Hinde ten Berge on Thu, 19 Feb 2009 09:45:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Free Technology Academy: uniek onderwijs over vrije software


Persbericht: EC-SUBSIDIE VOOR UNIEK ONDERWIJS OVER VRIJE SOFTWARE

Met financiële steun van de Europese Commissie werkt een nieuw 
consortium aan de ontwikkeling van een bijzondere universitaire master 
over 'vrije software en open standaarden'. Geheel in lijn met de ‘open’ 
gedachte zal al het leermateriaal vrij toegankelijk zijn via internet. 
Het gebruik van vrije software (ook wel ‘open source’ genoemd) wordt 
wereldwijd door overheden gestimuleerd, maar door gebrek aan kennis en 
goed opgeleide experts komt het slechts langzaam van de grond. Als 
oplossing voor dit probleem heeft de Open Universiteit samen met twee 
andere Europese universiteiten en onder coördinatie van het Free 
Knowledge Institute (gevestigd in Amsterdam) de 'Free Technology 
Academy' opgericht. Na de zomer zal het eerste cursusmateriaal 
beschikbaar zijn.

Overheidsbeleid vrije software en belang ontwikkelingslanden

Overal ter wereld stimuleert de overheid het gebruik van vrije software 
of open source software (zoals GNU/Linux en Firefox), zodat gebruikers 
minder afhankelijk worden van één bepaalde softwareproducent, bijv. 
Microsoft. Vrije software mag gratis gebruikt, aangepast, gekopieerd en 
verspreid worden en biedt zodoende de vrijheid om te leren en de 
vrijheid om te concurreren.

In Nederland heeft de regering het actieplan Nederland Open in 
Verbinding aangenomen waardoor overheidsorganisaties worden verplicht om 
in open formaten met elkaar en met de burgers te communiceren, en vrije 
software bij gelijke geschiktheid de voorkeur verdient. In de praktijk 
blijkt echter dat de kennis over vrije software bij veel IT'ers, 
beleidsmakers en docenten minimaal is, waardoor deze software ondanks 
alle voordelen nog weinig gebruikt wordt. Ook in ontwikkelingslanden is 
er een groot gebrek aan kennis over vrije software, terwijl het belang 
voor hen evident is. Via de Free Technology Academy wordt door middel 
van afstandsonderwijs mogelijk gemaakt dat mensen overal ter wereld hun 
kennis op dit terrein vergroten.

Free Technology Academy en het masteronderwijs

De Free Technology Academy (FTA), geïnitieerd door het Nederlandse Free 
Knowledge Institute en financieel gesteund door het Leven Lang Leren 
Programma (LLP) van de Europese Commissie, is een samenwerkingsverband 
tussen het instituut en drie Europese universiteiten: Open Universiteit 
Nederland, Universitat Oberta de Catalunya in Spanje en het Portugese 
Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa.

De FTA is als het ware een virtuele universiteit met een online 
campusomgeving waarin cursussen op master-niveau worden aangeboden. Het 
leermateriaal is vrij toegankelijk en kan zelfstandig worden doorgenomen 
en tegen betaling kan men onder begeleiding van gespecialiseerde 
docenten de modules doorlopen. Het volledige masterprogramma kan worden 
afgerond bij één van de drie deelnemende universiteiten.

Kopgroep

Wereldwijd is er nog weinig ervaring op het terrein van open educational 
resources (OER), hoewel het begrip en gebruik hiervan al een hoge vlucht 
nemen - India investeert hier al miljarden in. Verder maakte onze 
minister van Onderwijs Ronald Plasterk in december vorig jaar bekend 
geld te willen steken in deze open leermiddelen.

De FTA Consortium partners pogen door middel van strategische projecten 
zoals de FTA, het internationale SELF Project en andere initiatieven de 
adoptie van Vrije Software te versnellen. Door samenwerking met 
geinteresseerde partijen streven zij naar een solide ecosysteem voor de 
productie van vrije leermiddelen. Met deze projecten bevinden de FTA 
Consortium partners zich in de kopgroep van vernieuwers in de 
kennissamenleving.

Over de Open Universiteit

Als enige universiteit in Nederland verzorgt de Open Universiteit open 
hoger afstandsonderwijs. De Free Technology Academy past in de ambitie 
van de Open Universiteit om alle leermaterialen van haar bachelor- en 
masteropleidingen gratis beschikbaar te stellen via internet. Het 
experiment met de compacte cursussen heeft deze ambitie verder gevoed.

Over het Free Knowledge Institute

Het Free Knowledge Institute is een non-profit-organisatie die de vrije 
uitwisseling van kennis in het digitale tijdperk koestert. Geïnspireerd 
door de vrije software beweging promoot het instituut de vrijheid van 
gebruik, aanpassing, kopiëren en verspreiden van kennis op vier 
verschillende maar aan elkaar gerelateerde gebieden: onderwijs, 
technologie, cultuur en wetenschap.

Noot voor de redactie

Voor een meer informatie kunt u contact opnemen met:

Miranda de Kort, woordvoerder Open Universiteit Nederland
tel 045-5762392 of miranda.dekort@ou.nl

Wouter Tebbens, Free Knowledge Institute
tel 020-8910.319 of 06-22.500.981 of wouter@freeknowledge.eu

Algemene informatie over de Open Universiteit staat op www.ou.nl.
De website van het Free Knowledge Institute is http://freeknowledge.eu/

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).