Tjebbe van Tijen on Wed, 4 Feb 2009 18:10:14 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Model Nederland: gevaarlijke controlezucht van archieven en bibliotheken


beste Hans

ik heb uiteindelijk ook nog dit stukje geschrven en heb op Het 
Archief Form Nederland geplaatst, ik zal het ook nog elders 'posten'

http://forum.archieven.org/index.php?board=1.0

====
Een vriend van mij een gerenomeerd historicus wordt al sinds geruime 
tijd in de vrije uitoefening van zijn beroep geschaad door de 
invoering van een persoonlijke gebruikerspas en het opslaan van 
gegevens met betrekking tot zijn onderzoekingen. De combinatie van 
hedendaagse beschikbare electronische registratie-technieken en de 
diepingevreten behoefte van de Nederlandse burocratie om alles te 
controleren heeft sinds kort onacceptabele proporties aangenomen. Was 
het voorheen gebruikelijk dat er bij een archief een schrift of boek 
lag waarin de gebruikers van het archief per bezoekdag hun naam en 
adres in noteerden, tegenwoordig gaat dit via een barcode en in 
andere gevallen via een nog verdergaand medium als een RTF pas 
(passieve of actieve transponder kaart gekoppeld aan een 
informatiesyteem met meldpunten en/of in/uit poorten). Het oude 
systeem van het invullen van briefjes met soms een carbondoorslag (om 
in de stellingen van het archief te plaatsen op de positie van een 
uitgeleend document of groep van documenten), was meestal niet 
gekoppeld aan het eerder genoemde bezoekersregister. Wel zijn/waren 
er nogal wat archieven/bibliotheken die gedurende de uitleen een 
kopie van zo'n uitleen-slipje in een tijdelijk kaartenbakje stopten 
en vaak wordt de gebruiker per aanvraag gevraagd zijn naam en adres 
op een aanvraagbriefje in te vullen (wie heeft daar als actieve 
onderzoeker geen lamme pols van gekregen. Zo'n nieuwe bezoekerskaart 
en dan het liefst een landelijke, wie weet ooit een Europese 
bezoekerskaart, lijkt vergeleken met het hiervoor beschrevene echt 
voordelen te hebben. Maar ieder voordeel heeft zijn nadeel en het 
bestaan en groeien van databases waarin - op de dag precies - valt na 
te lezen welke onderzoeker welk document(en) in welk archief heeft 
geraadpleegd, doet het gemak omkeren in een diepaand ongemakkelijk 
gevoel. Registratie in zulk detail van het handwerk van iedere 
onderzoeker in Nederland dient domweg niet te bestaan. Wie de 
geschiedenis van totalitaire maatschappijen bestudeert weet dat die 
in de meeste gevallen hun machtsbasis vinden in de controle van de 
bevolking door registratiesystemen en dat in de moderne tijd zulke 
systemen meestal niet actief gericht zijn op bepaalde verdachte 
personen, maar dat domweg alle gegevens die maar te halen en te 
combineren zijn bewaard worden. In bibliothekarissentaal heet dat 
'post-coordinatie' van gegevens en dit kan een uiterst effectief 
opsporingswerktuig zijn. Men hoeft maar kort in de tijd terug te gaan 
om deze idee al te vinden in tijden dat een groot deel van de 
computers nog met ponskaarten en geheugenopslag op tapes werkten: het 
Duitse Rasterfahndung, ooit ontwikkeld door Horst Herold hoofd van 
het Bundeskriminalambt (1971-1981) die zijn inspiratie voor zijn 
"Modell Deutschland" putte uit de Renaissance utopie van Campanella 
'La Cita del Sole", een centralistisch door hoogpriesters geleide 
geheel transparente maatschappij. Een net Nederlands woord is ook wel 
'dossiervorming' en daar waar de historicus zijn dossiers aanlegt 
voor zijn onderzoek is het de Nederlandse staat - via haar goed 
georganiseerde archieven en bibliotheken - die weer een dossier 
aanlegt van wat die historicus nu allemaal aan het uitzoeken is. Het 
is dan met behulp van de Boolse logica dat uit miljoenen 
ogenschijnlijk onbetekende gevens een patroon, trend of naam 
gefilterd kan worden. De archeif- en bibliotheekrehistratie is 
natuurlijk niet actief op een bepaalde persoon, nee domweg op een 
ieder die het waagt ziijn of haar interesses bloot te geven.

