwerkingsakkoord van het STRATOS partnerschap zal tot stand komen zodra de PRACE onderzoeksinfrastructuur een Europese wettelijke entiteit geworden is. Tijdens de opstartfase, zal STRATOS beheerd worden via de MoU.
+++ http://www.prace-project.eu

SARA tekent MJA energie-efficiëntie tijdens Kick-off ICT-branche

Op donderdag 9 april 2009 organiseerde ICT~Office samen met het ministerie van Economische Zaken/SenterNovem een kick-off meeting over de toetreding tot de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie (MJA) voor de ICT-branche. Deze startbijeenkomst is bedoeld voor CEO's van datacenters en ICT-bedrijven, en voor hun experts op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijdens deze kick-off ondertekende SARA-directeur dr. ir. Anwar Osseyran de MJA. Dit betekent dat SARA zich committeert om een structureel traject in te zetten dat erop gericht is om de energie-efficiency met minimaal 2% per jaar te verbeteren. SARA is hard op weg om ook de eigen datacenters energie-efficiënt te maken. Zo is de koeling veel efficiënter geworden en wordt de restwarmte benut voor de verwarming van de kantoorgebouwen. Dat is niet alleen positief voor het klimaat, maar zorgt uiteindelijk ook voor kostenbesparing. Onder voorzitterschap van SARA-directeur Anwar Osseyran wil de ICT-sector in Amsterdam aandacht vragen voor de bijdrage die ICT kan leveren aan de verlaging van het energieverbruik in andere sectoren, bijvoorbeeld door slimmere en zuinigere werkprocessen te hanteren. Green-IT wil bijdragen aan de ambitieuze doelstelling van Amsterdam om de CO2- uitstoot in 2025 met 40% te verlagen ten opzichte van 1990.
+++ http://www.sara.nl

Logica en Sun Microsystems verleggen grenzen in volumes betalingsverkeer

Logica heeft een nieuw systeem ontwikkeld waarmee banken in staat zijn enorme aantallen financiële transacties te verwerken. Met het zogeheten 'Logica All Payments System High Volume' (LAPS-HV) beschikken banken over voldoende capaciteit om snel in te spelen op het veranderende gedrag van klanten enerzijds en de gevolgen van nieuwe regelgeving anderzijds. Ook zijn zij toegerust op een mogelijke consolidatie in de sector. Bij de ontwikkeling van LAPS-HV heeft Logica nauw samengewerkt met Sun Microsystems. Uit testen is gebleken dat LAPS-HV meer dan 50 miljoen betalingen per uur kosten-effectief kan verwerken. Dit overtreft de huidige behoeften van banken, van kleine lokale kantoren tot de grootste wereldwijde instituten. LAPS-HV is ontworpen met het doel grote volumes te verwerken en de complexiteit van verschillende organisaties, zoals bij in- / outsourcing of eventuele toekomstige fusies en overname-activiteiten, te ondersteunen.
+++ http://www.logica.nl

Logica bouwt nationale database voor Britse politie

Logica heeft een zeer omvangrijke opdracht ontvangen om voor de politiekorpsen van Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland en andere overheidsinstellingen de Police National Database te ontwerpen, bouwen en onderhouden. Met dit systeem kunnen de aangesloten organisaties informatie delen, zoekopdrachten uitvoeren en elkaar toegang verlenen tot lokale en landelijke informatiebronnen. Het zevenjarige contract heeft een financiele waarde van £75,6 miljoen.
+++ http://www.logica.nl

