Nieuwsbrief van en over de Spreeksteen in het Oosterpark in Amsterdam on Sun, 13 Jul 2008 15:08:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 38: sprekers op 12 juli, een camera in het park en de vrijdenkersruimte
Inhoud:

1. 12 juli: de rooksteker der Rokerskerk, Robert Engel en ReindeR Rustema
2. Geen sprekers te vinden
3. Vertraging camera in het park
4. "Vrijdenkersruimte"


1. 13 juli: de Rooksteker der Rokerskerk, Robert Engel en ReindeR Rustema

Ons aller rooksteker Michiel Eijsbouts komt wederom een donder en schaterlachpreek houden over mis- en raak-verstanden omtrent roken en de eredienst. Of een roodverbrand huidje in de zonnestudio ook als een eredienst worden opgevat zal hij u duidelijk maken. Ook zal menig roker en niet-roker een hart onder den riem worden gestoken (het "rooksteken") na het ingaan van het rookverbod.

<http://rokerskerk.nl/>

Roker Robert Engel van de populaire webstek Lucaswashier.nl en nog wat andere virtuele hangplekken, komt een betoog houden over de onnavolgbare regels in stadsdeel centrum in Amsterdam als het over rook, asbakken, zitten, staan, terassen en andere horeca dingen gaat.

<http://lucaswashier.nl/>

ReindeR Rustema, docent media aan de universiteit van Amsterdam, komt beargumenteren dat een virtuele simulatie van het politieke proces in een online spel met meerdere spelers de beste manier is om duidelijk te krijgen waar de zwakke plekken en tekortkomingen in ons democratische bestel zit. Een pleidooi voor 'serious gaming' en 'persuasive games'.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Serious_game> en <http://www.bogost.com/ books/persuasive_games.shtml>

Natuurlijk zijn felle tegenstanders van andere goden dan hun eigen god, felle niet of wel-rokers en alle varianten overtuigingen van het één of ander ook welkom om hun voor, tegen of andersoortige betogen te komen houden.


2. Moeilijk sprekers te vinden

Waar zijn ze? Sprekers die ergens voor staan en niet eerst geld of media-aandacht willen vangen voor ze ergens over spreken? Het is lastig om sprekers te vinden voor de spreeksteen. Men denkt kennelijk dat het gevaarlijk is om in het openbaar te spreken en te discussiëren. Voor de meeste mensen is het een angst die groter is dan vliegangst. De gemiddelde politicus doet het alleen voor een camera van de NOS of RTL boulevard en de gemiddelde schrijver vindt zichzelf een te slechte spreker maar voelt zich wel gevleid (en dat beogen we nou juist niet). Dan gaan we zelf maar spreken. Wij kunnen het ook niet wellicht, maar we durven het wel.

Een cursus "spreken in het openbaar" kost tussen de 385 en 1440 euro. Een bezoekje aan de Spreeksteen is gratis en de aanwezigen vinden het prachtig dat u zomaar gratis iets vertelt aan wildvreemde passanten!

<http://www.scroogle.org/cgi-bin/nbbw.cgi?Gw=%22spreken+in+het +openbaar%22>


3. Vertraging camera in het park

Het project van de camera in het park bij de steen is nog steeds niet af. Culpa culpa! Het programmeren van de unieke software ervoor is vrijwilligerswerk omdat we geen professional kunnen betalen. Ook blijkt dat we buiten een dure microfoon van 1600 euro moeten gebruiken. Zonder geluid geen spreeksteen. Ondertussen is ons oorspronkelijke budget door de jarenlange vertraging al uitgegeven, aangevuld en weer uitgegeven aan de vaste lasten. Hopelijk wil het stadsdeel bijpassen met uw belastinggeld. Weet u misschien nog een fonds of een programmeur die thuis vakantie viert en wil meehelpen?


4. 'Vrijdenkerruimte'

Wilders en Rutte koketteren beide veelvuldig met de vrijheid van meningsuiting. Nu richten zij een zogenaamde 'vrijdenkersruimte' in. Prima natuurlijk dat de cartoons van Nekschot nu ergens in een achterafruimte van de VVD-fractie kunnen hangen, maar het zet geen zoden aan de brokkelige en poreuze dijk van de democratie.

