Lucas Evers on Wed, 21 May 2008 09:39:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 28 mei, Rondetafelgesprek / round table ‘Deep Screen – Art in Digital Culture', Theatrum Anatomicum, Waag Society


(e n g l i s h  v e r s i o n  b e l o w)

Rondetafelgesprek ter gelegenheid van ‘Deep Screen – Art in Digital 
Culture: Voorstel tot Gemeentelijke Kunstaankopen 2008,

Theatrum Anatomicum, Waag Society, Amsterdam

Woensdag, 28 mei 2008,
Aanvang 20.30 uur (zaal open 20.00)

Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
Gratis toegang
De voertaal is Engels
Livestream: www.killertv.nl
Meer informatie: society@waag.org.

Andreas Broeckmann – kunsthistoricus en voorheen directeur van 
Transmediale Festival, Berlijn
Yves Bernard – directeur van iMAL, centre for digital culture and 
technology, Brussel
Susanne Jaschko – curator en onderzoeker, momenteel verbonden aan het 
Nederlands Instituut voor Mediakunst, Amsterdam
Ann de Meester – directeur van kunstcentrum De Appel, Amsterdam
Voorgezeten door Arno van Roosmalen – directeur van Stroom, Den Haag

Vrijdag 29 mei aanstaande opent de tentoonstelling, “Deep Screen – 
Art in Digital Culture, Voorstel tot Gemeentelijke Kunstaankopen 
2008”, in het Stedelijk Museum, Amsterdam

“Deep Screen [...] presenteert hedendaagse kunstwerken die sporen van 
de digitale cultuur in zich dragen. De jury, onder voorzitterschap 
van gastcurator Andreas Broeckmann, selecteerde 18 kunstenaars uit 
meer dan 200 inzendingen. [...] De toenemende digitalisering van onze 
cultuur heeft gevolgen voor de kunsten. We maken snapshots met een 
mobieltje, kiezen met één blik op het scherm digitale foto’s en 
creëren onze eigen werkelijkheid met behulp van Photoshop en iPhoto. 
De invloed op de kunst is te zien aan het tijdelijke karakter van de 
gebruikte beelden, waarbij proces, herhaling en verandering 
sleutelwoorden zijn.”

Centrale vraag tijdens het ronde tafel gesprek voorafgaand aan de 
opening van Deep Screen is of de geselecteerde werken van de 
tentoonstelling een reflectie zijn van het gehele spectrum of de 
gehele bandbreedte van artistieke praktijken binnen de digitale 
cultuur, of dat er ook andere vormen van kunst zijn voortgekomen uit 
die digitale cultuur die ‘minder collectioneerbaar zijn voor een 
instituut als het Stedelijk Museum, maar die wel van artistieke 
betekenis en belang zijn. Een andere vraag is welke rol digitale 
kunst of kunst voortgekomen uit digitale cultuur op hun beurt kunnen 
spelen voor een instituut als het Stedelijk Museum.

Andreas Broeckmann was zelf tot 2007 artistiek directeur van 
Transmediale, festival for art and digital culture in Berlijn. 
Transmediale biedt elk jaar ruimte aan het tentoonstellen van kunst, 
maar is tegelijk een belangrijke hub voor de vele (transnationale) 
netwerken van kunstenaars, theoretici, curatoren, activisten die een 
reflectie vormen van een kunstpraktijk die voortkomt uit en gevoed 
wordt door digitale cultuur, maar niet zozeer leidt tot tasbare 
objecten.

Yves Bernard, presenteerde recent de tentoonstelling ‘Holy Fire – Art 
of the Digital Age’, die ondermeer aantoont dat er een significant 
aantal kunstverzamelaars bestaat dat digitale kunst verzamelt. Holy 
Fire toonde werken van ondermeer UBERMORGEN.COM, Eddo Stern, 
0100101110101101.org, Golan Levin, Jodi en Boredomresearch, allemaal 
afkomstig uit privé verzamenlingen.