HP ProLiant G6 serverlijn verdubbelt prestaties van het datacenter

HP presenteert de HP ProLiant G6, een nieuwe serverlijn die dubbele prestaties levert tegen de helft van het energieverbruik in vergelijking met andere servers. Hiermee halen klanten meer waarde uit hun investeringen in IT en stemmen zij de performance nog beter af op hun applicaties. Daarbij hebben klanten een nog betere schaalbaarheid en worden nieuwe technologieën (denk aan SSD) ondersteund. HP ProLiant G6 combineert innovatie in energiezuinigheid, virtualisatie en automation. De server is daarmee ideaal voor klanten die next- generation strategieën voor hun datacenters implementeren. De ProLiant G6 servers zijn beschikbaar in elf nieuwe tower, rack en blade platformen, waarmee het de grootste uitrol van ProLiant servers in de geschiedenis van HP is. In combinatie met de aantrekkelijke financieringsprogramma's (0-procent rente) en het nieuwe HP Proactive Select Services programma (afnemen van support als 'strippenkaart') betekent dit voor bedrijven dat ze ook nu kunnen investeren in hun IT- infrastructuur en tegelijkertijd alleen betalen voor de services die ze daadwerkelijk afnemen.
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20090410-16-7-23.html

Leiden Grid Infrastuctuur (LGI) boekt mooie resultaten

Theoretische scheikunde beoefenen via het Grid is perfect mogelijk. Aan de Universiteit van Leiden hebben Dr. Mark Somers en zijn team mooie dingen verwezenlijkt via de Leiden Grid Infrastructuur en het gaat nog steeds door. Onlangs verscheen hierover een rapport met een overzicht van de behaalde resultaten. Op dit ogenblik heeft het team meerdere (super)computer systemen aan elkaar geknoopt: Huygens, Lisa, Harpertown, Nocona, Woodcrest, Boeddha en het plaatselijke BOINC grid 'Leiden Classical' dat nu inmiddels zo'n 50k PCs groot is. Op dat samengesteld grid heeft het Leidense team inmiddels de volgende chemische applicaties draaien: VASP, ADF, Gaussian, SADVR, SPODVR, CPMD, Molpro en Classical. Daarbij zijn SADVR en SPODVR echte HPC applicaties (moleculaire quantum dynamica) die meerdere runs van een week met 32Gb aan ram nodig hebben op 16 cores of meer het soort berekeningen waarvoor het LGI oorspronkelijk ontworpen was. De LGI middleware heeft het team in staat gesteld een relatief eenvoudige interface aan een vrij heterogene pool aan computers te koppelen met een vrij bonte mix aan applicaties. De komende maanden worden er enkele studentenprojecten gedaan waarbij LGI zal gebruikt worden. Studenten zullen ADF, CPMD en Classical berekeningen gaan doen middels LGI. Verder zal het grid uitgebreid worden met nieuwe machines en meerdere applicaties.
+++ http://fwnc7003.leidenuniv.nl/LGI/

Regelbare dubbele quantum dots en Klein tunneling in nanobuisjes

Onderzoekers van het Kavli Institute of NanoScience in Delft zijn er voor het eerst in geslaagd om één enkel elektron te vangen in een goed regelbare koolstof nanobuis dubbele quantum dot. Dit kon dankzij een nieuwe manier om ultraschone nanobuisjes te maken. Het team van onderzoekers, onder leiding van Spinozawinnaar Leo Kouwenhoven, ontdekte bovendien een nieuw soort tunneling waardoor elektronen dwars door obstakels heen kunnen vliegen. De resultaten van het onderzoek werden op 5 april gepubliceerd door Nature Nanotechnology. Een quantum dot kan worden beschouwd als een klein 'doosje' gevuld met een regelbaar aantal elektronen. Dit doosje is gekoppeld aan één of meer 'gate' elektroden waarmee het elektronenaantal op de dot gevarieerd kan worden. De onderzoekers ontwikkelden een nieuwe technologie om heel erg schone nanobuis quantum dots te maken. Dit maakt het mogelijk om in een nanobuisje één enkele elektron te vangen. Bovendien konden de onderzoekers nu voor het eerst een goed controleerbare enkele elektron dubbele dot maken.
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20090410-16-28-46.html