Wij zijn heel geleidelijk binnen twee decennia afgedaald tot een 
niveau waarbij via het 'ik-heb-niets-te-verbergen-syndroom' een 
allesomvattende registratie van ons handelen over ons uitgespreid is. 
Het onuitgesproken uitgangspunt is: het gemak dient de mens: IEDEREEN 
IS VERDACHT. Dit is een principe dat al eerder gepionierd is door de 
Oost-Duitse STASI en de geheime dienst van de Poolse heilstaat van 
Gomulka tot Jaruwzelski. Zo herinner ik me ooit "the Black Book of 
Polish Censorship" gelezen te hebben dat in 1977 uit kon komen omdat 
één van de staats-censors met meenemen van een koffer vol papieren 
naar Zweden wist uit te wijken (Tomasz Strzyzewski, 1977), waar 
gedetailleerd beschreven wordt hoe de routine van 'iedereen is 
verdacht' en veralgemeniseerde dossiervorming in zijn werk ging en 
let wel dat alles vaak nog op basis van kaartsystemen, fotokopieën en 
archiefmappen.

Zijn we weer vergeten hoe onze Westerse media deze regimes als 
'duivels' of 'totalitair' wisten af te schilderen? Hoe trompetterde 
de herauten van de persoonlijke vrijheid het goede nieuws van de val 
van zulk soort vermadelijke regimes? Nu zijn wij aangeland in een 
situatie die Big Brother tot kleinduimpje maakt, wordt het geen tijd 
de sporen van archiefonderzoek te laten zijn als de broodkruimels van 
deze sprookejskleuter, een tijdelijk spoor dat weggepikt wordt door 
de vogels?

Historisch onderzoek, dat al zoveel lasten te dragen heeft van diep 
ingesleten (onaanvaardbare) academische tradities (afschermen van 
specifieke bronnen omdat professor zo en zo er nog mee bezig is. 
etc.) dient onbevangen en vrij te kunnen plaats vinden. Gedwongen 
registratie via persoonsgebonden archiefkaarten is uit den boze. 
Gelukkig kent dezelfde moderne electronische techniek uitstekende 
mogelijkheden voor het anonimiseren van gegevens. Er bestaan talloze 
eenvoudige absoluut niet kostbare digitale protocols die dat mogelijk 
maken. Het gemak van een OA-chipkaart (Openbaar Archief kaart) hoeft 
dus niet verloren te gaan. Ik pleit er ook niet voor dat onderzoekers 
voortaan gemaskerd in bibliotjeken en archieven binnen komen, zelfs 
het dag-bezoek-register met naam en adres mag van mij blijven 
bestaan, maar de directe koppelingen van geraadpleegde documenten aan 
een persoonsnaam en het bewaren van zulke gegevens moet van de baan 
(de in de aanhef genoemde vriend van mij constateerde dat zowel het 
Gemeente Archief Amsterdam als het Nationaal Archief zijn gegevens 
keurig hadden opgeslagen zonder zijn toestemming).

De van overheidswege aangestelde en gevoede goedbedoelende waakhond 
voor de bescherming van onze privacy de heer Kohnstamm (sinds 2004 in 
functie) heeft zijn ketting jaar voor jaar, schakel voor schakel 
laten inkorten zonder ooit echt te bijten. Ook hier is een geheel 
andere methode van bewaking nodig de gelijke trend houdt met de 
stormachtige groei van registratiemogelijkheden in onze samenleving, 
maar dan moet ik het gaan hebben over het Paitentendossier en de OV- 
Chipkaart en daar is dit het forum niet voor.


Tjebbe van Tijen
Imaginary Museum Projects
Dramatizing Historical Information
http://imaginarymuseum.org
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).