jo van der spek on Sat, 31 Jan 2009 07:37:15 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] M2M Radio wil proces Schipholbrand STREAMEN


M2M Radio, Migrant to Migrant, heeft het gerechtshof aangeboden het
komende proces van de Schipholbrand live uit te zenden op internet.
Inclusief simultaan vertaling in het Arabisch en Engels. Hierdoor wordt de
openbaarheid van het proces echt openbaar en beter toegankelijk voor alle
betrokkenen waar dan ook.

Afgelopen donderdag heeft het Gerechtshof in Amsterdam de data vastgesteld
voor de inhoudelijke behandeling van het beroep tegen/van Ahmed Isa inzake
de Schipholbrand.

Zittingen zijn nu gepland op

dinsdag 21 en donderdag 23 april en

donderdag 7 en vrijdag 8 mei

Prinsengracht 436 in Amsterdam. Het is Openbaar.

Dit besluit van het Hof geeft ons ruim de tijd om een goede campagne te
ontwikkelen. Jan Pronk en Anton van Kalmthout hebben medewerking
toegezegd.

De campagne Vertrokken Gezichten onmtrent de brand is te volgen op

http://www.vertrokkengezichten.net

Het verzoek van M2M Radio (zie onder) om uitzending (streaming) van de
zittingen mogelijk te maken is welwillend in overweging genomen door
rechter mevr. Houben. De Advocaat-Generaal, Hans Wesselink, heeft geen
bezwaar, mits de privacy regels worden gerespecteerd.

28 januari 2009

Voorzitter mr. Houben

Geachte mevrouw Houben,

Wij hebben de eer en voelen de plicht ons tot U te richten met een
dringend verzoek terzake de behandeling door Uw Kamer van het hoger beroep
van Ahmed Isa inzake de Schipholbrand.

Het is ons bekend dat Uw Zesde Kamer op donderdag 29 januari 2009 om 10:30
uur bijeenkomt. In deze zitting zal mogelijk de datum voor de inhoudelijke
behandeling worden vastgesteld. Vandaar dat we ons verzoek reeds nu onder
Uw aandacht wensen te brengen.  De beantwoording van ons verzoek zou
namelijk enige tijd kunnen vergen.

Wij beogen de openbaarheid van de komende zittingen te waarborgen op een
wijze die alle direct betrokkenen, met name slachtoffers, nabestaanden en
andere overlevenden van de Schipholbrand tegemoet kan komen in hun
behoefte aan erkenning, waarheidsvinding en gerechtigheid.

Zoals u ongetwijfeld bekend is bevindt het merendeel van de
belanghebbenden zich buiten Nederland. Veruit de meesten zullen niet in
staat zijn, noch een visum/ vergunning krijgen, om voor deze gelegenheid
naar Amsterdam te komen.

Wij, overlevenden van de Schipholbrand en medewerkers van M2M radio[1],
verzoeken uw Hof het nodige ertoe bij te dragen dat slachtoffers,
overlevenden en nabestaanden het proces op zo nabij mogelijke wijze kunnen
meemaken.

Dit is niet alleen in het belang van de openbaarheid en een erkenning van
de internationale dimensies van de Schipholbrand, maar vooral ook van
belang voor het geestelijk en emotioneel welzijn van de betrokken
belanghebbenden, waarvan velen nog dagelijks lijden onder de trauma's die
de brand ten gevolge had.

Zoals u eveneens bekend zal zijn is het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens overgegaan tot het behandelen van het verzoekschrift terzake de
aanklacht tegen (oud-)ministers Donner en Verdonk terzake schending van
art.3 EVRM, het verbod van een onmenselijke, vernederende behandeling.

In het belang van de traumaverwerking van de slachtoffers  verzoeken wij
U, als Voorzitter van de betreffende Kamer, de nodige permissies en
faciliteiten te verlenen om uitzending van de zitting(en) op het internet
door M2M Radio mogelijk te maken.

M2M Radio zal van haar kant haar technische en journalistieke middelen
inzetten om een en ander te realiseren. Over de gedetailleerde uitwerking
van ons verzoek zullen wij vanzelfsprekend met alle betrokkenen afstemmen.

Ahmed Isa en zijn advocaten zijn geïnformeerd over dit verzoekschrift.

Tevens hebben de overlevenden Mahmoud Niazi, Kakha Piliev, Babak en Cheikh
"papa" Sakho dit verzoekschrift mede-ondertekend.


Met welgemeende groet en verschuldigde hoogachtingJo van der Spek

Cheikh Sakho

M2M Radio


[1] M2M radio (migrant to migrant radio) webcasts on
http://m2m.streamtime.org


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).