Digitalisering borstkankeronderzoek via SURFnet6

Minister Klink van VWS heeft bij het RIVM het startschot gegeven voor een gedigitaliseerd systeem voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Radiologen kunnen vanaf nu rontgenbeelden op afstand beroordelen, via SURFnet6. De minister sprak tijdens de bijeenkomst zijn waardering uit over het complexe ICT-project dat hieraan ten grondslag ligt. Ook sprak hij over de rol van SURFnet, die de techniek aan de achterkant heeft neergezet. In de afgelopen vier jaar hebben de regionale screeningsorganisaties en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM een landelijk netwerk gerealiseerd, waar het komende jaar alle 65 onderzoekscentra, 19 administratieve units en 19 beoordelingseenheden op worden aangesloten. Uitgangspunten zijn één landelijk systeem, één centrale database met de mammogrammen, een papierloos, uniform werkproces en een snel en veilig glasvezelnetwerk via SURFnet. In plaats van analoge röntgenfoto's op films die in de mobiele unit ontwikkeld worden, werken de laboranten nu met digitale apparatuur gekoppeld aan een harde schijf. SURFnet zorgt er voor, dat de privacygevoelige data dankzij de inzet van lichtpaden snel, veilig en gegarandeerd zonder dataverlies wordt getransporteerd naar het centrale archief.
+++ http://www.surfnet.nl

PRACE evalueert technologieën voor toekomstige multi-Petaflop/s systemen

PRACE, het Partnerschap voor Advanced Computing in Europa, heeft een reeks veelbelovende systeem- en component prototypes geselecteerd voor multi-Petaflop/s klasse systemen om ontplooid te worden na 2010. De prototypes zullen geïnstalleerd worden bij acht partner sites vanaf 2009. In 2008 selecteerde PRACE een reeks veelbelovende architecturen voor Petaflop/s klasse systemen om ontplooid te worden in 2009/2010. Deze productie systeem prototypes worden nu geïnstalleerd bij zes partner sites. Om de toekomstige technologieën te evalueren voor de komende Petaflop/s systemen na 2010 zal PRACE een tweede reeks prototypes ontplooien. Deze selectie werd doorgevoerd via de overgang van gebruikers- en toepassingsvereisten naar hardware en software componenten en prototypes.
+++ http://www.prace-project.eu

Organisaties in EMEA kiezen op grote schaal voor oplossingen Oracle

Het aantal organisaties in Europa, Midden Oosten en Afrika (EMEA) dat in het derde kwartaal van het fiscale jaar 2009 heeft gekozen voor Oracle-oplossingen, is gegroeid. Klanten kiezen voor Oracle Database, Oracle Fusion Middleware, Oracle Enterprise Performance Management en Oracle Business Intelligence, en Oracle Applicaties voor hun strategische bedrijfsbrede systemen. In het afgelopen kwartaal werden in Nederland onder meer overeenkomsten gesloten met Gemeente Apeldoorn, Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen UWV, Friesland Bank, CVZ en Erasmus Medisch Centrum. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft gekozen voor Oracle Health Insurance Back Office voor de ondersteuning bij het uitvoeren van regelingen rondom bijzondere groepen zoals illegalen en gemoedsbezwaarden.
+++ http://www.oracle.nl

GigaPort Next Generation Network Slotevent presentaties on-line

Op 24 maart vond het GigaPort Next Generation Network Slotevent plaats. De videoregistraties en presentaties van deze middag zijn on- line beschikbaar. Er is veel bereikt in het project GigaPort (1999-2003) en de opvolger GigaPort Next Generation Network (2004-2008). Met het snelle en veilige hybride netwerk SURFnet6 oogst Nederland wereldwijd lof en jaloerse blikken: hoge capaciteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Met NetherLight en AMS-IX vormt Nederland het grootste internetknooppunt ter wereld. Op 24 maart vond de feestelijke afsluiting van het GigaPort Next Generation Network project plaats in de Rotterdamse haven, de fysieke toegangspoort tot Europa. De afsluiting van het project is geen eindpunt, maar juist een springplank naar nieuw succes. Samen met een aantal vooraanstaande wetenschappers keken we dan ook naar de toekomst: hoe richten we de toekomstige Nederlandse ICT onderzoeksinfrastructuur in?
+++ http://www.surfnet.nl/nl/bijeenkomsten/archief/Pages/GigaPortSlotevent.aspx