Susanne Jaschko is als curator en onderzoeker van hedendaagse kunst 
en digitale cultuur momenteel verbonden aan het Nederlands Instituut 
voor Mediakunst (NIMk). Als collectiehouder houdt NIMk er een eigen 
collectiebeleid op na. Welke zijn daarbij de belangrijkste artistieke 
selectiecriteria?

Ann de Meester leidt kunstcentrum De Appel, dat niet zozeer exclusief 
de kunsten verbonden aan digitale cultuur presenteert, maar wel een 
geschiedenis heeft binnen de performance. Met name de laatste 
vertegenwoordigt in zijn actuele vorm het huidige postmediale in de 
kunst.(e g l i s h  v e r s i o n)

Round table on the occasion of ‘Deep Screen – Art in Digital Culture’ 
Proposal for Municipal Art Acquisitions 2008, May 28th, 8 pm, 
Theatrum Anatomicum, Waag Society, Amsterdam

Andreas Broeckmann – art historian and former director of 
Transmediale Festival, Berlin
Yves Bernard – director of iMAL, centre for digital culture and 
technology, Brussels
Susanne Jaschko – curator and researcher currently connected to the 
Netherlands Media Art Institute, Amsterdam
Ann de Meester – director of de Appel arts centre, Amsterdam

Chaired by Arno van Roosmalen – Director of Stroom, Den Haag

Date: Wednesday, May 28th 2008,
Start: 8.30 pm (doors 8 pm)
Location: Theatrum Anatomicum of the Waag,
Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
Free entrance
Livestream: www.killertv.nl
More information: society@waag.org.

May 29th, “Deep Screen – Art in Digital Culture, Proposal for 
Municipal Art Acquisitions 2008”, will open at Stedelijk Museum, 
Amsterdam

“Deep Screen [...] presents contemporary works of art which are all 
in some way marked by today’s digital culture. The jury, chaired by 
guest curator Andreas Broeckmann, has selected 18 artists out of the 
200-plus submissions. [...] The increasing digitalisation of our 
culture has consequences for the arts. We take instant photos with 
our cell phones, pick out the shots we want in the blink of an eye on 
the computer screen, and create our own version of reality using 
Photoshop and iPhoto. The influence on the visual art world is 
apparent in the temporary nature of the images used and the 
centrality of process, repetition and change.”

Central question of the round table advancing the opening of the Deep 
Screen is whether the selected works reflect the real bandwidth of 
practices of art in digital culture, or whether there are in fact 
other forms of art deriving from digital culture that are less 
‘collectable’ for a collection like the one of Stedelijk Museum, but 
still have an artistic or other meaning of importance? Another 
question is what role art, marked by digital culture can play on the 
other hand for an institution like the Stedelijk Museum?

Andreas Broeckmann himself was until 2007 artistic leader of 
Transmediale, festival for art and digital culture in Berlin. 
Transmediale offered space for exhibiting art, but also the many 
networks in digital culture that form a mere reflection of art 
practices that not so much lead to tangible objects. Transmediale, 
besides becoming an important hub in European digital culture, showed 
many works of hactivist nature, tactical media, transnational online 
collaboration and more.

Yves Bernard, recently curated the exhibition ‘Holy Fire – Art of the 
Digital Age’, showing that there is a significant number of art 
collectors, collecting digital art. Holy Fire showed works from among 
others UBERMORGEN.COM, Eddo Stern, 0100101110101101.org, Golan Levin, 
Jodi, Boredomresearch all from private collections.

Susanne Jaschko curator and researcher in contemporary visual art and 
digital culture currently works for the Netherlands Media Art 
Institute (NIMK) that holds its own collection. What is the 
collection policy of NIMK and what artistic parameters are important 
for selection?

Ann de Meester leader of De Appel arts centre, not so much 
exclusively hosts events that contain art derived from the digital 
but De Appel as an institution has a long history in performance art, 
that in its current state reflect much of the – if you want - post 
medial in art.-
-
lucas evers

waag society II www.waag.org II nieuwmarkt 4 II 1012 cr 
amsterdam II netherlands II +31 20 5579898


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).