info@stimuleringsfonds.nl on Tue, 8 Jul 2008 13:48:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Oproep aan ?nieuwe¹ filmregisseurs en scenaristen - ONE NIGHT STAND


Oproep aan ‘nieuwe’ filmregisseurs en scenaristen
 
De NPS, VARA, VPRO, het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele
Omroepproducties, het Nederlands Fonds voor de Film en het CoBO Fonds maken
zich sterk voor de ontwikkeling van filmtalent en organiseren voor de vierde
keer ONE NIGHT STAND, een dramareeks voor ‘nieuwe makers’. Omdat de Nieuwe
Lola’s van de VPRO opgaan in deze gezamenlijke reeks, wordt One Night Stand
vanaf heden een jaarlijks project.
 
De opzet is een toegankelijke serie van hoge filmische kwaliteit, bestaande
uit 9 films van 40 minuten. De verhalen zijn geworteld in de hedendaagse,
multiculturele samenleving. De films zullen in het najaar van 2009 op
televisie worden uitgezonden en krijgen voor die tijd mogelijk een roulatie
in de bioscoop.

Voor wie?
ONE NIGHT STAND richt zich op ‘nieuwe’ regisseurs in combinatie met zowel
meer als minder ervaren schrijvers.
Van regisseurs wordt, naast een relevante opleiding, verlangd dat zij
minimaal één gerealiseerde (korte) fictiefilm op hun naam hebben staan. Van
scenaristen moet tenminste één drama- of filmscenario zijn gerealiseerd.

Regisseurs en scenaristen van verschillende culturele achtergronden worden
uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren. Regisseurs kunnen zich bij voorkeur
in teamverband met een scenarioschrijver aanmelden met een filmplan.
Daarnaast kunnen scenarioschrijvers afzonderlijke plannen indienen, zonder
regisseur. Drie filmproducenten zullen de films in coproductie met de
omroepen ontwikkelen en produceren.
 
De aanmelding bestaat uit
·    Een synopsis (inclusief logline) van maximaal 2 pagina’s.
Het plan dient geschikt te zijn voor een televisiefilm van 40 minuten onder
de noemer ONE NIGHT STAND, te realiseren voor een productiebudget van
maximaal € 229.000 per film.
·    Een korte visie op regie om een beeld te geven van persoonlijke
stijl. 
·    Een curriculum vitae.
·    Eerder gerealiseerd werk (dvd/vhs) indien beschikbaar.
·    De teams dienen na selectie volledig beschikbaar te zijn in de
periode september 2008-maart 2009 voor de ontwikkeling van treatments en
scenario’s. 
 
Meer informatie over de selectieprocedure en de voorwaarden waaronder de
films ontwikkeld en geproduceerd worden, is te vinden op:
http://www.nps.nl/; http://www.vara.nl/; http://www.vpro.nl/ en
http://www.stimuleringsfonds.nl/.

Voorstellen kunnen tot en met maandag 25 augustus 2008 om 17:00 uur in
10-voud worden ingediend bij de afdeling Drama van de NPS, Sumatralaan 49,
1217 GP Hilversum (Postbus 29000, 1202 MA Hilversum).

De films uit de eerste en tweede serie zijn te bekijken via
http://www.cinema.nl/kortefilm. De derde serie gaat op het Nederlands Film
Festival 2008 in première.

Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
Titia Vuyk, Stafmedewerker Communicatie
Herengracht 609
1017 CE Amsterdam
T 020 623 39 01
F 020 625 74 56
E titia.vuyk@stimuleringsfonds.nl
I www.stimuleringsfonds.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).