Marieke Istha on Wed, 9 Jul 2008 09:16:39 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Frontera v.2, symposium, Crosswire


Nederlands Instituut voor Mediakunst

Nieuws juli 2008

(English version below)


*Frontera v.2 *

*Artist in Residence – Lilia Perez Romero. Met Robin Gareus, Arjan 
Scherpenisse, Eelco Wagenaar. *

*Tentoonstelling: zaterdag 12 – zaterdag 26 juli 2008 *

*Opening: vrijdag 11 juli*

*Tijd: 17:00 uur*


Na een verblijf van 3 maanden als Artist in Residence in het Nederlands 
Instituut voor Mediakunst presenteert de Mexicaanse kunstenares Lilia 
Perez Romero het werk Frontera v.2. In deze interactieve installatie 
kunnen bezoekers spelen met hun eigen digitale portetten. De installatie 
bestaat uit twee verschillende componenten: een video booth en een 
beeldscherm. In de video booth kunnen bezoekers zelf ter plaatse een 
digitaal portret maken dat wordt getoond op het videoscherm, en dat 
reageert op bewegingen als een vertekend spiegelbeeld.

http://www.nimk.nl/nl/onderzoek/air.html#*Symposium DESIGNING COMMUNICATION WITH THE VIRTUAL OTHER *

*Dinsdag 15 juli *

*Tijd: 19:30 uur*

*Reserveren via info@nimk.nl <mailto:info@nimk.nl> *

*Toegang 3,50 (studenten 2,50*)

Lilia Perez Romero licht deze avond haar project Frontera v.2 toe. Noam 
Knoller, interactive designer en PHD kandidaat aan de Amsterdam School 
of Cultural Analysis, spreekt over zijn interactieve video installatie 
Interface Portrait # 2. Nanna Verhoeff, docent aan het Instituut voor 
Media en Re/Presentatie aan de Universiteit van Utrecht, bespreekt haar 
onderzoek over de rol van beeldschermen bij de digitale representatie 
van cultuur.

Het symposium wordt live gestreamd via het internet: http://www.nimk.nlNog steeds te zien:


*CROSSWIRE - in search of the synesthetic effect*

*Van donderdag 3 juli t/m zaterdag 26 juli 2008*

*Kunstenaars: Aernoudt Jacobs (BE), Sagi Groner (IL/NL), Kaffe Matthews 
(UK), Telcosystems (NL) en TeZ + Janis Ponisch (IT/DE).*


Crosswire bestaat uit geluidsinstallaties en audiovisuele omgevingen die 
een totale en ruimtelijke ervaring bieden door lichamelijke en 
multisensorische belevenis. Terwijl de werken verschillende zintuiglijke 
ingangen bieden om geluid te ervaren, tonen zij in de 
tentoonstellingsruimte hun architectonische of sculpturale kwaliteiten, 
waardoor de composities als holistische fenomenen waargenomen kunnen 
worden. In samenwerking met 5 days off MEDIA.

www.optofonica.com <http://www.optofonica.com/>*Het Nederlands Instituut voor Mediakunst is gesloten van 27 juli tot 28 
augustus. *
Netherlands Media Art Institute

News July 2008*Frontera v.2*

*Artist in Residence – Lilia Perez Romero. With Robin Gareus, Arjan 
Scherpenisse, Eelco Wagenaar. *

*Exhibition: saturday 12 – saturday 26 July *

*Opening: Friday 11 July*

*Time: 5:00 p.m.*


Mexican artist Lilia Perez Romero presents her work Frontera v.2 
concluding her stay in the Netherlands Media Art Institute. With 
Frontera v.2 visitors can play with their own portraits. This 
interactive installation consists of two main components: a video booth 
and a playback screen. The video booth serves as a tool with which 
spectators can create interactive selfportraits that are shown on the 
playback screen and react on movement as if they were dissociated mirror 
images.

http://www.nimk.nl/en/onderzoek/air.html 
<http://www.nimk.nl/nl/onderzoek/air.html>#*Symposium DESIGNING COMMUNICATION WITH THE VIRTUAL OTHER *

*Tuesday 15 july*

*Time: 7:30 p.m.*

*Reservations by: info@nimk.nl <mailto:info@nimk.nl>*

*Entrance 3,50 (students 2,50)*


At this evening session Lilia Perez Romero will discuss the legacy and 
concept of Frontera v.2 in the context of related works. Interaction 
designer and PHD candidate at the Amsterdam School of Cultural Analysis, 
Noam Knoller will introduce his InterFace Portrait #2, a video 
installation based on interaction with a simulated character. As an 
associate professor at the Institute for Media and Re/presentation at 
Utrecht University, Nanna Verhoeff's research includes the investigation 
of interactive screen technologies for the digital representation of 
cultural content.

The symposium will be streamed online: http://www.nimk.nlStill on display:


*CROSSWIRE - in search of the synesthetic effect*

*03-07-2008 t/m 26-07-2008*

*Artists: Aernoudt Jacobs (BE), Sagi Groner (IL/NL), Kaffe Matthews 
(UK), Telcosystems (NL) and TeZ + Janis Ponisch (IT/DE).*


Crosswire comprises sound installations and audiovisual environments 
enabling immersive and spatial sonic experiences through bodily and 
multi-sensory perception. Whilst the various works offer different 
points of access to experience sound, they all unfold their 
architectural or sculptural quality in the gallery. As a result, 
compositions become perceptible as holistic phenomena. In cooperation 
with 5 days off MEDIA.

www.optofonica.com <http://www.optofonica.com/>*The Netherlands Media Art Institute is closed from July 27 – August 28.*
Nederlands Instituut voor Mediakunst /
Netherlands Media Art Institute
Keizersgracht 264
NL-1016 EV Amsterdam
http://www.nimk.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).