Beide heren (Wilders en Rutte) geven geen thuis als je ze vraagt om op de speakers corner een speech te houden over en voor de vrijheid van meningsuiting. Beide heren hebben dat wel eens voor de camera van spreeksteen tv beloofd en beide heren zijn 'draaiers' als het gaat om de echte verdediging van vrijheid van meningsuiting:

- Regelmatig werkt Wilders mee aan de vervolging van mensen met bepaalde uitspraken, rapnummers of kunstwerken over hem. Wilders heeft nog het voordeel van de twijfel omdat de PvdV nooit regeerde en ze ook wel eens echt wat doen voor de vrijheid van meningsuiting maar het is nooit principieel en altijd gericht op het kunnen vertellen van hun eigen verhaal. Nooit staan ze op de bres voor ongebreidelde belangeloze 'free speech'. Zo is deze vrijdenkersruimte volgens Fleur Agema van de PvdV ook eigenlijk alleen maar voor anti-Islam uitingen bedoeld...

- De VVD heeft in zijn geheel boter op het hoofd. Jarenlang werkten ze mee aan regelgeving en veronachtzaming van vrijheid van meningsuiting, met als resultaat de huidige deplorabele toestand van de vrijheid van meningsuiting. Denk aan de benepen atmosfeer van wetgeving en wetsuitleg die vervolging van uitingen lijkt te legitimeren. Ook zij steunen niet een onverveerde en onbelemmerde vrijheid van meningsuiting.

Met dit koketteren doen ze eigenlijk meer schade dan goed. Het is een typisch geval van 'the road to hell is paved with good (and bad) intentions'. Niemand heeft echt wat aan die vrijdenkersruimte van ze, omdat die achter de schier ondoordringbare poortjes van de Tweede Kamer-beveiliging ligt. Zelfs voor een journalist is het moeilijk te bereiken.

Het gaat bij echte vrijheid van meningsuiting niet om mooie gebaren of gemakkelijke standpunten of populariteit. Het gaat om moed, openbaarheid, principiële stellingname over ongemakkelijke uitingen. Doen als of deze 'vrijdenkersruimte' echt iets betekent, doet de strijder voor vrijheid van meningsuiting de moed in schoenen zakken. De gemiddelde burger kan berusten in een comfortabele mismoedigheid: "je kan niks meer zeggen, dus moeten de politici het maar doen."

Het is vrij karakterloos. Net als je alleen daar te bewegen waar je bodyguards je als politicus laten gaan. Net zo als je terug te trekken binnen de lijntjes van de wetten en ondertussen te zeggen dat je de vrijheid van meningsuiting serieus neemt. Het is karakterloos om als politicus slechts in zaaltjes voor eigen publiek te preken. Het is karakterloos om voor de camera iets te beloven en vervolgens nooit meer te antwoorden als het verzoek komt om je gelofte gestand te doen. Het is karakterloos om in de Kamer, voor de pers, in die zaaltjes en op eigen partijbijeenkomsten vooral oneliners te uiten. Alleen in het openbaar verschijnen als het publicitair handig is en dan bijvoorkeur op een plek en bij een gelegenheid waarbij je weinig vragen of commentaar krijgt.

We willen niet zeggen dat WIlders of Rutte zelf karakterloos zijn, maar ze wekken de schijn door makkelijk onder hun verantwoordelijkheid uit te willen komen met een halfslachtig publiciteitsstuntje. Het geheim van vrijheid is echter niet publiciteit, maar mentaliteit. De oportunistische salon- vrijheidstrijder is dominant als het gaat om onze vermeende Vrijheid van meningsuiting.

De vrijheidslievende moraal: echte vrijdenkers denken niet in een hokje maar in de openbare ruimte en delen hun gedachten met een ieder.
Kom dus naar de speakers corner als je de VVM een warm hart toedraagt
Een vriendelijke groet,

Spreeksteen

_______________________________________________
Nieuwsbriefspreeksteen mailing list
Nieuwsbriefspreeksteen@lists.opendomein.nl
https://service.opendomein.nl/mailman/listinfo/nieuwsbriefspreeksteen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).