Stoffel Debuysere on Sun, 18 Jan 2009 12:20:42 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Without A Trace // 29.01.2009 // Vooruit, Gent


Without a Trace.
Erasing Inscription, Inscripting Erasure

film/video/media/screenings/installations/performance
Gent (BE), Kunstencentrum Vooruit, Thursday 29 January 2009 20:00
produced by Courtisane, in collaboration with Atelier Graphoui

Het wissen, verwijderen, uitvlakken, wegcijferen van tekens en 
beelden is nog nooit zo makkelijk geweest als in dit tijdperk van 
digitale hybridisering. De uitgebreide mogelijkheden van 
beeldverwerking, compositing en trimming hebben geleid tot de opmars 
van de "Photoshop Reality", een gecorrigeerde werkelijkheid die 
achteloos is doorgedrongen tot het hart van onze beeldcultuur. De 
daad van het wissen is echter nooit volledig spoorloos: ergens 
schuilt altijd wel een residu, een afdruk op het oppervlak, een schim 
waar ooit een beeld is geweest. Of het nu gaat om een brute 
kraspartij of een nauwgezette digitale maskering: elk wissen laat een 
spoor na, elke afwezigheid suggereert een (gemis van) aanwezigheid. 
Die ambiguïteit tekent zich nog scherper af in de context van het 
bewegend beeld, dat in se enkel bestaat bij gratie van het 
progressief "wissen": elk beeld annuleert immers het vorige. 
Eliminatie en inscriptie zijn één. De daad van het uitwissen, van en 
in beeld, markeert onvermijdelijk een spoor van een gebeurtenis in 
wording. Het maakt het nieuwe zichtbaar terwijl het herdefinieert wat 
rest van het oude. De film-, video- en mediawerken in dit programma 
gebruiken de notie en het gebaar van het verwijderen als uitvalsbasis 
voor een exploratie van de spanningsboog tussen aan- en afwezigheid, 
verschijnen en verdwijnen.

To erase, remove, rub out or conceal signs and images has never been 
as easy as it is in today's era of digital hybridization. The immense 
possibilities in image processing, compositing and trimming have led 
to the development of a "Photoshop Reality", a corrected reality 
which has penetrated unnoticed the heart of our visual culture. 
However, the act of erasing is never without trace: there always 
remains a residue, a print upon the surface, a ghost where once was 
an image. Whether we are speaking of bare scratching or of calculated 
digital layering, each erasure leaves a trace behind, each absence 
suggests a (missed) presence. This ambiguity is even stronger in the 
context of the moving image, which only exists itself thanks to a 
sort of progressive "erasure", each image canceling the previous one. 
Elimination and inscription come together. The act of erasing, "of" 
and "in" the image, unavoidably leaves the trace of an event 
underway. It makes the new visible to itself as it redefines what is 
visible in the old. The film, video and media works in this programme 
use the idea and the gesture of removing as the basis for an 
exploration of the tension between presence and absence, appearing 
and disappearing.

Cory Arcangel (tbc), Martin Arnold, Tammuz Binshtock, Marcel 
Broodthaers, Natalie Frigo, Stephen Gray, Pierre Hébert, Martijn 
Hendriks, Jodi, Spike Jonze, Matt McCormick, Denis Savary, Naomi Uman

MORE INFO SOON on www.courtisane.be & www.diagonalthoughts.com


SCREENINGS
Denis Savary, Le Bourdon (CH, 2004-2007, video, color, sound , 15'30)
Tammuz Binshtock, Kadooregel (IL/NL, 2001, video, color, sound, 1’)
Stephen Gray, Beep prepared (UK, 2002, video, color, sound, 5’)
Spike Jonze, Invisible Boards (US, 2003, video, color, sound, 2’)
Naomi Uman, Removed (US, 1999, 16mm, colour, sound, 6’)
Marcel Broodthaers, La pluie (Projet pour un texte) (BE, 1969,16 mm, 
b/w, sound, 3’)
Matt McCormick, The Subconscious Art of Graffiti Removal (US, 2001, 
16mm, color, sound, 16’)
Martijn Hendriks, the Birds without the birds (excerpt) (NL, 2007- 
ongoing, video, color, sound, 3’)
Natalie Frigo, November 22, 1963 (US, 2004, video, color, sound, 1’)

PERFORMANCE
Pierre Hébert, Seule la Main

INSTALLATIONS
Cory Arcangel, Super Mario Clouds (US, 2002 – 2005, Nintendo 
cartridge hack, silent) tbc
Martin Arnold, Deanimated (AU, 2002, video, b/w, sound, 60’)
JODI, Untitled Game / Arena (NL/BE, 1996-2001, game mod, sound)

Stoffel Debuysere
www.diagonaltho______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).