Logica bouwt internetplatform voor auto van de toekomst

Logica levert het essentiële internetplatform waarmee vervoersspecialisten, ontwerpers, ingenieurs en andere geïnteresseerden de c,mm,n (spreek uit common) gaan ontwerpen, de milieuvriendelijke auto van de toekomst. Vanaf 1 april discussiëren betrokkenen met elkaar via het vernieuwende internetplatform, Online Collaboration Platform (OCP), over de auto. Het OCP-platform brengt een groot aantal specialisten uit verschillende disciplines bij elkaar. OCP helpt de ontwerpers doordat het continu dwarsverbanden legt tussen de aangeleverde ideeën, structuur in de discussie aanbrengt en deze op een toegankelijke manier presenteert. Daardoor wordt het proces aanzienlijk versneld. Een prototype van de c,mm,n is vanaf 1 april te zien tijdens de AutoRAI. Het project is een initiatief van de stichting Natuur en Milieu en wordt gesteund door Logica, Ahtlon Car Lease en Rabobank. De Technische Universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente werken mee aan de ontwikkeling, net als ingenieursbureau DHV. De essentie van OCP is dat het is gebaseerd op crowd sourcing: het benutten van de ideeën van een groot aantal, onafhankelijk van elkaar opererende mensen als kennisbron. De innovatie vindt dus niet binnen de traditionele muren van ondernemingen en instellingen plaats, maar doorbreekt deze juist. Logica levert momenteel een vergelijkbaar systeem aan de Nederlandse rijksoverheid. In een pilot maken ambtenaren van verschillende ministeries gebruik van OCP bij het oplossen van beleidsvraagstukken. OCP kan ook een geschikt instrument zijn voor bijvoorbeeld gemeentes die de inspraak van burgers willen organiseren.
+++ http://www.logica.nl

Call for posters Terena Networking Conference 2009 in Malaga, Spanje

Voor de TERENA conferentie 2009 is een Call for Posters uitgegaan. De TERENA conferentie vindt van 8 tot 11 juni plaats in Malaga. Het thema dit jaar voor de conferentie is "Virtuality into Reality". De postersessie biedt de gelegenheid om de laatste ontwikkelingen in netwerktechnologie te presenteren en daarover te discussiëren. Voorstellen voor posterpresentaties kunnen tot 24 april 2009 worden ingezonden door een samenvatting van 100 tot 250 woorden te sturen naar mailto:horvath@terena.org
+++ http://tnc2009.terena.org/participate/cfp.php

PRACE lanceert Call voor Voorstellen voor het testen van PRACE prototypes

PRACE, het Partnerschap voor Advanced Computing in Europa, nodigt onderzoekers van universiteits- en bedrijfswereld uit om toepassingen te testen op prototypes van toekomstige potentiële HPC Petascale systemen. PRACE partners hebben zes systemen met verschillende architecturen geïnstalleerd die nu beschikbaar zijn voor proeven. Toepassingen kunnen heel het jaar door gestuurd worden. In 2009 zullen toepassingen die per 15 april, per 15 juni en per 15 september toekomen, toegekend worden per 1 mei, per 1 juli en per 1 oktober, respectievelijk. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het PRACE project is het onderzoek naar petascale prototypes en onderzoek verrichten naar het scalen en optimaliseren van toepassingen op petascale machines. Om toegang te krijgen tot de PRACE prototypes zullen de toepassingen geëvalueerd worden aan de hand van een reeks criteria. Voorrang wordt daarbij gegeven aan toepassingen die verschillend zijn van degene die reeds werden onderzocht door PRACE.
+++ http://genias.biz/vmp/articles/nieuwsbrief/RE-20090410-18-49-15.html

---------------------------------------------------<<

De Nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van de Vereniging Gridforum Nederland. Voor meer informatie: http://Gridforum.nl. Daar staat ook een formulier om u aan te melden voor de Nieuwsbrief.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).