Roland Spekle on Sat, 31 Jan 2009 18:02:53 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] nieuwsbrief januari 2009 / newsletter January 2009


Nieuwsbrief januari 2009 / Newsletter January 2009
Barooni / Roland Spekle
(English version below)
My Ultradeep I, een multidisciplinaire voorstelling van Marko 
Ciciliani, uitgevoerd door Bakin Zub, geproduceerd door Barooni
My Ultradeep I is een avondvullende compositie voor instrumenten, 
elektronica en licht van Marko Ciciliani. De speciaal ontworpen 
lichtcompositie is complementair aan de muziek. My Ultradeep I 
markeert tevens de start van Ciciliani’s nieuwe ensemble, Bakin Zub. 
My Ultradeep I” werpt een blik op de vijf zintuigen, waarmee we 
voelen, ruiken, proeven, horen en zien. Vervolgens neemt het je mee 
op een zoektocht naar het vermeende 6e zintuig, het metafysische 
begrip voor het “zelf”.
Meer informatie: www.ciciliani.com
4 februari, 20.30 uur, Smart Project Space, Amsterdam http:// 
www.smartprojectspace.net
6 februari, 20.00 uur, ZKM, Karlsruhe, Duitsland http://www.zkm.de


Jeanne of the Dark, met muziek van Marko Ciciliani en Terre 
Thaemlitz, uitgevoerd door Bakin Zub, geproduceerd door Barooni
De film Les Vampires van Louis Feuillade, opgenomen in de straten van 
Parijs tijdens de eerste wereld oorlog, ging aanvankelijk in de ban 
omdat het geweld zou verheerlijken. De film werd echter een ware hit. 
De centrale figuur in de film is de onweerstaanbare Irma Vep. Met 
haar aantrekkelijke en geëmancipeerde karakter was ze een van de 
eerste onafhankelijke vrouwen op het scherm. Een nieuw genre in de 
film was geboren: de Vamp!
Jeanne of the Dark is het artistieke onderzoek van Marko Ciciliani 
naar het wezen van de vamp, waarin een palet aan beelden en 
stilistische en culturele referenties worden gepresenteerd, variërend 
van sexuele identiteit, erotiek tot cannibalisme.
10 maart 20.30 uur, Theater Kikker, Utrecht http://www.theaterkikker.nl


Arnoud Noordegraaf en Robert van Heumen ‘Solitude’, geproduceeerd 
door Barooni
Solitude is een audiovisuele voorstelling van Robert van heumen en 
Arnoud Noordegraaf. Gebaseerd op het boek The Invention of Solitude 
van Paul Auster, voert Solitude de bezoeker in zijn verbeelding langs 
tijdelijke verblijfplaatsen over de hele wereld, vanuit één en 
dezelfde intrigerende ruimte. In al deze plaatsen ervaart de 
bezoeker, net als de hoofdpersoon in het boek, een zelfverkozen 
eenzaamheid, die hem dichter bij zichzelf, zijn doelen, motivaties en 
passies brengt. In dit isolement wordt de bezoeker in een welhaast 
David Lynchiaanse sfeer zich meer en meer bewust van de kleine 
details en alledaagse geluiden en beelden. Maar zonder houvast en 
referentiekader wordt hij ook heen en weer geslingerd tussen korte 
momenten van extase en een onderhuids gevoel van spanning.
Solitude is een eigenzinnige audiovisuele voorstelling, die 
interessante raakpunten heeft met de beeldende, installatiekunst. In 
Solitude zijn geen musici of acteurs op het toneel te zien; de 
bezoeker neemt plaats in het hoofd van de protagonist. Met 
hoofdtelefoons op en gescheiden van elkaar door gaasdoeken, waarop 
beelden geprojecteerd worden, bevinden de bezoekers zich in een 
geïsoleerd, audiovisueel décor. Terwijl de verhaallijn zich ontvouwt, 
zal de individuele ervaring van de bezoeker niet voor iedereen gelijk 
zijn.
18 t/m 21 maart, 21.00 uur, Theater Frascati, Amsterdam http:// 
www.theaterfrascati.nl
http://www.inexcelsisvideo.net/
http://www.hardhatarea.com/


