Barbara Dierickx on Wed, 28 May 2008 22:25:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PACKED Studiedag | Auteursrechten in cultuur, van lusten naar lasten?


PACKED vzw - Platform Archivering en Conservering van Kunstcreaties op Elektronische en Digitale dragers presenteert:

 

 

AUTEURSRECHTEN IN CULTUUR, VAN LUSTEN NAAR LASTEN?

Studiedag voor de cultureel erfgoed- en kunstensector 

 

Woensdag 25.06.2008 | 9:30 - 18:00

Auditorium MuHKA | Leuvenstraat 32 | 2000 Antwerpen

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

 

Welke rol spelen intellectuele eigendomsrechten in het totstandkomen van mediakunst? Wat zijn de risico's voor musea die kunst aankopen waarin found footage verwerkt is? Bestaan er alternatieve modellen voor de traditionele ontsluiting van audiovisueel erfgoed? Moet alle kunst onder Creative Commons licenties verschijnen?

 

PACKED organiseert op 25 juni 2008 een studiedag in het auditorium van het MuHKA (Antwerpen) waarbij onder meer bovenstaande vragen aan bod zullen komen. Steeds meer kunstenaars krijgen te maken met restricties van intellectuele eigendomsrechten bij de productie en distributie van hun mediakunst. Ook instituten verantwoordelijk voor het behoud van deze kunstvorm worden geconfronteerd met een strikte auteurswetgeving. Mag je als erfgoedinstelling zomaar gedigitaliseerde werken online publiceren? Het Koninklijk Belgisch Filmarchief mag kunstwerken met het oog op conservering van drager of formaat veranderen, maar andere instituten hebben hier moeilijk te verkrijgen toestemming voor nodig. Deze problematiek stopt bovendien niet bij de landsgrenzen. Ook internationaal worden projecten gestart om informatie over kunst en erfgoed via het Internet naar de burgers te brengen. 

 

Deze studiedag wil inventariseren waar zich problemen voordoen en mogelijk een aanzet geven tot het herzien van de bestaande praktijken en het verhelderen van de wetgeving. Enkele juristen zullen de problematiek situeren en waar mogelijk ingaan op oplossingen of work arounds. Een aantal Vlaamse kunstenaars zullen nadien in korte presentaties aangeven hoe zij in de praktijk omgaan met auteursrechten, en of ze dit als lust of last ervaren. Wat zijn hierbij hun overwegingen en behoeftes, volgens welke principes kan en mag hun werk gedistribueerd worden? 

 

PACKED fungeert in Vlaanderen als kenniscentrum, in de eerste plaats gericht op kennisontwikkeling en -uitwisseling rond de inventarisering, conservering en ontsluiting van audiovisuele kunst en erfgoed. PACKED vergaart onder meer door deelname aan Europese en internationale projecten informatie in een breed kader. Deze studiedag biedt een kans tot het uitwisselen van informatiebronnen en collectief delen van praktische/juridische kennis.  

 


[ Programma ]

 

9.30  : Ontvangst

 

10.15 : Introductie Chris Vastenhoud | PACKED

 

10.30 : Presentatie Jos Dumortier | Directeur van het Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatietechnologie (ICRI). Overzicht Vlaams beleid en regulering m.b.t. digitalisering.

 

11.00 : Presentatie Joris Deene | Doctoreert aan UGent omtrent het conflict tussen informatieverspreiding en auteursrechten. Voorstellen van mogelijke work arounds.

            

11.30 : Pauze

 

11.45 : Presentatie Jan Vermassen | Directeur van het Reproductiefonds. Ervaringen in verband met ter beschikking stellen van beelden via Lukasweb.

 

12.15 : Discussie en conclusies

 

13.00 : Lunch

 

14.00 : Presentatie Frederik Leen | Conservator Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Case: problemen met collectievorming en vertoning van film- en videowerken waarin found footage gebruikt werd en waarvan de rechten niet gecleared werden. 

 

14.20 : Presentatie An Van Dienderen & Didier Volckaert | Makers van de documentaire 'A Dog of Flanders'. Case: materiaal voor deze film is afkomstig uit archieven en verscheidene andere bronnen; met rechtenproblemen tot gevolg.

 

14.40 : Presentatie Wendy Van Wynsberghe | Constant vzw. Case: Constantproject 'CopyCult' (2000) draaide rond het gebruik van vrije licenties, open archieven en Creative Commons. Is er acht jaar later veel veranderd? 

 

15.00 : Pauze

 

15.15 : Presentatie Guy Van Belle | Okno vzw. Case: omgaan met auteursrechten in kunst vanuit drie verschillende standpunten; de kunsteducatie, de eigen artistieke praktijk en een online database kunstproject (Karass Suite).

 

15.45 : Discussie, vragen, conclusies

 

16.30 : Drink

 

 

 

De discussies worden geleid door Katrien Van der Perre (auteursrechtenverenigingen SACD/Scam, vakgroep Communicatiewetenschappen UGent, Raad van bestuur Vlaamse Regulator voor de Media). 

 

 

Toegang vrij. Gelieve te registreren via communication[at]packed.be voor 19 juni 2008.

 

 

U kan het programma ook raadplegen via de PACKED website http://www.packed.be/nl/index.php/events <http://www.packed.be/nl/index.php/events>  

 

 

 
 
Barbara Dierickx
Communication
 
PACKED vzw - Platform for Archiving and Preservation of Art on Electronic and Digital Media
Koopliedenstraat 62
1000 Brussel(s)
Belgi(ë/um)
 
m +32(0)493695155
e barbara@packed.be
w www.packed.be <http://www.packed.be/>  
 
 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).