Renee Stegeman on Wed, 14 Jan 2009 10:50:34 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Startbijeenkomst: Succesvol Ondernemen in het Onderwijs


Startbijeenkomst: Succesvol Ondernemen in het Onderwijs
Locatie:  Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, routebeschrijving: http://www.dezwijger.nl/index.php?nid=179Datum 
: 20 februari 2009
Tijd: 14.00 - 17.00 uur (aansluitend is er een borrel gepland in café
Pakhuis de Zwijger)

Op vrijdag 20 februari 2009 organiseren Creative Learning Lab van
Waag Society en Syntens de startbijeenkomst van een serie workshops
en bijeenkomsten rond het thema 'succesvol ondernemen in het onderwijs'.
Doel van de bijeenkomstenreeks is inzicht te bieden in actuele
onderwijsontwikkelingen. Ook wordt ingegaan op hoe innovatieve
bedrijven en creatieve ontwikkelaars  in deze veranderende markt hun
aanbod succesvol kunnen positioneren.
Tijdens de bijeenkomst zijn er presentaties van experts en
ervaringsdeskundigen zoals Bob Hofman van ICT&E en Henk van Zeijts
van Creative Learning Lab. Hiernaast is er ruimte voor uitwisseling
van kennis en ervaringen tussen de deelnemers. Deelnemers krijgen
handvatten aangereikt om van demonstratieproducten en marktklare
creatieve prototypes tot een gebruiksklaar productaanbod voor het
onderwijs te komen.

U kunt zich aanmelden via http://www.syntens.nl/Workshops/Workshop/
2299184004.aspx.

Overige informatie en programma:
Kijk voor het programma, achtergrondinformatie en actuele updates op
www.creativelearninglab.nl/evenementen/succesvol-ondernemen-het-
onderwijs

Kosten
De kosten voor deelname aan de startbijeenkomst zijn 50 Euro per
organisatie (maximaal drie deelnemers).

Om in contact te komen met andere deelnemers aan de bijeenkomst,
meldt u zich aan bij de LinkedIn groep: http://www.linkedin.com/e/gis/
1734057


Creative Learning Lab / Waag Society
Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
Post: Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

T: 020 - 557 98 98 / F: 020 - 557 98 80
http://creativelearninglab.org/http://waag.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).