Ensemble MAE ‘Robert Ashley Portret’ – Maerz Musik, Berlijn
Dit programma is opgedragen aan de Amerikaanse componist en muzikale 
ontdekkingsreiziger Robert Ashley. Ashley zal aanwezig zijn en het 
voor het MAE geschreven Tap Dancing in the Sand’ met de groep 
uitvoeren alsmede een solo uitvoering geven van het hypnotiserende 
Love is a good example.
Robert Ashley (1930) heeft aan de bron gestaan van multidisciplinaire 
muziek/ tekst/ videovoorstellingen en is internationaal vermaard om 
zijn vernieuwende opera’s. Zijn opera’s zijn inmiddels erkende 
klassiekers en buitengewoon origineel in hun stijl en uitgesproken 
Amerikaans zowel in hun thematische keuze als het gebruik van de taal.
Op het Unsounds label verscheen onlangs de CD van het Ensemble MAE 
‘Robert Ashley, Tap Dancing in the Sand’.
29 maart, 20.00 uur Haus der Berliner Festspiele, Berlijn, Duitsland
Meer informatie: http://www.maerzmusik.de en http://www.ensemble-mae.com


Ensemble MAE ‘Exotica’
Met (nieuw) werk van Peter Adriaansz, Cor Fuhler, Claudio Baroni, 
Tian Rotteveel en Martijn Padding (onder voorbehoud)
De magie van het vreemde.
Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs maakte het westen 
voor de eerste keer uitgebreid kennis met het vreemde, het exotische. 
Ook op het gebied van de muziek: zo brachten klanken uit Andalusië en 
Java grote verwondering teweeg bij componisten als Debussy en Satie, 
en begon er een tijdperk van fascinatie voor andere, ongewone klanken.
Door de huidige globalisering zijn al die klanken inmiddels niet 
vreemd en exotisch meer: het enige exotische lijkt nu nog de materie 
zelf, de bouwsteen die een wereld op zich blijkt - niet in een model 
te vatten. Instabiel, maar daardoor des te vitaler.
In het programma Exotica laat Ensemble MAE zich door een aantal 
exotische elementen transformeren, zonder stil te staan bij 
identiteiten of tradities. Er is vrij spel gegeven aan componisten 
die werken met natuurkundige, geologische of digitale noties: een 
inkijk in het schijnbaar bekende en vertrouwde basismateriaal geluid.
Peter Adriaansz, Cor Fuhler en Claudio Baroni schreven nieuwe werken 
voor dit programma. De composities van Claudio Baroni en Martin 
Padding gaan vergezeld van film- en videowerken, respectievelijk van 
Fabian Marcaccio en J.C. Mol.
10 april, 20.30 uur Theater Kikker, Utrecht http://www.theaterkikker.nl
Meer informatie: http://www.ensemble-mae.com

------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------ 
------------------

Mocht je geen interesse hebben meer informatie te ontvangen, stuur 
deze email retour met ‘unsubscribe’ als onderwerp.

  
------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------ 
-----------------

English version


Newsletter January 2009
Barooni / Roland Spekle
My Ultradeep I, a multidisciplinary performance by Marko Ciciliani, 
performed by Bakin Zub, produced by Barooni
My Ultradeep I is a composition for instruments, electronics and 
lights by Marko Ciciliani. The light composition is complementary to 
the music. My Ultradeep I also marks the start of Ciciliani’s new 
ensemble, Bakin Zub. My Ultradeep I firstly takes a view on the five 
human senses with which we feel, smell, taste, hear and see. Then it 
embarks on an encounter with the ficticious 6th sense as the 
metaphysical sense of the "I".
More information: www.ciciliani.com
4 februari, 20.30 hours, Smart Project Space, Amsterdam http:// 
www.smartprojectspace.net
6 februari, 20.00 hours, ZKM, Karlsruhe, Germany http://www.zkm.de


Jeanne of the Dark, with music of Marko Ciciliani and Terre 
Thaemlitz, performed by Bakin Zub, produced by Barooni
Shot by Louis Feuillade in the streets of World War 1 Paris, the 
legendary crime serial Les Vampires was initially banned by the 
police for glorifying crime, but became a smash hit in cinemas across 
France on its release in 1916. The film's central figure is the 
irresistible Irma Vep, personified by actress Jeanne Roques, alias 
Musidora. Her seductive, emancipated character made her one of the 
earliest liberated screen women and gave rise to a new genre in film, 
The Vamp!
Jeanne of the Dark is Terre Thaemlitz’ and Marko Ciciliani's artistic 
investigation of the vamp, presenting a palette of imageries and 
stylistic and cultural references, spanning from gender issues around 
the bad/good girl syndrome, across eroticism and the heavy metal 
genre to cannibalism.
10 maart 20.30 uur, Theater Kikker, Utrecht http://www.theaterkikker.nl


Arnoud Noordegraaf and Robert van Heumen ‘Solitude’, produced by Barooni
Solitude is an audiovisual performance of Arnoud Noordegraaf and 
Robert van Heumen. Based on the book The Invention of Solitude of 
Paul Auster, Solitude takes the visitor in his imagination along 
various places in the world, seen from a similar, intruiging space. 
The visitor experiences a sense of being alone, just like the main 
character in Auster’s book, which brings him closer to himself, his 
goals, his motivations and passions. In this isolation, and in an 
atmosphere reminscent of David Lynch, the visitor is becoming more 
and more aware of the small details and the everyday sounds and 
images of his surroundings. Without a point of reference he bounces 
between short moments of ecstacy and a subtle feeling of tension.
Solitude is an idiosyncratic audiovisual performance, with 
interesting aspects of visual art and installations. There are no 
actors or musicians in Solitude, which enables the visitor to reside 
in the head of the protagonist of Auster’s book. With headphones on 
and seperated from others by see through screens, on which images are 
projected, the visitors find themselves in an isolated, visual space. 
As the story unfolds, the individual experience of the visitors may 
not be the same.
18 through 21 March, 21.00 hours, Theater Frascati, Amsterdam http:// 
www.theaterfrascati.nl
http://www.inexcelsisvideo.net/
http://www.hardhatarea.com/


Ensemble MAE ‘Robert Ashley Portrait’– Maerz Musik, Berlijn
This programme is dedicated to the American pioneering composer 
Robert Ashley.
Ashley will himself be involved performing ‘Tap Dancing in the Sand’, 
written for the group, and he’ll do a solo rendition of the 
hypnotising ‘Love is a Good Example’.
Robert Ashley (1930), a distinguished figure in American contemporary 
music, holds an international reputation for his work in new forms of 
opera and multi-disciplinary projects. His recorded works are 
acknowledged classics of language in a musical setting; his operatic 
works are distinctly original in style and distinctly American in 
their subject matter and in their use of language.
Recently, the CD‘Robert Ashley, Tap Dancing in the Sand’ recorded by 
Ensemble MAE, was released on the Unsounds label.
29 March, 20.00 hours Haus der Berliner Festspiele, Berlin, Germany
More information: http://www.maerzmusik.de en http://www.ensemble- 
mae.com


Ensemble MAE ‘Exotica’
With (new) works of Peter Adriaansz, Cor Fuhler, Claudio Baroni, Tian 
Rotteveel and Martijn Padding (to be confirmed)
The 1889 World Fair in Parijs was the first large scale exposure for 
the Western world to “exotic”. Unusual sounds from lands afar were 
met with wonder by composers such as Debussy & Satie and hailed a 
period of fascination with “strange and exotic” soundscapes and 
musical building blocks. In the present day of globalisation all is 
musically accepted and no longer strange and exotic. What remains of 
the exotic is a use of the material itself removed from its original 
context and all encompassing framework to a new unstable but fresh 
existence. In the programme Exotica, MAE allows itself to be 
transformed by ‘exotic’ elements, without identifying with traditions 
and free reign is given to composers to work with natural sound, or 
electronics (present or historical) and the basic building blocks of 
sound itself. Peter Adriaansz, Cor Fuhler and Claudio Baroni have 
written new compositions for this programme. The works of Claudio 
Baroni and Martijn Padding are accompanied by videoworks of Fabian 
Marcaccio and J.C. Mol.
10 april, 20.30 hours Theater Kikker, Utrecht http:// 
www.theaterkikker.nl
More information: http://www.ensemble-mae.com

------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------

If you don’t wish to receive more information, please return this 
email with ‘unsubscibe’ as subject.

------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).